Facebook

Instagram

Uppstart för Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid


2020-05-26

En skorsten i Preems testanläggning i Lysekil.
Bild: Preem
En skorsten i Preems testanläggning i Lysekil.

Idag startar Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil. Inom pilotprojektet ”Preem CCS” ska hela värdekedjan analyseras - från infångning till lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för fler företag att använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp.


Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska forsknings- och utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.

Inom pilotprojektet ska hela värdekedjan utvärderas; från infångning vid raffinaderiet, lokal lagring, transport till den planerade lagringsplatsen utanför norska västkusten och för själva lagringen. Resultaten av pilotprojektet ska därefter göras publikt - för att fler företag ska kunna använda tekniken och sänka sina koldioxidutsläpp.

Testanläggningen ska under 2020 fånga in koldioxid från de rökgaser som kommer från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

– Vi är glad över att kunna ta vår beprövade koldioxidinfångningsteknik till Sverige för första gången. Att hjälpa operatörerna att minska sitt koldioxidavtryck är en viktig del av Aker Solutions strategi, och vi ser fram emot att samarbeta med Preem och projektets övriga partner, säger Luis Araujo, vd för Aker Solutions, som äger testanläggningen och ska producera en förstudie utifrån testresultaten.

Tekniken att fånga in och lagra koldioxid är en viktig komponent för att minska utsläppen av växthusgaser och för att nå Sveriges klimatmål. För Preem är detta en betydelsefull pusselbit för att minska koldioxidutsläppen och att bli klimatneutralt till år 2045. Målet är att testerna ska ligga till grund för en fullskalig CCS-anläggning som kan vara i drift senast 2025.

– Vi ser koldioxidinfångning och lagring som en helt nödvändig åtgärd för att få ner de globala koldioxidutsläppen. För Preems del skulle en fullskalig CCS-anläggning inledningsvis kunna minska utsläppen från vårt raffinaderi i Lysekil med 500 000 ton, vilket är närmare en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp, säger Petter Holland, vd för Preem.

Själva lagringen av koldioxiden planeras att ske i Norge, som ligger långt fram på området och har bättre geologiska förutsättningar för lagring än Sverige. Preem skrevi höstas under en avsiktsförklaring att samarbeta med projektet Northern Lights. Northern Lights är ett projekt där Equinor, Shell och Total ingår och som utvecklar teknologin och transportkedjan för att lagra koldioxid i berggrunden under Nordsjön. Northern Lights planerar att starta upp under 2024.

Equinor är involverad i flera olika projekt inom fångst, transport och lagring av koldioxid. Detta projekt kan ge oss tredjepartsvolym för vårt transport- och lagringsprojekt, Northern Lights. Dessutom används en fångsteknologi som kan vara relevant att använda vid våra anläggningar. Den här typen av samarbete mellan industri, forskning och myndigheter är avgörande för framgången för koldioxidinsamling och lagring, säger Torbjørg Klara Fossum, vice president för Global CCS Solutions på Equinor.Källa: Preem


Skriv ut

Aibel tilldelade kontrakt för elektrifiering av Sleipner och Gina Krog-fälten i Nordsjön

I oktober 2019 tilldelade Equinor Aibel ett FEED-kontrakt (Front-End Engineering Design) för elektrifiering av plattformen Sleipner i Nordsjön. Kontraktet har nu utökats till ett...

Läs mer
Hexagon
Sleipnir, världen största halvt nedsänkbara kranfartyget.

Gasum gör sin första LNG-bunkring till Heeremas Sleipnir

Det nordiska energibolaget Gasum nådde ytterligare en milstolpe då man utförde...

Läs mer
Idcon550

Uppstart för Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid

En skorsten i Preems testanläggning i Lysekil.

Idag startar Sveriges största testanläggning för infångning av koldioxid...

Läs mer
Circle K Vädermotet i Göteborg. Stationen är särskilt anpassad för att erbjuda en utökad servicenivå för långtradarchaufförer som passerar Göteborgs Hamn.

Circle K öppnar ny station i Göteborg med utökad service för yrkestrafik

Nu öppnar Circle K dörrarna till en helt ny fullservicestation vid Vädermotet i...

Läs mer

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Kina värd 95 miljoner kronor

Alfa Laval har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett...

Läs mer

Preem fortsätter vara branschens mest hållbara varumärke

Preem har för tredje året i rad utsetts till drivmedelsbranschens mest hållbara...

Läs mer
Första spadtaget.

Historiskt spadtag – Sveriges första pyrolysoljeanläggning för biodrivmedel

Idag togs det första spadtaget till Pyrocells anläggning vid Setra Kastet sågverk i...

Läs mer

Sandvik slutför avyttringen av Sandvik Drilling and Completions

Sandvik har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av Drilling and Completions (Varel),...

Läs mer

Karin Johnson ny vd för RISE Processum

Karin Johnson, ny vd för RISE Processum.

Styrelsen för RISE Processum har beslutat tillsätta Karin Johnson som ny vd. Det Ö...

Läs mer

Preem först i Sverige med ursprungsinformation på diesel och bensin

Jens Bruno, chef Hållbarhetsuteckling Preem.

Idag är det inte lagkrav på drivmedelsföretag att deklarera råvaruinnehå...

Läs mer
Flygbild över gasterminali Oxelösunds hamn.

COWI projekterar ny gasterminal i Oxelösunds Hamn

Oxgas AB planerar att bygga en terminal för flytande metan i Oxelösund. Metan (natur- och...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se