Förpackningslösningar för en hållbar framtid


2019-05-29

Arco Berkenbosch, initiativtagare till Better Planet Packaging.
Bild: Piteå Science Park
Arco Berkenbosch, initiativtagare till Better Planet Packaging.

Förpackningar står för en stor del av jordens nedskräpningsproblem. Men förpackningar skyddar också tio gånger mer resurser än vad som krävs för att producera dem, vilket skapar hållbara leveranskedjor. Därför är det viktigt med hållbara förpackningslösningar för att minska mängden avfall. Genom det mångfacetterade initiativet Better Planet Packaging lyfts denna viktiga fråga av Smurfit Kappa, som är ett världsledande företag inom pappersbaserade förpackningar.

Initiativet Better Planet Packaging syftar till att utforska och tänka nytt om de förpackningar som vi behöver för att få en hållbar värld. Utvecklingen av mer hållbara förpackningar är en ständigt pågående process, där nedskräpningen kan minskas genom förbättrad återvinning, förnybarhet och biologisk nedbrytbarhet på de förpackningar vi använder.

En av initiativtagarna till Better Planet Packaging är Arco Berkenbosch, VP of Innovation and Development Smurfit Kappa Europe. Han föreläser under konferensen BIOBASE om hur design och innovation, samarbeten och forskning behövs och hjälper till att ta itu med de utmaningar som förpackningsavfall orsakar. När Better Planet Packaging-initiativet lanserades under hösten 2018 sade Arco Berkenbosch:
– Vi gläder oss otroligt över ”Smurfit Kappa Better Planet Packaging”! Därmed tar vi ytterligare ett steg framåt mot att uppfylla vår vision: att skapa hållbara förpackningar för våra kunder och deras kunder.

Under våren har Smurfit Kappa haft en unik designtävling, Better Planet Packaging Design Challenge, där man efterfrågat hållbara pappersbaserade designlösningar för användningsområden som idag domineras av fossila alternativ. Bland de över 300 bidragen har nu två vinnare utsetts, och nu fortskrider arbetet att göra verklighet av idéerna. Så här har Arco Berkenbosch tidigare beskrivit vikten av denna tävling:
– Förpackningsdesign spelar en avgörande roll i att minska mängden vardagsavfall samt i att skapa en mer hållbar framtid. Better Planet Packaging Design Challenge har som mål att inspirera designers att arbeta fram lösningar på konkreta problem inom hållbar förpackningsdesign.

Vill du besöka konferensen BIOBASE i Piteå 11-12 juni och lyssna till Arco Berkenbosch?Klicka här för att anmäla dig!Källa: Piteå Science Park