Facebook

Instagram

Revolutionerande teknik åtgärdar sättningsskador


2017-09-19

Tack vare en expanderande geopolymer kan golvet stabiliseras.
Bild:Stabtech
Tack vare en expanderande geopolymer kan golvet stabiliseras.

Tack vare en expanderande geopolymer kan golvet stabiliseras.
Bild:Stabtech
Tack vare en expanderande geopolymer kan golvet stabiliseras.

Lutande golv och sprickbildningar är några av de fastighetsskador som bör tas på största allvar. Stabtech AB, med sin överlägsna teknik och sitt arbetssätt, hjälper dig att på ett smidigt sätt åtgärda problemen med högsta krav på funktion och beständighet.

Oavsett vilka problem som behöver åtgärdas och hur de uppstått bör man genomföra grundförstärkning så snart det uppkommer problem som sprickor i grundkonstruktionen eller om golven i fastigheten börjar luta. Andra tecken som tyder på sättningsskador är svåröppnade fönster och dörrar, liksom stopp i avlopp på grund av felaktigt fall.

– En grundförstärkning är ovillkorlig i en fastighet där grunden inte klarar av att ta upp kraften från fastigheten och som därmed deformeras, skadas eller spricker, förklarar Emil Belfrage, VD för Stabtech.

Vanliga orsaker till sättningsskador som kan påverka en fastighet negativt är bland annat förändringar i grundvattennivån, läckande vattenledningar, undermålig dränering och översvämningar.

Stabtech har utvecklat en innovativ teknik och ett arbetssätt för mark- och grundförstärkning. Innan arbetet påbörjas genomför Stabtech en mycket grundlig besiktning av fastigheten och omgivande markförhållanden. Utifrån fakta från besiktningen tas en åtgärdsplan fram, med högsta krav på funktion, beständighet och livslängd.

– Väl på plats injekteras en specifik expanderande geopolymer genom 12 mm rör i marken under högt tryck. Den befintliga underliggande fraktionen blandas upp med Geopolymeren och skapar därmed en undergjutning, förklarar Emil och understryker:
– Materialet är miljögodkänt och används inom statliga och kommunala förvaltningar.

Tack vare tekniken Stabtech använder kan man utföra mark- och grundförstärkningar samt lyft av grundkonstruktioner helt störningsfritt.

 – Ofta drar sig fastighetsägare från att åtgärda problemen på grund av att det normalt sett är ett omständligt arbete och dessutom störande för verksamheten och för andra hyresgäster. Men med våran teknik slipper man alla dessa problem och det stör absolut ingen, berättar Emil.

Statech åtgärdar sättningsskador i alla typer av fastigheter – stora som små. Direkt efter grundförstärkningsarbetet kan fastigheten användas precis som vanligt, utan några spår efter utförd reparation. Under förutsättning att Stabtech fått all nödvändig information inför en entreprenad ska åtgärden inte behöva upprepas, och företaget lämnar alltid garantier på arbete och material i nivå med gängse regler inom bygg- och anläggningsbranschen.


Klicka här för att se exempel på hur det går till när ett golv lyfts!


Källa: Viktor Gustafsson/Stabtech

Skriv utDaniel Peltonen ny direktör affärsområde Smältverk

Daniel Peltonen tillträder rollen som ny direktör affärsområde Smältverk under december 2019 och kommer att ingå i Bolidens koncernledning.

Daniel Peltonen har utsetts till ny direktör för affärsområde Smältverk. Han tillträder rollen under december 2019 och kommer att ingå i Bolidens koncernledning.

Läs mer
Beneli

Stora förbättringar och framsteg i Lesjöfors China


Lesjöfors i Kina har arbetat hårt i många år för att bli en förstklassig leverantör till fordonsindustrin. Det målmedvetna arbetet har gett resultat samt...

Läs mer
Certex 550

Stora förbättringar och framsteg i Lesjöfors China


Lesjöfors i Kina har arbetat hårt i många år för att bli en förstklassig leverantör till fordonsindustrin. Det målmedvetna arbetet har gett resultat samt...

Läs mer
PLM360

Atlas Copcos förvärv av Brooks kryotekniska halvledarverksamhet har godkänts av myndigheter

Berörda myndigheter har godkänt förvärvet av Brooks kryotekniska halvledarverksamhet. Förvärvet offentliggjordes 27 augusti 2018 och förväntas slutföras...

Läs mer
VBN Components
Ulf Sjöström, projektledare, Swerim.

Receptet som möjliggör återvinning av nyttiga metaller

Miljöfarligt slam, som istället för att ta skrymmande plats i en deponi, kan förvandlas till något användbart – en industriell dröm som kan bli verklighet....

Läs mer
Fagerberg

Facit och fusk i SSG Entre undantag inom industrin

Trots SSG Entres goda ambition, att göra arbetsmiljön på svenska industrier till en säkrare plats, finns det några som försöker kringgå reglerna och fuska.

Sökningar på facit för SSG Entre, fusk i kursgenomförandet. Trots SSG Entres goda ambition, att göra arbetsmiljön på svenska industrier till en säkrare...

Läs mer
JM Indutech

Skolan inspirerade till innovativt skapande med 3D-skrivare

Alexander Issal och Alexander Frick, Thoren Innovation School.

Alexander Issal och Alexander Frick gillar båda teknik och att testa nya saker för att skapa innovativa lösningar. När de började på Thoren Innovation School fick de...

Läs mer
Hexagon


Affärsläget för industrin försvagas

Affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri under andra kvartalet i år, visar Teknikföretagens konjunkturbedömning. Utfallet är i...

Läs mer
bilfinger

Ericsson och RISE samarbetar för morgondagens digitala samhälle

Ericsson och forskningsinstitutet RISE har tecknat samarbetsavtal om ett långsiktigt strategiskt samarbete för att stärka forskningen och innovationskraften hos båda parterna. I...

Läs mer
Idcon550


GlobalEye ingår i Saabs Gripenerbjudande till Finland

Saab har offentliggjort att Gripenerbjudandet till Finland också omfattar två stycken GlobalEye Airborne Early Warning & Control (AEW&C), Saabs nya flygburna ö...

Läs mer
Unicarriers

Stålproduktionen ökade under maj 2019

Ovako, Hällefors, Sektionen för slipning av stänger (Ceax) Hällefors, Västmanland, 2015.

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 452 tusen ton under maj 2019. Det är en ökning med 1,0 procent jämfört med samma månad 2018, visar statistik...

Läs mer
Stokvis

Fjärrstyrning av autonoma fordon möjligt tack vare 5G-nätet

Keolis monter under UITP 2019.

Under internationella kollektivtrafikmässan UITP som hölls i Stockholm 9-12 juni visade Keolis och Ericsson hur 5G kan underlätta införandet av autonoma fordon. Ericssons...

Läs mer

Uppkopplat ekosystem för en säker och effektiv gruvindustri

Under fem år har världsledande svenska aktörer samarbetat för att göra gruvindustrin mer säker och effektiv genom ett uppkopplat ekosystem. Samarbetet har lett till...

Läs mer

Framsteg i SSAB Europes modernisering av rörvalsverket i Tavastehus


I oktober meddelade SSAB Europe sin avsikt att modernisera produktionslinjerna på rörvalsverket i finska Tavastehus som ett led i omstruktureringen av rörproduktionen. Investeringen...

Läs mer
Epirocs ortdrivningsaggregat Boomer E2 är del av ordern från Züblin International GmbH Chile.

Epiroc vinner order på utrustning för gruvexpansion i Chile

Epiroc har vunnit en betydande order från byggkoncernen Züblin International GmbH Chile Spa för utrustning som kommer att användas för att expandera El Teniente-gruvan i...

Läs mer

Saab får beställning på marina radarsystem från amerikanska marinen

Saab har fått en tilläggsbeställning på det marina radarsystemet Sea Giraffe Multi Mode Radar (MMR) till den amerikanska kustbevakningens patrullbåtar av typen Offshore...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se