Facebook

Instagram

Fiskodling på land ny möjlighet vid massabruk


2021-01-13

Hugo Wikström, entreprenör.
Bild: BizMaker
Hugo Wikström, entreprenör.

Framtidens matfisk ska odlas i symbios med massabruk, som i sin tur får näring till sina biofilter. Miljövänligt, ekonomiskt och energieffektivt. Det är idén i entreprenören Hugo Wikströms företag Big Akwa, som nu satsar på ett pilotprojekt under 2021.

Hugo Wikström i Härnösand har varit egenföretagare och entreprenör under hela sitt liv, och ser själv att den röda tråden i hans idéer rör stora samhällsförändringar – vare sig det gäller IT-möjligheter på 1990-talet, nya idéer för finansmarknaden på 2000-talet eller framtidens matförsörjning på 2020-talet.

– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt. Om man ska odla fisk – hur gör man det på bästa sätt?

Big Akwas idé är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön.

Svenskarnas fiskkonsumtion är i dag 320 000 ton per år, varav 11 000 ton är inhemskt odlad fisk. Vid optimala förhållanden menar Hugo Wikström att en odlingsanläggning vid ett större massabruk skulle kunna producera 13 000 ton per år.

Under 2020 har Hugo Wikström testat sina idéer och utvecklat konceptet inom ramarna för Forest Business Accelerator. Tillsammans med BizMaker, SCA, RISE Processum och IBM har fem utvalda startups fått stöd och rådgivning för hållbara idéer som rör skogsindustrin och digitalisering.

– Det har varit väldigt bra, även för mig som är entreprenör sedan tidigare. Att få utveckla ideérna bakom Big Akwa tillsammans med RISE Processum och SCA har varit mycket givande. För mig som företagare har det varit nyttigt att dels få prata med andra, och dels att behöva sätta ner foten med min idé för att komma framåt.

Tekniken för landbaserad fiskodling har gått snabbt framåt under de senaste åren, och Hugo Wikström har själv varit med och utvecklat Peckas Naturodlingar som har ett liknande koncept med symbios mellan växthus och odling av regnbågslax. Ny kunskap och stabilare system har medfört att risken i sådana investeringar minskar, enligt Hugo Wikström.

– Det som gör oss unika är den gemensamma nyttan av att samproducera, att vi har låga energipriser i regionen och min egen erfarenhet från branschen, säger Hugo Wikström.

Big Akwa kommer att jobba vidare med projektet för att verifiera tekniken. Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.

Magnus Viström, innovationschef på SCA, ser stor potential i Big Akwas idé.

– Det är inget snack om att det finns en stor marknad för fisk, och det finns flera aspekter av fiskodling på land som är väldigt intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv, säger han.

– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, avslutar Magnus Viström.Källa: BizMaker


Skriv utHugo Wikström, entreprenör.
Hugo Wikström, entreprenör.

Fiskodling på land ny möjlighet vid massabruk

Framtidens matfisk ska odlas i symbios med massabruk, som i sin tur får näring till sina biofilter. Miljövänligt, ekonomiskt och energieffektivt. Det är idén i...

Läs mer
Clean combustion

Rottneros beslutar om miljöinvesteringar i Vallviks Bruk

Rottneros styrelse har beslutat om en rad investeringar för att minska utsläppen till...

Läs mer
Hexagon

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

SCA höjer priset på vit och brun kraftliner med €50 per ton. Det nya priset gä...

Läs mer
Idcon550
BillerudKorsnäs i Karlsborg

Koldioxid fångas in för lagring i berggrunden

Luleå tekniska universitet har beviljats tio miljoner av Energimyndigheten för att i...

Läs mer

SCA höjer massapriset

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa i Europa till $ 960 per ton.

Läs mer
Massabal. <span class=\

Södra höjer priset på NBSK till 960 dollar/ton

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa till USD 960/ton....

Läs mer
&Ouml;verblick över Norske Skog Skogn.

Norges största tidningspappersproducent väljer ABB för digitalisering av sitt pappersbruk

ABB Ability Manufacturing Execution System är tillsammans med Process Data Management den nya...

Läs mer

Skogsindustrin ökar exporten till USA

Svensk skogsindustri har ökat sin export av trävaror och pappersmassa hittills i år...

Läs mer

Ny utnämning till BillerudKorsnäs för klimatarbetet

BillerudKorsnäs klimatåtgärder och arbete för ett samhälle med låga...

Läs mer

Nytt samarbete ger flexibla och komposterbara förpackningar

BASF och den svenska förpackningsmaterialstillverkaren BillerudKorsnäs har utvecklat ett...

Läs mer
Weight Virtual Measurement minskar återhämtningstiden efter banbrott och ökar lönsamheten.

Nya ABB Weight Virtual Measurement minskar återhämtningstiden efter banbrott och ökar lönsamheten

Nya online-mätningar möjliggör effektivare och mer kostnadseffektiva uppstarter.

Läs mer
Nya Inverform från Iggesund Paperboards används för färdigmat i tråg.

Inverform gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

Iggesund Paperboards nya Inverformsom används för färdigmat i tråg kan leva...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se