Facebook

Instagram

Från fallande marknad till total kollaps - produktion av tryckpapper minskar drastiskt


2020-09-07

Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige.
Bild: Danske Bank Sverige
Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige.

Nordiska grafiska pappersbruk, samt produktionskapacitet och produktkvaliteter.
Bild: Danske Bank Sverige
Nordiska grafiska pappersbruk, samt produktionskapacitet och produktkvaliteter.

Marknaden för tryckpapper har kollapsat. Under våren sjönk efterfrågan med över 30 procent och tre tryckpappersbruk läggs ned vid årsskiftet. En fjärdedel av den nordiska produktionskapaciteten försvinner. Samtidigt rusar priset på trävaror och når nya rekordnivåer.  Det framkommer i nyhetsbrevet Skog & Ekonomi som Danske Bank presenterar i dag.

COVID-19 pandemin har slagit stenhårt mot de nordiska pappersproducenterna. Efterfrågan på tryckpapper – papper för dagstidningar, direktreklam, veckotidningar och trycksaker – har kollapsat. I april och maj minskade efterfrågan på tryckpapper i Europa med hela 35 procent jämfört med samma period förra året.

– Pappersbruken har den senaste tiden utnyttjat cirka 70 procent av sin kapacitet och det är såklart inte en hållbar situation. Med fortsatt digitaliseringstrend och vikande efterfrågan under Corona-pandemin blöder pappersproducenterna och tvingas nu till stora omställningar, säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog & lantbruk på Danske Bank Sverige. 


Produktionskapaciteten har minskat med en fjärdedel
Prosa Nyligen meddelade SCA att pappersenheten vid Ortviken läggs ner vid årsskiftet. Stora Ensos bruk i Oulu och UPMs pappersbruk i Kaipiola läggs också ner samtidigt. Sammantaget minskar produktions-kapaciteten av tryckpapper med ca 2,6 miljoner ton eller hela 24 procent av Nordens totala kapacitet. Det betyder att ca 1500 - 2000 arbetstillfällen i norra Sverige och Finland kan gå förlorade. 

– Vi ska komma ihåg att de bolag som nu genomför förändringar ser att det finns andra investeringsalternativ som ger en bättre avkastning och framtid. Vi bedömer att möjligheterna i skogsindustrin, med förädling av förnyelsebar träråvara, är mycket stora framöver. Här fasas gamla produkter ut och nya kommer istället. På längre sikt är det ändå en positiv förändring för skogsbolagen och skogsägarna, beskriver Johan Freij i Danske Bank Skog och Ekonomi.


Priset på trävaror har fördubblats i USA

Samtidigt som pappersmarknaden sjunker har de amerikanska trävarupriserna fördubblats och rusat till rekordnivåer på över 700 USD/boardfeet. Bakgrunden är den oväntat goda byggmarknaden både vad gäller ”gör det själv” och nybyggnation i kombination med låga lager. 

– Jag tror alla förvånas över att det här trävarurallyt fortsätter. Vi ser extremt låga lager hos sågverken vilket ger ett starkt självförtroende och nu höjs trävarupriserna på bred front. I USA är situationen extrem och de svenska sågverken har ökat sin export till USA med cirka 80 procent jämfört med 2019, berättar Johan Freij.

Flera sågverk dämpade produktionen när Corona-pandemin slog till vilket fick som följd att det svenska trävaru¬lagret under juli månad sjönk med hela 18 procent och var 26 procent lägre än vid samma tid förra året. Efter sommaren blev därför förhandlingsläget ännu bättre och priserna stiger nu på alla marknader. Sågverken förutspår stabil marknad året ut.


Hur påverkar det skogsägarna?
Sveriges 325 000 skogsägare står inför en höst med obalans på marknaden. Lagren av massaved är redan fulla och sågverken ropar efter timmer. Pristrenden för massaved är fallande och för timmer stigande - en svårlöst ekvation eftersom ett träd består av både timmer och massaved.Källa: Danske Bank

Skriv utStora Enso utser två nya medlemmar till koncernledningen

Tobias Bäärnman, chef för strategi och innovation.

Tobias Bäärnman och Teemu Salmi kommer att arbeta i Stockholm. Tillsättningarna gäller från den 1 november 2020.


Stora Enso har utsett Tobias Bäärnman, chef...

Läs mer
Endress 550

Nya papperskassen kan användas om och om igen

Återanvändbar papperskasse av kraftpappret FibreForm.

Det finns fler och fler anledningar att byta ut plastpåsen mot en i papper när du...

Läs mer
Clean combustion
Daniel Ekbåge har disputerat med sin avhandling om processmodellering inom massa- och pappersproduktion.

Processmodellering för effektivare kartongproduktion

Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar...

Läs mer
Hexagon
Från vänster Ola Thomasson, fabrikschef Rottneros Bruk, Bengt Söderlund, el chef Rottneros Bruk och Janne Persson, VD Intertechna.

Massatillverkaren Rottneros Bruk investerar i digitaliserat underhåll från Intertechna

Störningar, stillestånd och – i värsta fall – totalhaverier av...

Läs mer
Idcon550


Södra Cell väljer ABB för leverans av nytt QCS till sin miljövänliga specialmassafabrik

Helintegrerad lösning kommer att förbättra produktkvalitet och produktionsomstä...

Läs mer


Förnybara drop-in-bränslen vinst för både massaindustrin och klimatet

Värdefulla drop-in-bränslen, som blandas i fossila drivmedel, kan produceras...

Läs mer
Flow wrap – en ny förpackning direkt ifrån skogen.

Ny förpackning sätter ny standard – och gör snackset grönare

BillerudKorsnäs lanserar, tillsammans med Syntegon Technology, Recyclable Flow Wrap, en å...

Läs mer

Holmens bruk får högsta hållbarhetsbetyg

Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig för Holmen-koncernen.

Holmens kartong- och pappersbruk har tilldelats högsta möjliga betyg av det...

Läs mer


Stora Enso planerar att stänga en maskin för tidningspapper i Sverige

Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk i Små...

Läs mer
Metsä Board Excellence Centre

Metsä Board vill accelerera innovationer inom kartong och förpackningar

Ökande konsumtion och krav på mer hållbara förpackningar ökar behovet av...

Läs mer

SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion

SCA beslutade idag om att tryckpapperstillverkningen avvecklas och att företaget investerar...

Läs mer

Från fallande marknad till total kollaps - produktion av tryckpapper minskar drastiskt

Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige.

Marknaden för tryckpapper har kollapsat. Under våren sjönk efterfrågan med...

Läs mer


Södra höjer priset på NBSK

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa med USD 40 till USD...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se