Kunnig och kreativ skogsägare får skogsvårdsstipendium


2018-12-05

Småföretagare och skogsägare, men även teaterman och landsbygdsutvecklare. Mats Gustafsson (t v) får årets skogsvårdsstipendium av Stefan Brandt (t h), styrelseordförande, Stiftelsen Skånska Landskap.
Bild: Stiftelsen Skånska Landskap
Småföretagare och skogsägare, men även teaterman och landsbygdsutvecklare. Mats Gustafsson (t v) får årets skogsvårdsstipendium av Stefan Brandt (t h), styrelseordförande, Stiftelsen Skånska Landskap.

För sin goda skogsskötsel, sitt skogsintresse och som föredöme för skogsbruk i sin bygd. Så löd motiveringen när Mats Gustafsson idag tisdag den 4 december tog emot ett stipendium på 10 000 kronor från Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond. Det var en lycklig, och något överrumplad, vinnare som fick den stora prischecken i sin hand på Fulltofta Naturcentrum.
– Jag tackar så mycket för detta. Det känns otroligt bra, sade Mats Gustafsson som har skogsmark norr om Örkelljunga.

Det är 21:a året som stipendiet på 10 000 kronor delas ut av Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Varje år går stipendiet enligt urkund till "en förtjänt småskogsbrukare inom Kristianstads län som utmärkt sig genom att utföra en god skogsvård". Det är styrelsen för Stiftelsen Skånska Landskap som utser stipendiaten efter förslag från Skogsstyrelsen. Styrelseordförande Stefan Brandt öser superlativer över årets vinnare.

– Mats får priset som en föredömlig skogsbrukare, men har också ett brinnande engagemang för landsbygdens framtid både som visionär och det han gör i verkligheten. Det händer väldigt mycket positivt kring Mats, sade Stefan Brandt.

Vem är då Mats Gustafsson? Han är en mycket engagerad och kunnig skogsägare som genom ett aktivt skogsbruk kombinerar hög produktion med höga naturvärden. Hans föryngringar är välskötta och skogarna runt Långalts myr producerar tallvirke av god kvalitet. Mats Gustafsson är även aktiv lantbrukare och en av de få som har kor i Örkelljunga kommun.

Inom LRF är han aktiv för att skapa goda förutsättningar för att kunna leva på landsbygden i en glesbygd, som även finns i Skåne. Mats är drivande i frågor om bredbandsutbyggnad, småföretagande och teaterverksamhet. För cirka tio år sedan köpte han till en fastighet med ett gammalt torp i skogen som var i förfall. Runt torpet har skogen gallrats upp för att gynna gamla lövträd och ädellövskog. Idag finns också planer på att anlägga ny ädellövskog, främst ek på tidigare granmarker i närheten av torpet. I torpet pågår på somrarna teaterverksamhet som lockar många åskådare.
Källa: Stiftelsen Skånska Landskap