Minskad produktivitet globalt enligt ny rapport


2019-12-06

Bengt Lindqvist, ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten ”Var är produktivitetstillväxten?”.
Bild: Teknikföretagen
Bengt Lindqvist, ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten ”Var är produktivitetstillväxten?”.

Tillväxten i BNP och BNP-produktivitet globalt och i de flesta länder har fallit gradvis och är inte alls lika hög som under tidigare decennier. Processen inleddes redan före finanskrisen år 2008. Den 12 december presenterar Teknikföretagen den nya rapporten ”Var är produktivitetstillväxten?”.


I rapporten ”Var är produktivitetstillväxten?” beskriver Teknikföretagen produktivitetstillväxten i Sverige totalt och i olika näringsgrenar, samt utvecklingen i ett antal länder för perioden 1991 till 2018. För Sverige har tillväxten i BNP per timme avtagit från drygt 2 procent per år i genomsnitt under åren 1991 till 2008, till att inte ens nå upp till en procent i genomsnitt per år de senaste sju åren. Denna låga tillväxt skapar naturligtvis inte samma utrymme för ökad levnadsstandard och reallönetillväxt som tidigare.

Rapporten visar också att tillväxten i den underliggande så kallade faktorproduktiviteten i det närmaste upphört eller åtminstone fallit rejält i många länder. Bidraget till ekonomisk tillväxt från ökad resursanvändning ökar. Däremot visar lägre eller obefintlig tillväxt i faktorproduktiviteten att många länder inte förmått att utnyttja de senaste decenniernas snabba teknikutveckling till att producera varor och tjänster på ett effektivt sätt.

I rapporten presenteras även framskrivningar för förväntad BNP- och produktivitetstillväxt fram till år 2026. Kommer denna låga trendtillväxt att kunna vändas? Eller är Den Nya Normalen här för att stanna? Dessa och andra frågeställningar kommer att diskuteras vid seminariet. 

Rapporten är framtagen av Bengt Lindqvist, ekonom vid Teknikföretagen och kommer presenteras torsdagen 12 december i Teknikföretagens lokaler i Stockholm.Källa: Teknikföretagen