”Snabbare ledtider och bättre lönsamhet för kundorderstyrda företag”


2019-10-07

Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design.
Bild: Jönköping University
Samuel André förklarar att hans avhandling innehåller en modell och metod för att kunna stärka ETO-företagens produktion och design.

– Min forskning kommer att leda till ökad effektivitet, snabbare ledtider och bättre lönsamhet för företag med kundorderstyrd produktion och design (konstruktion).
Det säger Samuel André som har försvarat och fått sin doktorsavhandling godkänd på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Samuel Andrés doktorsavhandlingen heter ”The Design Platform Approach – Enabling Platform-Based Development in the Engineer-to-Order Industry". Den handlar om hur underleverantörer beskriver resultatet av sin teknikutveckling och hur de teknikerna ska kunna användas för att stödja kundanpassning och bygga upp en produktplattform.


"Måste möta sina kunders krav"
– Företag med kundorderstyrd produktion, så kallade ETO-företag, (Engineer To Order) måste möta sina kunders krav mer eller mindre fullständigt för att få sälja några produkter alls, säger Samuel André.

Dessa företag måste ha processer som gör dem flexibla, nämner han, eftersom det blir svårt för dem att standardisera produktutbudet för att effektivisera verksamheten. ETO-företag har inte lyxen att inte ge kunden exakt vad den vill ha. Istället tvingas de att utveckla specialanpassade produkter för sina kunder varje gång vilket, jämfört med andra sektorer, borde kunna effektiviseras, resonerar Samuel André.

– När affären sker mellan två företag där den ena är en biltillverkare som köper en förarstol, då måste det företaget som utvecklar och tillverkar förarstolen att anpassa sig till biltillverkarens krav. Annars får en annan stoltillverkare uppdraget.


Klicka här för att läsa avhandlingen.Källa:  Jönköping University