Facebook

Instagram

Produktionen har startat vid Stora Ensos bruk i Uleåborg


2021-01-29

Uleåborgs bruk.
Bild: Stora Enso

Uleåborgs bruk.AvantForte.
Bild: Stora Enso
AvantForte.

Stora Enso har slutfört konverteringen av pappersbruket i Uleåborg till produktion av förpackningskartong. Massaproduktionen har varit igång sedan mitten av januari och den nyligen konverterade maskinen är i uppstartsfasen. Projektet inleddes i maj 2019 efter investeringsbeslutet på 350 miljoner euro och färdigställdes inom budget. Kartongmaskinen kommer nu att köras in under det första kvartalet och förväntas uppnå full designkapacitet till slutet av året.

Den nya produktionslinjen för kraftliner kommer att tillgodose globala kunder inom användningsområden med höga krav på förpackningens styrka, renhet och visuella egenskaper. Produkten, AvantForte by Stora Enso, har tre fiberlager och är därmed den starkaste kraftlinern i Stora Ensos portfölj. Den kan bland annat användas i förpackningar för färska, fettrika eller fuktiga livsmedel samt i premiumförpackningar för e-handel.

– Konverteringen av Uleåborgs bruk är ett viktigt steg i vår transformation och svarar på en ökad global efterfrågan på cirkulära och miljövänliga förpackningsmaterial. säger Stora Ensos VD Annica Bresky.

– Uleåborgs bruk kommer att utnyttja den senaste teknologin för att producera en stark och materialeffektiv kraftliner av högsta kvalitet. Det ger oss möjligheten att verka inom premiumsegment för förpackningar med hög tillväxtpotential, såsom livsmedel och e-handel, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials.     

Inom konverteringsprojektet har en av de två tidigare pappersmaskinerna konverterats till produktion av förpackningskartong. Massabruket och torkmaskinen har modifierats för att tillverka oblekt brun massa (530 000 ton/år), varav 150 000 ton säljs externt. Kapaciteten för den nya förstklassiga kraftlinerlinjen ligger på 450 000 ton per år. När Uleåborgs bruk inom ett år är helt inkört, kommer det att generera en årlig försäljningsökning på 300 MEUR för divisionen Packaging Materials.

Konverteringen av Uleåborgs bruk medför också att Packaging Materials divisionen förstärker sin verksamhet för arkningstjänster. Arkningsanläggningen för Lumipaper i Antwerpen, som konverteras från arkning av papper till i huvudsak kartong, kommer att använda klippare från Uleåborg och tillhandahålla en snabb arkningsservice till kontienentaleuropa.

Efter inkörningen av den första konverterade linjen, har Uleåborg ytterligare ett framtida tillväxtalternativ genom den möjliga konverteringen av den andra pappersmaskinen till förpackningsmaterial. Detta skulle ytterligare kunna öka Uleåborgs konkurrenskraftighet genom integrerad massatillgänglighet, ytterligare fasta och rörliga kostnadsbesparingar, samt högre utnyttjande av den interna djuphavshamnen.

Bruket har cirka 400 medarbetare, inklusive hamnpersonal. Anläggningens förbrukning av virke, som främst köps in från privata skogsägare i norra Finland, kommer att öka med 0,5 miljoner kubikmeter till 2,4 miljoner kubikmeter per år.


Källa: Stora Enso


Skriv ut<span><span>Monica Pasanen avgår i höst från tjänsten som Rottneros CFO.</span></span>
Monica Pasanen avgår i höst från tjänsten som Rottneros CFO.

Monica Pasanen avgår som CFO under hösten 2021

Rottneros CFO Monica Pasanen har meddelat att hon lämnar sin tjänst under hösten 2021. Därmed påbörjas rekryteringen av hennes efterträdare omedelbart.

Läs mer
Somas 550


SCA investerar 460 miljoner i Tunadalshamnen

SCA investerar under åren 2021 till 2024 cirka 460 miljoner kronor i Tundalshamnen....

Läs mer
Duroclasercoating 550
Uleåborgs bruk.

Produktionen har startat vid Stora Ensos bruk i Uleåborg

Stora Enso har slutfört konverteringen av pappersbruket i Uleåborg till produktion av...

Läs mer
Clean combustion

BillerudKorsnäs investerar i en ny sodapanna i Frövi

Styrelsen i BillerudKorsnäs har beslutat att investera i en ny sodapanna i Frövi bruk. En...

Läs mer
Idcon550
Hugo Wikström, entreprenör.

Fiskodling på land ny möjlighet vid massabruk

Framtidens matfisk ska odlas i symbios med massabruk, som i sin tur får näring till sina...

Läs mer
Hexagon

Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk

Rottneros styrelse har beslutat om en rad investeringar för att minska utsläppen till...

Läs mer

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

SCA höjer priset på vit och brun kraftliner med €50 per ton. Det nya priset gä...

Läs mer
BillerudKorsnäs i Karlsborg

Koldioxid fångas in för lagring i berggrunden

Luleå tekniska universitet har beviljats tio miljoner av Energimyndigheten för att i...

Läs mer

SCA höjer massapriset

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa i Europa till $ 960 per ton.

Läs mer
Massabal. <span class=\

Södra höjer priset på NBSK till 960 dollar/ton

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa till USD 960/ton....

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se