Bulten utser Emmy Pavlovic till Senior Vice President Technology and Innovation


2020-09-14

Emmy Pavlovic, Senior Vice President Technology and Innovation.
Bild: Bulten
Emmy Pavlovic, Senior Vice President Technology and Innovation.

Som en viktig del av Bultens ökade fokus på tekniskt ledarskap har en ny position inrättats i koncernens ledningsgrupp. Emmy Pavlovic har rekryterats som Senior Vice President Technology and Innovation och kommer att tillträda tjänsten den 15 december 2020, eller tidigare om möjligt.

– Vår verksamhet är produktfokuserad och kraven från fordonsindustrin liksom andra kundsegment är i förändring. För Bulten är detta en möjlighet som vi är fast beslutna att ta tillvara. Vi menar allvar med att vi ska vara ledande inom hållbara fästelementslösningar med överlägsen funktionalitet och jag är väldigt glad att Emmy, med sin stora erfarenhet och kunskap inom detta område, blir en del av Bulten, säger Anders Nyström, VD och koncernchef för Bulten.

Emmy Pavlovic, född 1980, kommer närmast från en befattning som Technical Account Manager på Arcam AB och har också 11 års erfarenhet från ledande tekniska befattningar hos fästelementleverantören Nedschroef i Nederländerna, Kina och Sverige. Emmy har en civilingenjörsexamen i ingenjörsfysik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg och en doktorsexamen i materialvetenskap från Delft University i Nederländerna.Källa: Bulten