Facebook

Instagram

BillerudKorsnäs kapitalmarknadswebcast 2018: ”Unlocking the Potential”


2018-09-17

”Unlocking the Potential” är huvudtemat för BillerudKorsnäs kapitalmarknadswebcast den 17 september 2018. BillerudKorsnäs kommer under sändningen att lämna en strategisk uppdatering inklusive ytterligare information om programmen Next Generation och Production Excellence. Koncernens långsiktiga finansiella mål är oförändrade. I tillägg kommer nya nyckeltal för att mäta koncernens utveckling under kommande år att presenteras.

BillerudKorsnäs bedömer att den globala efterfrågan på hållbara förpackningslösningar kommer vara fortsatt stark, med en tillväxttakt för den globala förpackningsmarknaden om cirka 3 procent (CAGR). Efter en lång period av stora investeringar, främst kopplade till den nya kartongmaskinen KM7, är BillerudKorsnäs redo att frigöra koncernens potential och stärka sin ledande position.

Next Generation, som nu är i slutfasen och omfattar nybyggnationen av KM7 och ombyggnationer i befintliga massabruk, kommer utöver att tillföra ny kapacitet även bidra till mer fokuserade produktionsanläggningar. Den totala investeringen i KM7 förväntas uppgå till 7,6 miljarder kronor, vilket är högre än tidigare estimat på grund av ökade kostnader för byggprojektet och negativa valutaeffekter. Maskinen kommer att startas upp i mars-april 2019 och förväntas producera cirka 240 kton 2019 och 390 kton 2020. Koncernens totala capex förväntas uppgå till 5,3 miljarder kronor 2018 och 2,75 miljarder kronor 2019, för att sedan återgå till 1,3 miljarder kronor 2020.

BillerudKorsnäs kommer att fortsätta arbeta enligt sin strategi för hållbara lösningar och lönsam tillväxt, med fokus på position, innovation, hållbarhet och effektivitet. För att frigöra den fulla potentialen under kommande år kommer koncernen att följa en agenda med prioriterade aktiviteter i syfte att säkerställa en framgångsrik upprampning av KM7, säkra vedtillgången, stabilisera produktionen, höja effektiviteten, och accelerera arbetet inom innovation och nya lösningar. För att följa framdriften i detta har BillerudKorsnäs identifierat ett antal nyckeltal.

– Hållbara förpackningar går en ljus framtid till mötes och BillerudKorsnäs är i ett läge där vi kan öka takten i att utmana det konventionella med nya lösningar. Jag ser fram mot att få presentera våra prioriteringar för kommande år, med en agenda som reflekterar vår starka potential, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Oförändrade långsiktiga finansiella mål
BillerudKorsnäs fortsätter eftersträva följande långsiktiga finansiella mål:

 Organisk tillväxt om 3-4 procent per år 
  EBITDA-marginalen ska överstiga 17 procent
 Avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 13 procent 
  Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga en multipel om 2,5 
 Utdelningen ska uppgå till 50 procent av nettovinsten 

För de nya divisionerna förväntas en årlig tillväxttakt (CAGR 2017-2023) om 0-2 procent för Paper, 4-5 procent för Board, och 15-25 procent för Solutions.

KM7 finansiell påverkan
- Total förväntad påverkan på EBITDA från upprampning av KM7:

 2019 -500 miljoner kronor
 2020 -200 miljoner kronor
 2021 Positiv EBITDA

Nyckeltal
BillerudKorsnäs har fastslagit följande nyckeltal för att förenkla utvärderingen av koncernens framdrift under kommande år:

 4 procentenheters förbättring av TAK-värdet under kommande två år, motsvarande en EBITDA-förbättring om 100 miljoner kronor per procentenhet
 Antal arbetsskador per 1 miljon arbetade timmar från 7,7 år 2017 till under 1,5 år 2023
 Nya produkters andel av omsättningen från 7 procent år 2017 till 15 procent år 2023

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2018
I samband med presentationen kommer BillerudKorsnäs också att lämna en uppdatering kring marknadsutsikterna för tredje kvartalet 2018:

  Efterfrågan och orderläget väntas förbli starkt med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden 
  Möjligheter till utvalda prishöjningar kvarstår
 Efterfrågedrivna prisökningar på ved väntas fortsätta
 Finansiell påverkan på tredje kvartalet 2018 från vedbrist väntas bli -40 miljoner kronorKälla: BillerudKorsnäs

Skriv utHolmens bruk rankas som världens mest hållbara

Holmens kartongbruk i Iggesund och Workington får högsta hållbarhetsbetyg i en utvärdering som analysföretaget EcoVadis gjort för 2018. I och med det tillhör de...

Läs mer
Telfa Flöde
Södra är en av huvudsponsorerna till ”Introduce a Girl to Engineering day” (IGEday).

Södra vill inspirera unga tjejer till att bli framtidens ingenjörer

Södra är en av huvudsponsorerna till ”Introduce a Girl to Engineering day”...

Läs mer
Uniteam

Julgranar återvinns till julklappsetiketter

Caroline Sjöblom, marknadsansvarig för Fältöversten.

Under tjugondag Knut öppnar Fältöversten en granåtervinning på Karlaplan...

Läs mer
Idcon550

Stora Enso gör en miljöinvestering i Sverige

Stora Enso har beslutat att investera 232 miljoner kronor på Skoghalls Bruk i en utbyggnad av...

Läs mer

Arctic Paper vinner tidningen Press Top Brand-tävling

Arctic Paper tog första plats i pappersproducentkategorin i polska tidningen Press å...

Läs mer
Onlinesystemet Intellinova Parallel EN installerat på Holmen Paper Hallstavik.

Holmen Paper Hallsta startar modernisering av övervakningssystemet på PM12

På specialpappersbruket Holmen Paper Hallsta i Roslagen är tillståndsbaserat...

Läs mer
Nordic Paper Bäckhammar.

Nordic Paper Bäckhammar utökar online vibrationsmätning på PM4

Papperskoncernen Nordic Papers anläggning i värmländska Bäckhammar har nyligen...

Läs mer

Acosense installerar instrument för analys av bestrykningssmet vid Metsä Board Husum

Under vintern kommer Acosense att installera sitt första instrument i Husum för analys av...

Läs mer


DS Smiths spillmaterial blir konst

Dammet är myggorna i verkstaden. Du viftar bort det från ögonen eller spottar av...

Läs mer

BillerudKorsnäs tillsätter ekonomidirektör

<span>Ivar Vatne, ny ekonomidirektör hos <span>BillerudKorsnäs.</span></span>

BillerudKorsnäs meddelar idag att man utser Ivar Vatne till ekonomidirektör (CFO). Ivar...

Läs mer


SunPine investerar 2,2 miljoner för bättre närmiljö

SunPines fabriksområde har haft återkommande problem med dålig lukt. Nu...

Läs mer

Ahlstrom-Munksjö utvecklar ett nytt biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial tillsammans med fem samarbetspartners

Ahlstrom-Munksjö har ett inlett ett samarbete med fem andra bolag för att utveckla en ny...

Läs mer
Stora Enso Intelligent Packaging ECO RFID production line.

Stora Enso introducerar ECO – hållbar RFID-tagg för intelligenta förpackningar

Stora Enso lanserar en ny hållbar RFID-tagg under namnet ECO™ by Stora Enso. ECO ä...

Läs mer
Stora Ensos bruk i Fors.

Underhållsstopp på Stora Ensos kartongbruk i Fors

Under den kommande veckan finns 300 entreprenörer på plats i Fors för att utfö...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se