Facebook

Instagram

Modernisering av ventilationssystem på hybridfärjor ger en årlig energibesparing på 2 miljoner kWh


2017-10-03

Scandilines hybridfärja Princesse Benedikte trafikerar sträckan Puttgarden-Rödby och är en av de färjor som gör stora energibesparingar med ebm-papst EC-fläktar monterade i en FanGrid-lösning.
Bild:ebm-papst
Scandilines hybridfärja Princesse Benedikte trafikerar sträckan Puttgarden-Rödby och är en av de färjor som gör stora energibesparingar med ebm-papst EC-fläktar monterade i en FanGrid-lösning.

ebm-papst energieffektiva EC-fläktar har ersatt äldre AC-fläktar på sex av Scandilines hybridfärjor

Rederiet Scandilines har åtta färjor som går mellan Tyskland och Danmark. Sex av dessa är så kallade hybridfärjor och det innebär att Scandilines äger världens största batteridrivna hybridflotta. Innan årets slut kommer flottan att utökas med ytterligare ett par fartyg efter ombyggnad till batteridrift. Scandilines satsning på hybridfärjor är ett led i rederiets ambition att värna om miljön med fartyg som ger mindre utsläpp, rök och oljud. Rederiet ligger också långt fram när det gäller att spara energi genom modernisering av hybridfärjornas ventilationssystem. Efter att ventilationen på sex av fartygen uppgraderats, och där äldre AC-fläktar ersatts med ebm-papst EC-fläktar, har rederiet uppnått en årlig besparing på cirka 2 miljoner kWh vilket motsvarar en energibesparing på hela 80 %.

Scandilines miljömål sammanfattas med att man vill ha ”noll utsläpp” och energieffektiva lösningar. För att nå målen satsas det på bl a LED-belysning, framdrivningssystem med hybridteknik, energisnåla vattenpumpar, utbildningar i miljövänlig ”körteknik” samt nya luftkonditionerings- och ventilationssystem. Ventilationssystemen på hybridfärjornas bildäck var tidigare mycket energikrävande. När bildäcken fylls med många lastbilar och andra tunga fordon är det viktigt med en effektiv ventilation. Fläktarna som används måste också vara explosionsskyddade då lastbilarna ofta transporterar brandfarliga ämnen.

Svängbar fläktvägg med fyra EC axialfläktar av ATEX-typ
Ventilationen på färjornas 12 000 kvm stora bildäck har två driftlägen. Ett läge vid lastning och ett läge till havs. Med den gamla lösningen hade varje färja fläktinstallationer på 8 platser. Till havs gick 6 av dessa i “reverse mode” med dålig verkningsgrad som följd. Eftersom fläktar är konstruerade för en specifik luftflödesriktning gav denna lösning också mycket höga energikostnader. Scandiline inledde ett nära samarbete med ebm-papst för att hitta en bättre lösning och resultatet blev att ett flertal EC-fläktar monterades på en installationsplatta som ”tiltas” för att ändra driftläge mellan till- och frånluft.

Konstruktionen är framtagen efter den princip som gäller för ebm-papst fläktväggskoncept FanGrid.
Plattan med fläktarna kan enkelt roteras till den önskade luftflödesriktningen. Med detta system flyttar fläktarna alltid luften i den riktning som de är utformade för och de arbetar också med maximal effektivitet. Att fyra fläktar ersatt en äldre och mycket energikrävande AC-fläkt ger också en annan viktig fördel förutom stora energibesparingar: luftflödet fördelas över en större yta vilket optimerar luftbytet på bildäcken utan att det krävts några speciella ombyggnationer på fartygen.

Den fläktlösning som utvecklats tillsammans med ebm-papst och har bidragit till årliga energibesparingar på 2 miljoner kWh vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen i cirka 65 villor. Det lyckade samarbetet har resulterat i att ebm-papst även fått förtroendet att modernisera fartygenshytternas luftkonditioneringssystem med EC-fläktar. I planeringen finns också en uppgradering av luftkonditioneringssystemen på tre färjor som går mellan Puttgarden och Rödby.Källa: ebm-papst


Skriv ut<span class=\
Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

I Höganäs bygger nu Höganäs AB och Cortus Energy världens första anläggning för att i industriell skala demonstrera fossilfri ståltillverkning baserad...

Läs mer
Gloab550
<span>Flygbild över Höganäs AB.</span>

Stålindustrin deltar på Havs- och Vattenforum

Den 16-17 maj deltar Jernkontoret, SSAB och Höganäs AB på Havs- och Vattenforum i...

Läs mer

BEWi:s förvärv av Synbra slutfört – stärker sin position i Europa som förstahandsvalet för cellplast

BEWi Group har slutfört förvärvet av Synbra Holding B.V.

Läs mer


Stålproduktionen ökade i april 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 453 tusen ton under april 2018. Det ä...

Läs mer
<span class=\

Stora Enso lanserar biokompositer som förnybar ersättning för plast

Stora Enso lanserar sina träbaserade biokompositer DuraSense™ by Stora Enso och tar...

Läs mer


Ripasso Energy nyrekryterar - Stort Sydafrikanskt intresse för unik svensk miljöteknik

 

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB förstärker den egna organisationen och...

Läs mer

En ny paradigm inom tillverkningsindustrin

Torsdagen den 17 maj hålls årets Produktionstekniska dag. Årets tema är...

Läs mer

ASSA ABLOY förvärvar Pioneer Industries i USA

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Pioneer Industries, en amerikansk...

Läs mer


ASSA ABLOY förvärvar Brüken i Mexiko

ASSA ABLOY har förvärvat Brüken, ett ledande mexikansk bolag inom lås, beslag...

Läs mer

Momentum Industrial förvärvar Brammers MRO-verksamhet i Sverige

Momentum Industrial har tecknat avtal om att förvärva Brammers svenska MRO-verksamhet med...

Läs mer


Docol® 600DH-GI – SSABs första "tredje generationens" metallbelagda stålprodukt klar för testleveranser

SSAB levererar förstklassiga höghållfasta stål till ledande globala...

Läs mer


Trufab finalist i Swedish Steel Prize 2018

Trufab har nominerats till Swedish Steel Prize 2018 för att de utvecklat en modern...

Läs mer
SSAB och VR Transpoint har skapat en ny, mycket effektiv verksamhetsmodell för transporter av stålrullar mellan anläggningarna som gör det möjligt att pransportera 50 procent mer än tidigare.

Ett rekordtungt och 690 meter långt godståg transporterar SSABs stål från Brahestad till Tavastehus

Finlands till massan största godståg började på valborgsmässoafton...

Läs mer
<span>JAK-Metalli är nominerat för sin Spiral Cutter, ett unikt skärhuvud med modulär design för rensning av vegetation från </span><span>vägrenar, parker och cykelbanor</span><span>.</span>

JAK-Metalli finalist i Swedish Steel Prize 2018

JAK-Metalli har nominerats till Swedish Steel Prize 2018 för utvecklingen av en ny sä...

Läs mer


Mantella finalist i Swedish Steel Prize 2018

Mantella har nominerats till Swedish Steel Prize 2018 för att ha skapat ett unikt...

Läs mer


Försäljningen av stål planade ut i kvartal 1

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stå...

Läs mer
Prisutdelning i Nemčice ,Tjeckien den 26 april 2018.

Lesjöfors Slovakien utsedd till en av Kiekert främsta leverantörer

Kiekert är en ledande tillverkare av dörrlåsmekanismer till fordonsindustrin...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se