Facebook

Instagram

BEWi:s förvärv av Synbra slutfört – stärker sin position i Europa som förstahandsvalet för cellplast


2018-05-16

BEWi Group har slutfört förvärvet av Synbra Holding B.V.

BEWi, en ledande totalleverantör i Norden av cellplast, och Synbra, en specialist inom cellplast med specialplaster och lösningar för industrin samt hållbara isoleringssystem, med verksamheter i Nordeuropa och Portugal kommer att skapa en ledande leverantör i Europa av cellplast-produkter, med god potential för tillväxt.

Transaktionen slutfördes under måndagen och BEWi har förvärvat samtliga aktier i Synbra. Köpeskillingen uppgår till 117,5 MEUR på skuldfri basis (cirka 1 165 MSEK). BEWi har finansierat förvärvet med egen kassa (inkluderat ersättning för sale and leaseback av fastigheter), en riktad nyemission av aktier till ett belopp om 400 MSEK samt emission av ett obligationslån till ett belopp om 75 MEUR.

BEWi meddelar även att Synbra idag har slutfört avyttringen av 66 procent av aktierna i sitt tyska dotterbolag IsoBouw GmbH (“IsoBouw”) till HIRSCH Servo Group (“HIRSCH”) och att de återstående 34 procenten har förvärvats av BEWi. BEWi har dessutom förvärvat 34 procent av aktierna i HIRSCH Porozell GmbH från HIRSCH.

Bakgrund
Den 22 mars 2018 meddelade BEWi att bolaget, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners som säljare.

Samtidigt meddelade BEWi att Synbra har ingått avtal med HIRSCH om att avyttra 66 procent av aktierna i IsoBouw till HIRSCH och återstående 34 procent av aktierna i IsoBouw till BEWi samt att avyttringen av 66 procent av aktierna i IsoBouw till HIRSCH är villkorad av att BEWi förvärvar 34 procent av aktierna i HIRSCH:s dotterbolag HIRSCH Porozell GmbH.
Källa: BEWi


Skriv ut<span class=\
Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB.

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

I Höganäs bygger nu Höganäs AB och Cortus Energy världens första anläggning för att i industriell skala demonstrera fossilfri ståltillverkning baserad...

Läs mer
Gloab550
<span>Flygbild över Höganäs AB.</span>

Stålindustrin deltar på Havs- och Vattenforum

Den 16-17 maj deltar Jernkontoret, SSAB och Höganäs AB på Havs- och Vattenforum i...

Läs mer

BEWi:s förvärv av Synbra slutfört – stärker sin position i Europa som förstahandsvalet för cellplast

BEWi Group har slutfört förvärvet av Synbra Holding B.V.

Läs mer


Stålproduktionen ökade i april 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 453 tusen ton under april 2018. Det ä...

Läs mer
<span class=\

Stora Enso lanserar biokompositer som förnybar ersättning för plast

Stora Enso lanserar sina träbaserade biokompositer DuraSense™ by Stora Enso och tar...

Läs mer


Ripasso Energy nyrekryterar - Stort Sydafrikanskt intresse för unik svensk miljöteknik

 

Miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB förstärker den egna organisationen och...

Läs mer

En ny paradigm inom tillverkningsindustrin

Torsdagen den 17 maj hålls årets Produktionstekniska dag. Årets tema är...

Läs mer

ASSA ABLOY förvärvar Pioneer Industries i USA

ASSA ABLOY har tecknat avtal om förvärv av Pioneer Industries, en amerikansk...

Läs mer


ASSA ABLOY förvärvar Brüken i Mexiko

ASSA ABLOY har förvärvat Brüken, ett ledande mexikansk bolag inom lås, beslag...

Läs mer

Momentum Industrial förvärvar Brammers MRO-verksamhet i Sverige

Momentum Industrial har tecknat avtal om att förvärva Brammers svenska MRO-verksamhet med...

Läs mer


Docol® 600DH-GI – SSABs första "tredje generationens" metallbelagda stålprodukt klar för testleveranser

SSAB levererar förstklassiga höghållfasta stål till ledande globala...

Läs mer


Trufab finalist i Swedish Steel Prize 2018

Trufab har nominerats till Swedish Steel Prize 2018 för att de utvecklat en modern...

Läs mer
SSAB och VR Transpoint har skapat en ny, mycket effektiv verksamhetsmodell för transporter av stålrullar mellan anläggningarna som gör det möjligt att pransportera 50 procent mer än tidigare.

Ett rekordtungt och 690 meter långt godståg transporterar SSABs stål från Brahestad till Tavastehus

Finlands till massan största godståg började på valborgsmässoafton...

Läs mer
<span>JAK-Metalli är nominerat för sin Spiral Cutter, ett unikt skärhuvud med modulär design för rensning av vegetation från </span><span>vägrenar, parker och cykelbanor</span><span>.</span>

JAK-Metalli finalist i Swedish Steel Prize 2018

JAK-Metalli har nominerats till Swedish Steel Prize 2018 för utvecklingen av en ny sä...

Läs mer


Mantella finalist i Swedish Steel Prize 2018

Mantella har nominerats till Swedish Steel Prize 2018 för att ha skapat ett unikt...

Läs mer


Försäljningen av stål planade ut i kvartal 1

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stå...

Läs mer
Prisutdelning i Nemčice ,Tjeckien den 26 april 2018.

Lesjöfors Slovakien utsedd till en av Kiekert främsta leverantörer

Kiekert är en ledande tillverkare av dörrlåsmekanismer till fordonsindustrin...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se