Facebook

Instagram

Förnybara drop-in-bränslen vinst för både massaindustrin och klimatet


2020-10-13

Bild: Unsplash

Värdefulla drop-in-bränslen, som blandas i fossila drivmedel, kan produceras kostnadseffektivt av restprodukter från massaindustrin och möta den ökande efterfrågan på hållbara drivmedel.

Efterfrågan på förnybara drop-in-bränslen väntas öka. Den drivs av reduktionsplikten, som innebär att leverantörer av bensin och diesel måste blanda in en allt högre andel biodrivmedel i sina produkter. Bränslebytet är en viktig åtgärd för att nå Sveriges klimatmål om 70 procent minskade klimatutsläpp från inrikes transporter till 2030.


Både klimat- och affärsnytta
Ny forskning
visar att tekniken att förädla biprodukter från tillverkningen av pappersmassa till drop-in-bränslen är ett kostnadseffektivt sätt öka tillgången på drivmedel med god klimatsprestanda och minska utsläppen från den befintliga fordonsflottan.

Tekniken skapar också affärsnytta för massaindustrin. De bruk som breddar sin produktportfölj med drop-in-bränslen kan både öka sin massaproduktion och få lägre totalkostnader, samtidigt som de förser marknaden med ett värdefullt drivmedel.

Resultaten presenteras i forskningsrapporten Drop-in fuels from black liquor part streams – bridging the gap between short- and long-term technology tracks.

– Drop-in-bränslen är strategiskt intressanta för att minska transportsektorns klimatutsläpp, ett värdefullt alternativ medan vi arbetar för ett större systemskifte, säger projektledaren Elisabeth Wetterlund, biträdande professor i Energiteknik vid Luleå tekniska universitet och vice föreståndare för forskningsmiljön Bio4Energy.


Två tekniska huvudspår
I massabruket blir halva trädet pappersmassa. Resten blir svartlut – en restprodukt som förbränns i en sodapanna. När pannan nått sitt kapacitetstak väntar ofta en miljardinvestering. Men den kan subventioneras om en del av svartlutströmmen i stället förädlas till fossilfritt drop-in-bränsle.

Forskargruppen har studerat två tekniska huvudspår för drivmedelstillverkning; ligninseparation och svartlutsförgasning.

Ligninseparation innebär att ligninet - som binder ihop fibrerna i veden - separeras från svartluten, efterbehandlas till vätska och vätgasbehandlas till diesel och bensin.

Svartlutsförgasning är en process där svartluten förgasas, följt av syntes först till metanol och sedan till bensin via MTG (methanol-to-gasoline).


Konkurrenskraftig teknik och Ekonomiska vinster
För första gången har nu de två teknikspårens ekonomiska konkurrenskraft prövats och jämförts.

Produktionskostnaderna blir cirka 80 EUR/MWh (ca 7-8 SEK/l), vilket är likvärdigt med eller till och med bättre än den ekonomiska prestandan för jämförbara drivmedel från skogsrester.

– Båda teknikspåren har starka synergieffekter för massabruken och är därför attraktiva alternativ för bruk vars kapacitet idag begränsas av sodapannans storlek. De kan både öka sin kapacitet och bredda sin produktportfölj, säger Elisabeth Wetterlund.Synergieffekten kan användas för att minska produktionskostnaderna för drivmedlen med upp till 23 procent. Allokeras den i stället till massaproduktionen kan bruttomarginalen för den ökade produktionsvolymen öka med 35 till 70 procent.

Förutsättningarna i tre olika typer av massabruk med olika energisituation har vägts in i beräkningarna. Den största synergieffekten uppnås i moderna massabruk med ett energiöverskott som annars används för att producera el.


Efterlyser nyckelaktörer
För att fullt ut frigöra vinsterna med bränsletillverkning i massaindustrin behöver globala nyckelaktörer från hela värdekedjan samarbeta, menar forskargruppen.

– Jag ser framför mig att någon aktör tar på sig rollen som facilitator för att bygga en konstellation som kan skapa fungerande affärsmodeller och föra massabrukens nya produkt till marknaden, säger Elisabeth Wetterlund.Källa: Chalmers Industriteknik


Skriv utStora Enso utser två nya medlemmar till koncernledningen

Tobias Bäärnman, chef för strategi och innovation.

Tobias Bäärnman och Teemu Salmi kommer att arbeta i Stockholm. Tillsättningarna gäller från den 1 november 2020.


Stora Enso har utsett Tobias Bäärnman, chef...

Läs mer
Endress 550

Nya papperskassen kan användas om och om igen

Återanvändbar papperskasse av kraftpappret FibreForm.

Det finns fler och fler anledningar att byta ut plastpåsen mot en i papper när du...

Läs mer
Clean combustion
Daniel Ekbåge har disputerat med sin avhandling om processmodellering inom massa- och pappersproduktion.

Processmodellering för effektivare kartongproduktion

Ett integrerat kartongbruk består av ett flertal enhetsprocesser som kontinuerligt genererar...

Läs mer
Hexagon
Från vänster Ola Thomasson, fabrikschef Rottneros Bruk, Bengt Söderlund, el chef Rottneros Bruk och Janne Persson, VD Intertechna.

Massatillverkaren Rottneros Bruk investerar i digitaliserat underhåll från Intertechna

Störningar, stillestånd och – i värsta fall – totalhaverier av...

Läs mer
Idcon550


Södra Cell väljer ABB för leverans av nytt QCS till sin miljövänliga specialmassafabrik

Helintegrerad lösning kommer att förbättra produktkvalitet och produktionsomstä...

Läs mer


Förnybara drop-in-bränslen vinst för både massaindustrin och klimatet

Värdefulla drop-in-bränslen, som blandas i fossila drivmedel, kan produceras...

Läs mer
Flow wrap – en ny förpackning direkt ifrån skogen.

Ny förpackning sätter ny standard – och gör snackset grönare

BillerudKorsnäs lanserar, tillsammans med Syntegon Technology, Recyclable Flow Wrap, en å...

Läs mer

Holmens bruk får högsta hållbarhetsbetyg

Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig för Holmen-koncernen.

Holmens kartong- och pappersbruk har tilldelats högsta möjliga betyg av det...

Läs mer


Stora Enso planerar att stänga en maskin för tidningspapper i Sverige

Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk i Små...

Läs mer
Metsä Board Excellence Centre

Metsä Board vill accelerera innovationer inom kartong och förpackningar

Ökande konsumtion och krav på mer hållbara förpackningar ökar behovet av...

Läs mer

SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion

SCA beslutade idag om att tryckpapperstillverkningen avvecklas och att företaget investerar...

Läs mer

Från fallande marknad till total kollaps - produktion av tryckpapper minskar drastiskt

Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige.

Marknaden för tryckpapper har kollapsat. Under våren sjönk efterfrågan med...

Läs mer


Södra höjer priset på NBSK

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa med USD 40 till USD...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se