Facebook

Instagram

Bara var fjärde industriarbetare använder skyddsutrustning enligt ny rapport


2019-10-20

Rapporten Säker Arbetsplats 2019 Industri.
Bild: Skydda
Rapporten Säker Arbetsplats 2019 Industri.

Varje år sker cirka 6 000 arbetsplatsolyckor inom industrin. Fler än inom någon annan bransch. Vad beror detta på och vad kan göras för att minska olyckorna? I rapporten ”Säker arbetsplats - industri 2019” har Sifo, på uppdrag av Skydda, låtit undersöka vad skyddsombud och industriarbetare tycker och tänker om arbetsplatssäkerheten. Industrirapportens mest uppseendeväckande resultat? Bara en av fyra använder sin personliga skyddsutrustning.

– I Sverige finns mycket tillgänglig statistik om arbetsmiljöolyckor men de mjuka siffrorna om beteenden, attityder och faktiska förhållanden saknas allt som oftast. Det gör det problematiskt att se samband och följaktligen ännu svårare att agera förebyggande. Vi hoppas att rapporten ska bidra till mer kunskap om hur vi kan motverka skador inom svensk industri, säger Mikael Hansson, vd Skydda.

Industrirapporten visar att finns det en svag säkerhetskultur på många industriarbetsplatser. Endast var fjärde industriarbetare (26 procent) använder sin personliga skyddsutrustning fullt ut. Det är lägre än inom byggsektorn där motsvarande siffra är närmare varannan (47 procent), enligt rapporten ”Säker Arbetsplats inom byggbranschen”, som Skydda släppte tidigare i våras.

Den i särklass vanligaste orsaken är att man helt enkelt inte ser riskerna, trots att nästan var tredje (29 procent) uppger att de själva råkat ut för en olycka. I andra hand hänvisas det till att det är besvärligt att bära med sig utrustningen när man inte använder den.

Rapporten undersöker också frågan om man på arbetsplatsen upplever att det fullt ut finns ett pågående arbete med den fysiska arbetsmiljön för att förebygga olika typer av skador och fysisk ohälsa. Bara fyra av tio svarar ja. Samtidigt svarar 17 procent av skyddsombuden att de inte känner att de har mandat och resurser att göra skillnad för säkerheten.

En tredje frågeställning gäller bristen på utbildning och kunskap. En av fyra bedömer inte att de har tillräckliga kunskaper om skyddsutrustning, eller känner en osäkerhet. Detta gäller både bland industriarbetare och skyddsombud. Rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som industriarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning. Över hälften av skyddsombuden och cirka var tredje industriarbetare anger att de skulle vilja ha mer utbildning om personligt skydd.

– Vår rapport slår fast att det finns mycket kvar att göra för att förbättra säkerheten inom industrin. Huvudansvaret vilar på ledningsgrupperna. De måste prioritera frågan betydligt högre än i dag. Men för att komma framåt behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud jobba tillsammans. Alla måste fråga sig själva vad det är för någonting på just vår arbetsplats som måste ses över och se till att vi har goda säkerhetsrutiner kring. Bara då kan en stark säkerhetskultur skapas, säger Mikael Hansson.

Klicka här för att läsa och ladda ned hela rapporten.


Källa: Skydda


Skriv utIllustration från bokens framsida.
Illustration från bokens framsida.

De utbildar ingenjörer om cirkulär produktion

Svensk produktion måste bli mer hållbar. Vi behöver minska energiåtgången och förbrukningen av ändliga resurser. Det menar forskarna Glenn Johansson, Erik...

Läs mer
Hexagon


Trend Micro lanserar nya säkerhetslösningar för den uppkopplade industrin

Trend Micro presenterar två nya säkerhetslösningar för den uppkopplade...

Läs mer
ARmaskinservice 550
Appen Dreamjobber är utvecklad för att introducera nya medarbetare till arbetsplatsen, möjliggöra utveckling hos nuvarande personal genom både teoretiska och praktiska tester på olika kunskapsnivåer samt för att ge en överblick över rådande kompetens på företaget.

Industriföretag kompetenssäkrar med appen Dreamjobber

Gnosjö Automatsvarvning lanserar appen Dreamjobber där medarbetare kan utbilda sig i allt...

Läs mer
Emma Maria Kånåhols, bolagschef Hogia Industrial Systems.

Digital signering ökar säkerheten inom industrin

För att förebygga arbetsplatsolyckor inom tillverkningsindustrin är det viktigt att...

Läs mer
Linus Larsson, uppfinnare och CEO PulPac AB tillsammans med R&D personal.

Patenterad plastersättare görs globalt tillgänglig

– Vår innovation är tillgänglig för alla som vill vara med och rä...

Läs mer


Revolutionerande ställverk från ABB med banbrytande teknik för nästa generations eldistribution

Lågspänningsställverket NeoGear™ är ett tekniskt genombrott från...

Läs mer

Schneider Electric lanserar EcoStruxure™ Plant Performance Advisors Suite för smarta industrier


Schneider Electric lanserar nu EcoStruxureTM Plant Performance Advisors Suite för smarta...

Läs mer
Rapporten Säker Arbetsplats 2019 Industri.

Bara var fjärde industriarbetare använder skyddsutrustning enligt ny rapport

Varje år sker cirka 6 000 arbetsplatsolyckor inom industrin. Fler än inom någon...

Läs mer
Stålband för transportörer gjordes av kallvalsat band. Bild från Sandvikens Jernverk 1914.

Ny omfattande rapport om kallvalsningens historia

Jernkontorets bergshistoriska utskott ger i dag 11 oktober ut en innehållsrik...

Läs mer

Effektivare renblåsning av filter med ny ventil


SMC lanserar en ny filterblåsventil med hög pulskraft, snabb responstid och låg...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se