Här är Saga – världens största, 100 % biobaserade, 3D-gjutna begravningskista


2019-05-10

Den nya kistan är helt återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar, tack vare att den är tillverkad av  biokompositen OrganoComp.
Bild: OrganoClick
Den nya kistan är helt återvinningsbar och biologiskt nedbrytbar, tack vare att den är tillverkad av  biokompositen OrganoComp.

Biokompositen kan användas för att ersätta hårdplast eller spånskivor. Tack vare biokompositens styrka kan mängden råmaterial halveras, vilket också innebär att slutproduktens vikt är hälften av vad en traditionell kista väger.
Bild: OrganoClick
Biokompositen kan användas för att ersätta hårdplast eller spånskivor. Tack vare biokompositens styrka kan mängden råmaterial halveras, vilket också innebär att slutproduktens vikt är hälften av vad en traditionell kista väger.

Kistan gjuts i två delar, botten och lock, i en högautomatiserad produktion. Biokompostiten baseras på 3D-gjutna biofiber, vetekli och matavfall.
Bild: OrganoClick
Kistan gjuts i två delar, botten och lock, i en högautomatiserad produktion. Biokompostiten baseras på 3D-gjutna biofiber, vetekli och matavfall.

OrganoClick har via sin innovativa fibermodifieringsteknik och produktionsprocess utvecklat en 100 procent biobaserad,återvinningsbar och 100 procent biologiskt nedbrytbar biokomposit, OrganoComp. Biokompositen baseras på 3D-gjutna biofiber, vetekli och matavfall och kan användas för att ersätta hårdplast eller spånskivor. Fredahl Rydéns, Nordens största tillverkare av begravningsprodukter, lanserar idag begravningskistan Saga tillverkad av OrganoComp. Via biokompositens styrka behövs enbart 50 procent råmaterial vilket minskar vikten från 40 till 20 kg i jämförelse med en traditionell kista.

Saga inleder nästa fas i en resa som startade för 10 år sedan när utvecklingen av OrganoComp inleddes. Genom att använda OrganoClicks patenteradeteknik för modifiering av biofibers har den unika biokompositen utvecklats, baserat på modifierade cellulosafibrer, vetekli och biopolymerer från matavfall som apelsin- och räkskal. Via OrganoClick’s fibermodifieringsteknik kan även egenskaper som flamskydd, styrka och vattenavvisning tillföras materialet. Biokompositen kan därmed ersätta flera hårdplaster som polypropylen eller spånskivor som innehåller mycket syntetiskt lim.

För att möjliggöra tillverkning av stora produkter som kistor, har även en helt ny produktionsteknik för 3D-gjutning av stora fiberbaserade produkter utvecklats, via inspiration från traditionell fibergjutning av förpackningar. Detta har resuterat i en högautomatiserad produktion av stora, komplexa 3D-formade produkter. Kistan Saga gjuts med denna teknik i enbart två delar (lock och botten) innan den slutmonteras till en färdig kista.

OrganoComp används nu i två industriella applikationer. Förutom kistan Saga, har ljudabsorberande akustiska paneler lanserats av Baux, en ledande tillverkare av akustiska produkter. Nya applikationer i bolagets utvecklingsportfölj inkluderar riskavfallsbehållare för vården där OrganoComp ersätterpolypropylen. Andra framtida applikationer för OrganoComp inkluderar möbler, interiöra designprodukter och specialförpackningar.        

 OrganoClicks biokomposit baseras på forskning inom biomimetik vid Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, säger Mårten Hellberg, VD och medgrundare av OrganoClick.
– Vi har genom att imitera naturens egen kemi och kombinera denna med vår unika fibergjutningsprocess, utvecklat ett starkt och hållbart material som kan ersätta plaster och spånskivor i krävande produkter som begravningskistor som ställer höga krav på styrka och ytans kvalité.

Serieproduktion av kistan Saga och akustiska paneler kommer nu starta i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby. Bolagets första produktionslina har en kapacitet att tillverka material för 50 000 begravningskistor / år.Källa: OrganoClick