Facebook

Instagram

Rob Hopkins till Sverige – keynote speaker på Omställningskonferensen


2017-09-21

Rob Hopkins är en flitigt anlitad rådgivare till myndigheter och företag när det gäller omställning på system- och samhällsnivå.
Bild:Jim Wileman
Rob Hopkins är en flitigt anlitad rådgivare till myndigheter och företag när det gäller omställning på system- och samhällsnivå.

2012 mottog han EU:s Civil Society Prize för sina insatser inom civilsamhället. Han är hedersdoktor vid Västra Englands Universitet och Namurs Universitet. Som ledande global aktivist, systemtänkare och grundare av Transition Network har Rob Hopkins inspirerat människor, organisationer och samhällen över hela världen i att ställa om till hållbara, postfossila lokalsamhällen. Nu kommer han till Sverige för att bland annat inledningstala på den nationella Omställningskonferensen i Växjö 6-8 oktober. Förutom Växjö besöker han även Göteborg, Järna, Malmö, Uppsala, Örebro - och Köpenhamn

Omställningen är redan på väg. Överallt och på alla nivåer tar människor initiativ. Jag vill förmedla hoppfulla berättelser från hela världen som visar att det är fullt möjligt att ställa om till en hållbar framtid.” – Rob Hopkins

För första gången gästas Sverige av en av Englands främsta hållbarhetsprofiler, framtidsvisionären Rob Hopkins! Enligt Hopkins har det industrimoderna samhället nått sin gräns, även mänskligt, då det inte längre möter behoven av mening och livskvalitet. Därför vill Hopkins förmedla berättelser som visar på nya möjligheter. Han vill inspirera till nytt mod och nya idéer. Berättelserna börjar ofta i det lilla och växer vidare till företag och regeringar. Hopkins är keynote speaker vid den nationella Omställningskonferensen i Växjö och genomför därefter en föreläsningsturné i Sverige och Danmark. Med huvudtemat Transition stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle gästar Rob Hopkins; 6-7/10 Växjö, 8/10 Göteborg, 9/10 Örebro, 10-11/10 Uppsala, 11/10 Järna, 12/10 Malmö och 12/10 Köpenhamn.

Niklas Högberg från nationella Omställningsrådet och projektledare för Hopkins Sverigebesök berättar: ”Rob Hopkins menar att vi kan medskapa ett roligare samhälle som samtidigt kan ge en större känsla av mening, livskvalitet och gemenskap - där alla får plats och kan bidra. Där finns framtidens arbetstillfällen som kan återskapa hållbara lokalsamhällen och ekonomier. Vi i Omställningsrådet med samarbetspartners välkomnar Rob och ser fram emot de olika evenemangen runt om i Sverige samt bjuder in media och intresserade.”

Omställningsrörelsen i Sverige representeras av ett nationellt Omställningsråd med organisationerna Omställningsnätverket och Hela Sverige ska leva. Ett mål är att visa hur FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 kan förverkligas genom lokala svar på globala kriser. Det kan handla om lokal och hållbar mat, energi, transporter, hållbar hälsa och livskvalitet. Den internationella Omställningsrörelsen startade 2005 i Totnes i England. Idag finns Transition Network på alla kontinenter, med en mängd erfarenheter av hur omställningen till hållbara lokalsamhällen ger lösningar på energikriser likväl som ekologiska-, sociala- och ekonomiska kriser.

Projektledare/Kontakt: niklas.hogberg@medskaparna.se, 070-754 48 40

MER INFORMATION OM ROB HOPKINS
Samtliga events i Sverige 6-12 oktober!
Hemsida Rob Hopkins
SvD artikel om Hopkins från Köpenhamnsmötet
TED talks / Rob Hopkins
Video Beginning transitions/Rob Hopkins

PROGRAM ROB HOPKINS SVERIGETURNÉ 6-12 OKTOBER:

OBS! - Föreläsningar hålls på engelska. Vissa evenemang har inslag på svenska vid t ex gruppdialoger samt möjligheter till översättning vid frågestunder.

FACEBOOK-SIDA med samtliga evenemang

VÄXJÖ 7 oktober kl 13:00-14:30 på Katedralskolan:
Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle.Rob Hopkins föreläser samt deltar på mingelkväll den 6 okt. Info och anmälan (Anmälan till hela konferensen). Ingår som del i Nationella Omställningskonferensen i Växjö 6-8 oktober. Arrangörer: Omställning Växjö i samverkan med Omställningsnätverket, Hela Sverige ska leva, Växjö kommun. Kontakt: Jesaia Lowejko, e-post: jesaia.lowejko@studieframjandet.se

GÖTEBORG 8 oktober kl 13:00-15:00 på Göteborgsoperan:

Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle. Föreläsning och samtal. Info och anmälan.FB-sida. Ett evenemang i Framtidsveckan i Göteborg 2-8 oktober. Arrangörer: Studiefrämjandet och Göteborgsoperan. Kontakt: Elinor Askmar, 0738-854171, e-post:elinor.askmar@studieframjandet.se

ÖREBRO 9 oktober kl 11:30-13:00 på Coompanion, Rudbecksgatan 26:
Klimatpositivt näringsliv - nya visioner om framtidens hållbara företag! Lunchföreläsning och samtal. Info och anmälan, FB-sida. Ett evenemang i Framtidsveckan i Örebro län Arrangörer: WSP, Coompanion, ROS (nätverket för Regional Omställning i Samverkan) med bl a Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Framtiden i våra händer, Tegelbruket, Sensus, City Örebro, Medskaparna. Kontakt: Niklas Högberg, 0707-544840, e-post: niklas.hogberg@medskaparna.se

 

ÖREBRO 9 oktober kl 13:30-16:00 på NBV, Jordgatan 6:
Vilket lärande behövs för omställning till hållbarhet? Föreläsning och samtal för folkbildningen och alla engagerade i lärande för hållbarhet. Info och anmälan. Ett evenemang i Framtidsveckan i Örebro län Arrangörer: Örebro läns bildningsförbund samt andra aktörer i ROS - Nätverket för Regional Omställning i Samverkan (bl a Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Coompanion m fl). Kontakt: Niklas Högberg, 0707-544840, e-post: niklas.hogberg@medskaparna.se

 

ÖREBRO 9 oktober kl 18:00-20:30 på Örebro universitet (Hörsal 1, Långhuset):
Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle. Offentlig föreläsning. Ytterligare info: Offentlig föreläsning med Rob Hopkins samt som FB-sida. Ett evenemang i Framtidsveckan i Örebro län Arrangörer: Örebro universitet i samverkan med ROS - nätverket för Regional Omställning i Samverkan (bl a Hela Sverige ska leva/Länsbygderådet i Örebro län, Naturskyddsföreningen i Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion, Framtiden i våra händer m fl). Kontakt: Niklas Högberg, 0707-544840, e-post: niklas.hogberg@medskaparna.se

UPPSALA 10 oktober 07:45-09:15 på Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19:
Hur gör vi företagsrådgivningen klimatpositiv? Inspirationsfrukost, föreläsning och samtal för och med företagsrådgivare. Rob Hopkins inleder, samtalet sker på svenska. Ingen anmälan. Arrangörer: ALMI i samarbete med Institutionen för stad och land (SLU) och Uppsala klimatprotokoll. Kontakt: Thomas Norrby, SLU, e-post: thomas.norrby@slu.se

UPPSALA 10 oktober 18:00-20:00, Universitetshuset, sal X:
Transition Stories: Imagination for the future(s) we want and need. Föreläsning och workshop med studenter och andra intresserade. Ingen anmälan. Arrangörer: Center for Sustainable Development, Uppsala universitet, Cemus (The Center for Environment and Development Studies) och Institutionen för stad och Land, SLU. Kontakt: Sara Andersson, CEMUS, e-post: sara.andersson@csduppsala.uu.se

UPPSALA 11 oktober kl 13:00-14:00 på Uppsala Konsert & Kongress (öppen del av heldagsprogram):
Transition Stories - lokala lösningar för ett hållbart samhälle. Öppen inspirationsföreläsning som del i Uppsala klimatprotokolls årliga konferens. Info och anmälan till Uppsala klimatkonferens om en fossilfri och klimatpositiv framtid. Arrangörer: Uppsala klimatprotokoll, ett nätverk med bl a Uppsala kommun, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, IKEA, bygg- och transportföretag, Regionförbundet Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturskyddsföreningen, Klimataktion m fl. Kontakt: Ida Folkesson, Uppsala klimatprotokoll, e-post: ida.folkesson@uppsala.se

JÄRNA 11 oktober kl 18:00-19:00 Charlottendals gård:
Informellt möte med omställare i Järna och andra intresserade. Mer info här! Arrangör: Omställning Järna. Kontakt: Peter Hagerrot, e-post: peter.hagerrot@telia.com

MALMÖ 12 oktober kl 10:00-12:00 på Malmö högskola:
Transition Stories - Local Solutions for a Sustainable Society. Föreläsning och samtal. Info (Ingen anmälan.) Arrangörer: Malmö högskola i samverkan med Glokala folkhögskolan, Holma folkhögskola och Omställning Malmö. Kontakt: Fredrik Björk, 0709-252954, e-post: fredrik.bjork@mah.se

KÖPENHAMN 12 oktober kl 14:00-16:30 på Aalborg universitet København:
Transition Stories - Local Solutions for a Sustainable Society.
Info och anmälan. Moderator journalist Jørgen Steen Nielsen, Information (newspaper). Arrangörer: Aalborg universitet, Center for Design, Innovation and Sustainable Transition. Kontakt: Ulrik Jørgensen (+45 99403700) eller Tanja Aertebjerg (+45 31503080)

INITIATIVTAGARE TILL ROB HOPKINS SVERIGETURNÉ
Samordnare: Nationella Omställningsrådet

Syftet med det nationella Omställningsrådet är att samla olika aktörer för att medskapa omställningen till ett hållbart Sverige med levande lokalsamhällen inom de planetära gränserna. Vi vill möjliggöra och stärka initiativ för en hållbar framtid som redan växer fram. Genom omställningen kan vi svara på de globala kriserna och förverkliga ett mer meningsfullt samhälle för alla.

Vi lyfter fram fyra strategier som kan skapa hävstångseffekter: Gränsöverskridande samverkan, lärande för hållbarhet som möjliggör nytänkande, mobilisering av medborgarengagemang genom positiva visioner såsom naturens rättigheter, samt konkret handling i lokala projekt som till exempel återskapar lokal matproduktion med mängder av positiva effekter såsom nya arbetstillfällen. Kontakt.

 

 

 

ÖVRIGA INITIATIVTAGARE
Omställningskonferensen i Växjö

Den 6-8 oktober är det dags för årets stora Omställningskonferens, i år på temat “Globala mål - lokala lösningar” (FB-sida, biljetter) Målet är att sammanföra flera olika hållbarhetskrafter för att skapa inspiration, utbyte och nätverkande. Konferensen syftar till att hitta former för omställningen att ta nästa steg i medskapandet av en bred folkrörelse, inte minst för att de globala målen i Agenda 2030 ska kunna förverkligas med hjälp av omställningstankar. Kontakt.

Omställningsnätverket
För att stärka det omställningsarbete som växer fram lokalt överallt i Sverige finns den ideella föreningen Omställningsnätverket. Här kan du och ditt omställningsinitiativ gå med, inspirera och inspireras, dela idéer, dokument och foton – och ta del av andras erfarenheter. Vill du kontakta oss gör du det enklast på styrelse{at}omstallning{punkt}me.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Med en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling och omställningsfrågor. Kontakt.

Hela Sverige ska leva
All utveckling är lokal, även den globala. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva företräder cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i landet - byalag, samhällsförening och intresseföreningar. Gemensamt är att de består av människor som gått samman och bestämt sig för att forma sin bygds eller sitt närområdes framtid. Lokal utveckling är inte möjlig utan en hållbar omställning, och omställningen till hållbarhet är nyckeln till lokal utveckling. Därför deltar Hela Sverige ska leva i nationella Omställningsrådet. Kontakt.

ROS - Regional Omställning i Samverkan (Örebro län)
ROS – Regional Omställning i Samverkan – är ett nätverk av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. ROS består av länsorganisationerna för Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen, Länsbildningsförbundet, Coompanion och Omställning Örebro, Omvända vär(l)den samt Framtiden i Våra Händer. Vill ni också vara en del av ROS? Kontakta oss!

Uppsala Klimatprotokoll
Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk där företag, föreningar och offentliga organisationer samverkar för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Uppsala klimatprotokoll jobbar för att hitta lokala lösningar på ett globalt problem. Lösningar som underlättar för alla att leva och verka klimatpositivt. Vårt arbete har bland annat bidragit till att Uppsala kommun utsetts till Sveriges klimatstad 2013 av Världsnaturfonden. Kontakt.


Källa: TGIM


Skriv utDaniel Björk, säljchef på Prismalence.
Daniel Björk, säljchef på Prismalence.

Energieffektiv belysning utvecklas i Örnsköldsvik

Belysning hemma och ute i samhället är något vi tar för givet utan att tänka så mycket på det. Men faktum är att belysning står för 11 procent av...

Läs mer
Elmia Produktion
Martinsons kan nu erbjuda Svanenmärkt KL-trä.

Martinsons först med Svanenmärkt KL-trä

Martinsons kan nu erbjuda korslimmat trä som är miljömärkt med Svanen, det...

Läs mer
Gloab550


3D-teknikbolag accelererar mot nya framgångar

Reliefed Technologies är det nya namnet på 3D-teknikbolaget Arsizio. Med nytt kapital...

Läs mer
Det nya systemet X39 från METTLER TOLEDO.

För första gången i livsmedelsindustrin: tio kvalitetskontroller i ett enda röntgensystem

METTLER TOLEDO är först ut på marknaden med ett röntgensystem som identifierar...

Läs mer
<span>Joshua Berin är utsedd till försäljningschef för Hydraulics i Nordamerika.</span>

Concentric AB utser Joshua Berin till försäljningschef för Hydraulics i Nordamerika

Joshua Berin kommer att tillträda positionen som försäljningschef för...

Läs mer

Klimatneutral betong inom räckhåll

Nu inleder betongbranschen arbetet med att ta fram en färdplan för att bli ...

Läs mer
Flygfoto över Motala Företagspark. I byggnadsdelen till höger i bild byggs sorteringsanläggningen för plastförpackningar.

Plastkretsen storinvesterar för ökad återvinning av plastförpackningar

Plastindustrin, förpackningstillverkare och företag som sätter förpackningar...

Läs mer

Fokus på pickuper och dieselmotorer vid North American International Auto Show

I en fordonsvärld som allt mer fokuserar på mobilitet, självkörande bilar och...

Läs mer


Skövde motorfabrik är Volvo Cars första klimatneutrala tillverkningsanläggning

Volvo Cars motorfabrik i Skövde har blivit företagets första klimatneutrala...

Läs mer


Proton Technology - mer komplett provningslaboratorium med nya testmetoder

Technology i Bankeryd satsar, rustar och stärker sin verksamhet ytterligare, i och med att ny...

Läs mer
Utbyggnaden av Engcons fabrik i Polen klar och invigd.

Engcon fortsätter satsa på sina produktionsanläggningar

Engcon, den världsledande tillverkaren av tiltrotatorer för grävmaskiner 1,5-33 ton,...

Läs mer

Ny förslag till styrelseordförande och styrelseledamot i SKF

SKFs valberedning föreslår Hans Stråberg till ny styrelseordförande i SKF....

Läs mer
En ångpanna från LTS.

Atlas Copco slutför förvärv av fransk uthyrningsverksamhet inom ångpannor

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har...

Läs mer

Thomas Haglund blir projektdirektör

<span id=\

Thomas Haglund, vd för Moelven Norsälven AB, har anställts som projektdirektör...

Läs mer

Klent intresse för jobb inom verkstad och industri - branschdag i Ystad ska locka fler

Torsdag den 18 januari anordnar Arbetsförmedlingen en branschdag i Ystad med fokus på...

Läs mer
<span class=\

100% grön el för Saint-Gobain i Norden

Hållbarhet står högt på agendan för Saint-Gobain och från och med...

Läs mer


Borealis väljer att förlänga sitt pågående samarbete med Bilfinger

Borealis har valt att förlänga befintligt underhållskontrakt med Bilfinger i...

Läs mer


Mest lästa

Weland

teijo

skoogsmaskin360

Drivsystem

Gnosjö Maskin & Verktyg

Lindevalls

PBH Teknik

Wipab

Robotcenter i laxå

SPM

Kuntze

Stendörren

Gabs

Dalby360


hydro pascal

Erico

PLM360

SL-Lyftok360

Safecontrol

dustcontrol

fkv-vast360

inter-don

alingsås plåtmaskiner


MAFA

BK Services

Tele radio

Linak

Edmolift

Interlift

Arlövs plastgjuteri

Ell Pe

Accu

laser components

Techprint

CncTech

inspirationcompany

Rubb

Förarmiljö

Vibrationsteknik

Chuck Center

Bardexa

Beckhoff

Carlander

Verktygs stallet

Orderinvest

EMS Vacparts

steuler kch

NOW

CWS BOCO

Kaagaard

Fixturlaser

Melament
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se