Frövifors Pappersbruksmuseum får bidrag till nytt kulturarvsprojekt


2020-05-18

Frövifors pappersbruksmuseum har fått bidrag för att filma intervjuer med före detta anställda vid pappersbruket.
Bild: Mikael Tiderman
Frövifors pappersbruksmuseum har fått bidrag för att filma intervjuer med före detta anställda vid pappersbruket.

Frövifors Pappersbruksmuseum är ett av landets arbetslivsmuseer som får ta del av Riksantikvarieämbetets projektstöd för kulturarvsprojekt 2020. Museet får 106.000 kronor till en ny omgång av intervjuprojektet Arbetarnas Minnen. Totalt har Riksantikvarieämbetet fördelat 17 miljoner kronor i projektstöd till lokala kulturarvsprojekt - en miljon mer än 2019.


– Denna gång kommer vi att fokusera på att dokumentera historier från de Sverigefinnar som arbetat på pappersbruket i Frövifors eller i de omkringliggande skogarna. Vi kommer även att komplettera det befintliga dokumentationsmaterialet med fler berättelser från de kvinnor som arbetat på pappersbruket, förklarar Mikael Tiderman - chef på Frövifors Pappersbruksmuseum.

Under hösten 2015 inleddes arbetet med intervjuprojektet Arbetarnas Minnen på Frövifors Pappersbruksmuseum. Projektet syftar till att för framtiden dokumentera minnen av hur det var att arbeta på Frövifors Pappersbruk.


17 miljoner till lokala kulturarvsprojekt 2020
Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor i projektstöd till lokala kulturarvsprojekt. I år är första gången som projekt kopplade till dövas historia beviljats bidrag. Nytt för i år är också att en miljon kronor är öronmärkt för projekt som gäller det transporthistoriska kulturarvet. Totalt har 110 kulturarvsprojekt fått del av pengarna varav Frövifors Pappersbruksmuseums projekt Arbetarnas Minnen är ett - för övrigt det enda från Örebro län.

– Det är en speciell tid då det är svårt för människor att träffas. Därför är jag extra glad i år att besluta om bidraget till dessa kulturarvsprojekt, som drivs ideellt och som är så viktiga för den lokala och regionala tillhörigheten. De här initiativen för vårt gemensamma kulturarv ger mig framtidstro, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Bidragen 2020 ska gå till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Åtta miljoner kronor är vikta för arbetslivsmuseer och en miljon kronor för det rörliga kulturarvet, i enlighet med myndighetens regleringsbrev från regeringen. 51 projektansökningar från arbetslivsmuseer har beviljats och 59 ansökningar från hembygdsföreningar och övriga. Totalt inkom 267 ansökningar.Källa: Linde Kultur