Facebook

Instagram

Förnybara drop-in-bränslen vinst för både massaindustrin och klimatet


2020-10-13

Bild: Unsplash

Värdefulla drop-in-bränslen, som blandas i fossila drivmedel, kan produceras kostnadseffektivt av restprodukter från massaindustrin och möta den ökande efterfrågan på hållbara drivmedel.

Efterfrågan på förnybara drop-in-bränslen väntas öka. Den drivs av reduktionsplikten, som innebär att leverantörer av bensin och diesel måste blanda in en allt högre andel biodrivmedel i sina produkter. Bränslebytet är en viktig åtgärd för att nå Sveriges klimatmål om 70 procent minskade klimatutsläpp från inrikes transporter till 2030.


Både klimat- och affärsnytta
Ny forskning
visar att tekniken att förädla biprodukter från tillverkningen av pappersmassa till drop-in-bränslen är ett kostnadseffektivt sätt öka tillgången på drivmedel med god klimatsprestanda och minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.

Tekniken skapar också affärsnytta för massaindustrin. De bruk som breddar sin produktportfölj med drop-in-bränslen kan både öka sin massaproduktion och få lägre totalkostnader, samtidigt som de förser marknaden med ett värdefullt drivmedel.

Resultaten presenteras i forskningsrapporten Drop-in fuels from black liquor part streams – bridging the gap between short- and long-term technology tracks.

– Drop-in-bränslen är strategiskt intressanta för att minska transportsektorns klimatutsläpp, ett värdefullt alternativ medan vi arbetar för ett större systemskifte, säger projektledaren Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet och vice föreståndare för forskningsmiljön Bio4Energy.


Två tekniska huvudspår
I massabruket blir halva trädet pappersmassa. Resten blir svartlut – en restprodukt som förbränns i en sodapanna. När pannan nått sitt kapacitetstak väntar ofta en miljardinvestering. Men den kan subventioneras om en del av svartlutströmmen i stället förädlas till fossilfritt drop-in-bränsle.

Forskargruppen har studerat två tekniska huvudspår för drivmedelstillverkning; ligninseparation och svartlutsförgasning.

Ligninseparation innebär att ligninet - som binder ihop fibrerna i veden - separeras från svartluten, efterbehandlas till vätska och vätgasbehandlas till diesel och bensin.

Svartlutsförgasning är en process där svartluten förgasas, följt av syntes först till metanol och sedan till bensin via MTG (methanol-to-gasoline).


Konkurrenskraftig teknik och Ekonomiska vinster
För första gången har nu de två teknikspårens ekonomiska konkurrenskraft prövats och jämförts.

Produktionskostnaderna blir cirka 80 EUR/MWh (ca 7-8 SEK/l), vilket är likvärdigt med eller till och med bättre än den ekonomiska prestandan för jämförbara drivmedel från skogsrester.

– Båda teknikspåren har starka synergieffekter för massabruken och är därför attraktiva alternativ för bruk vars kapacitet idag begränsas av sodapannans storlek. De kan både öka sin kapacitet och bredda sin produktportfölj, säger Elisabeth Wetterlund.Synergieffekten kan användas för att minska produktionskostnaderna för drivmedlen med upp till 23 procent. Allokeras den i stället till massaproduktionen kan bruttomarginalen för den ökade produktionsvolymen öka med 35 till 70 procent.

Förutsättningarna i tre olika typer av massabruk med olika energisituation har vägts in i beräkningarna. Den största synergieffekten uppnås i moderna massabruk med ett energiöverskott som annars används för att producera el.


Efterlyser nyckelaktörer
För att fullt ut frigöra vinsterna med bränsletillverkning i massaindustrin behöver globala nyckelaktörer från hela värdekedjan samarbeta, menar forskargruppen.

– Jag ser framför mig att någon aktör tar på sig rollen som facilitator för att bygga en konstellation som kan skapa fungerande affärsmodeller och föra massabrukens nya produkt till marknaden, säger Elisabeth Wetterlund.Källa: Chalmers Industriteknik


Skriv utArctic Paper avtalar om ny femårig finansiering

Arctic Paper har under det första kvartalet 2021 refinansierat pappersverksamheten. Det innebär att tidigare obligationslån med flera krediter ersätts med lån och krediter...

Läs mer
Somas 550
Essitys produktionsanläggning för tissue i Lilla Edet.

Essity börjar testa biogas för att göra tillverkningsprocessen fossilfri

Gasum gjorde den första leveransen av flytande biogas (LBG) till sin kund Essity den 22 mars....

Läs mer
Duroclasercoating 550


Valmet har fått en order på en tredje mjukpappersmaskin till Aktül Kagit Üretim Pazarlama i Turkiet

Valmet levererar sin tredje mjukpapperslinje utrustad med mäldberedning, automationssystem och...

Läs mer
Clean combustion
Lilla Edets Produktionsanläggning för mjukpapper.

Essity inleder test av CO2-utsläppsfri storskalig pappersproduktion

Hygien- och hälsobolaget Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet har ambitionen att...

Läs mer
Idcon550

Bäckhammars bruk minskar plastanvändningen med 12 ton


Nordic Paper arbetar ständigt med miljöförbättrande åtgärder. Under...

Läs mer
Hexagon
Massabal / Pulp bale.

Södra höjer priset på NBSK till 1220 dollar/ton

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa (NBSK) till 1220...

Läs mer


Green Cargo och ScandFibre Logistics i nytt logistikupplägg

ScandFibre Logistics (SFL) och Green Cargo förnyar sitt samarbete i ett omfattande...

Läs mer


Globalt partnerskap ska ersätta engångsplast med hållbara fiberprodukter

PA Consulting (PA), PulPac och Seismic Solutions har ingått ett globalt partnerskap för...

Läs mer
En av de två kartongmaskinerna.

ABB levererar moderniseringsplan för kartongmaskiner till Iggesund Paperboard

Stor uppgradering med ABB Abilit System 800xA driv- och kvalitetskontrollösningar på...

Läs mer
\

Smurfit Kappa lanserar innovativ produktportfölj för färskvaror

Portföljen består av helt förnybara, återvinningsbara och biologiskt...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift

Laser componentsUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se