Facebook

Instagram

ABB och SCA i ett cirkulärt, hållbart samarbete kring elektriska motorer


2020-06-16

Munksund Pappersbruk.
Bild: SCA
Munksund Pappersbruk.

Smart sensors från ABB.
Bild: ABB
Smart sensors från ABB.

ABB har fått en order från Svenska Cellulosa AB (SCA) Munksund kring cirkulär ekonomi där 120 stycken smarta sensorer installeras på deras elektriska motorer, i syfte att energioptimera och höja tillgängligheten för produktionen av papper och massa.

Samarbetet är ett viktigt steg på vägen mot cirkulär ekonomi i ett hållbart samhälle. Detta är ett två-årigt pilotprojekt från SCA-koncernen där SCA Munksund i Piteå är först ut med att installera smarta sensorer för att tillståndsövervaka samt energioptimera sin produktion av papper och massa. Utrangerade motorer som byts ut mot mer energieffektiva motorer och drivsystem ska återvinnas i sina materialfraktioner för att aktivt sänka den totala miljöpåverkan.

I samband med att motorer byts ut kommer speciella containrar för Upcycling från Stena Recycling ställas ut hos SCA Munksund för att säkra återvinning av dem.

– Genom våra digitala lösningar inom ramen för ABB Ability kan värdet på material, resurser och produkter upprätthållas. ABB ser därför samarbetet med SCA och Stena Recycling som ett viktigt steg mot en hållbar industri där det skapas förutsättningar för cirkulära flöden, säger Ulf Hellström, Affärsområdeschef för ABB Motion i Sverige.

Idag konsumerar elektriska motorer 40 procent av Sveriges totala elenergi, och besparingspotentialen är mycket hög då stor del av den installerade basen i industri och infrastruktur är gammal och inte energieffektiv. En energi- och dimensioneringsanalys kan också genomföras för att bestämma den totala energikonsumtionen på motorer och drivsystem och därmed underlätta beslut om energiuppgradering genom nya högeffektiva motorer och drivsystem.

– Resurseffektivitet är en viktig del av SCA:s hållbarhetsarbete, både för att hushålla med jordens resurser men också för att vara kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. SCA:s  affärsmodell bygger på en hållbar och effektiv värdekedja. Samarbetet med ABB passar väl in SCA:s systematiska arbete med ständiga förbättringar där såväl energieffektiviseringar som undvikande av oplanerade produktionsstopp bidrar till en hållbar produktion och ett effektivare resursutnyttjande, säger Jens Riglert, Fabrikschef SCA Munksund.

I det cirkulära samarbetet ingår också Stena Recycling som ingick ett samarbetsavtal med ABB i november 2019 för att utveckla en process där alla materialfraktioner (järn, koppar och aluminium) i elektriska motorer kan återvinnas och återanvändas i nya produkter.

– Det är glädjande för Stena Recycling att SCA väljer den här lösningen. Tack vare vårt nära samarbete med ABB når vi en större total nytta, både för industrin och miljön. Återvinning av aluminium, koppar och järn ger i sig en energibesparing på mellan 75 och 95 procent jämfört med att producera nya metaller. För att få så rena material som möjligt hanterar vi motorerna i ett separat flöde. Sedan säljer vi de återvunna metallerna främst på den lokala marknaden för att ytterligare minska miljöbelastningen. Slutresultatet är att cirkeln sluts och metallerna får nytt liv i nya produkter. Tack vare återvinningen säkerställer vi också att de gamla motorerna inte hamnar i länder där de kan fortsätta sluka energi och generera stora koldioxidutsläpp, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling AB.



Källa: ABB


Skriv ut



Holmens bruk får högsta hållbarhetsbetyg

Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig för Holmen-koncernen.

Holmens kartong- och pappersbruk har tilldelats högsta möjliga betyg av det internationella analysföretaget Ecovadis. Kartongbruken i Iggesund och Workington samt pappersbruken...

Läs mer
Endress 550


Stora Enso planerar att stänga en maskin för tidningspapper i Sverige

Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk i Små...

Läs mer
Clean combustion
Metsä Board Excellence Centre

Metsä Board vill accelerera innovationer inom kartong och förpackningar

Ökande konsumtion och krav på mer hållbara förpackningar ökar behovet av...

Läs mer
Hexagon

SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion

SCA beslutade idag om att tryckpapperstillverkningen avvecklas och att företaget investerar...

Läs mer
Idcon550

Från fallande marknad till total kollaps - produktion av tryckpapper minskar drastiskt

Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige.

Marknaden för tryckpapper har kollapsat. Under våren sjönk efterfrågan med...

Läs mer


Södra höjer priset på NBSK

Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa med USD 40 till USD...

Läs mer
Prisad förpackning.

ScanStar till Smurfit Kappa för Euroflorists e-handelsförpackning

Smurfit Kappa har tilldelats en ScanStar för sin lyxiga och hållbara e-handelsfö...

Läs mer
Östrands massafabrik.

SCA investerar i massaproduktion och inleder förhandlingar om avveckling av tryckpapperstillverkningen

SCA avser investera 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk...

Läs mer
<span><span>Olympiastadion arbetar för att Helsingfors ska vara koldioxidneutralt till 2035, nu i samarbete med Stora Enso.</span></span>

Stora Enso och Helsingfors Olympiastadion startar samarbete för att främja den cirkulära ekonomin

Stora Enso och Helsingfors Olympiastadion har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla...

Läs mer
Acosense och Stora Enso Skoghalls Bruk har inlett ett sammarbete som ska leda till jämnare kvalitet på bestrykningne av kartonger – och minskade förluster till följd av bestrykningsproblem.

Stora Enso Skoghalls Bruk och Acosense i samarbete för att optimera bestrykningsprocessen

Genom att kontinuerligt följa bestrykningssmetens egenskaper ska Acosense och Stora Enso...

Läs mer


Ny treskiktsliner först ut från KM7 - världens modernaste kartongmaskin

BillerudKorsnäs lanserar nu Pure Performance, en White Top Kraftliner som tack vare en unik...

Läs mer

BillerudKorsnäs förenklar organisationen

Som ett steg i den pågående processen att förbättra effektiviteten och ö...

Läs mer
Munksund Pappersbruk.

ABB och SCA i ett cirkulärt, hållbart samarbete kring elektriska motorer

ABB har fått en order från Svenska Cellulosa AB (SCA) Munksund kring cirkulär...

Läs mer


Mest lästa













Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman










Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se