LKAB ansöker om markanvisning i Kiruna


2020-06-26

Område där markanvisning söks.
Bild: LKAB
Område där markanvisning söks.

LKAB har idag skickat in en markanvisningsansökan för fortsatt gruvbrytning. 

Kopplat till gruvbrytningens utbredning behöver mark i Kiruna C, i området Gruvstadspark 1 samt delar av GP2, tas i anspråk. Markanvisningsansökan skickas in till Bergsstaten och det berörda området, enligt bifogad kartbild, innefattar totalt 30 fastigheter med lagfarna ägare.

Det finns idag ett antal fastighetsägare som LKAB ännu inte lyckats träffa överenskommelse med.

­– Tid till att komma överens finns fortfarande men den tiden börjar rinna ut. Vi behöver göra en markanvisningsansökan i god tid innan utifall att vi inte lyckas komma i mål, säger Linus Niva, chef för samhällsomvandlingsenheten i Kiruna, och tillägger:

­– Bergsstaten gör en förrättning och startar upp bearbetning av ärendet. Vi har uppmärksammat fastighetsägarna på detta.

Fastighetsägare har blivit erbjudna marknadsvärdet, fastställt av oberoende värderare, med tillägget 25 procent alternativt en ersättningsfastighet med utgångspunkt att denna ska motsvara dagens funktion. En markanvisningsansökan skickas in till Bergsstaten som beslutar om marken får tas i anspråk för LKAB:s gruvverksamhet.

Markanvisningsansökan berör inte de fastighetsägare som LKAB redan träffat överenskommelse med.

– Vi tror och hoppas att vi kommer lösa alla knutar och träffa nödvändiga överenskommelser i närtid, säger Linus Niva.


Källa: LKAB