Facebook

Instagram

Regeringen prövar tillåtligheten av Preems planerade verksamhet i Lysekil


2019-08-26

Efter underrrättelse från Naturvårdsverket har regeringen beslutat att pröva om den verksamhet som Preem AB vill utveckla vid Preemraff i Lysekil ska tillåtas eller inte. Prövningen görs på grund av de stora klimatpåverkande utsläpp som den planerade verksamheten kan antas medföra.

Riksdagen har antagit ett klimatramverk med nya klimatmål och en klimatlag. Det långsiktiga klimatmålet är att Sverige ska nå nettonollutsläpp senast år 2045 för att därefter uppnå negativa utsläpp.

– Regeringen prioriterar klimatet och då behöver det vara ordning och reda i klimatpolitiken. Ytterst handlar det om att regeringen måste ha ett handlingsutrymme att nå riksdagens beslutade klimatmål. Vi måste nu vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen. Det är vårt ansvar mot oss själva och våra barn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Under sommaren har regeringen tagit emot underrättelser från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland om att den verksamhet Preem AB söker miljötillstånd för är en sådan verksamhet som regeringen kan pröva om den kan tillåtas eller inte. Enligt miljöbalken har regeringen möjlighet att pröva tillåtligheten av sådana verksamheter som kan antas bli omfattande eller ingripande i förhållande till möjligheten att främja en hållbar utveckling, vilket inkluderar en begränsad klimatpåverkan.

– Naturvårdsverket har under sommaren lämnat en underrättelse till regeringen angående ansökan om utökad verksamhet, något som Länsstyrelsen i Västra Götalands län ställt sig bakom. Regeringen vill därför pröva om verksamheten kan tillåtas, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Preemraff beviljades i november 2018 nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen. Tillståndet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som beslutade om inhibition i december 2018. Det innebär att vidare åtgärder för att verkställa mark- och miljödomstolens dom inte får vidtas till dess att något annat beslutas.Källa: Miljödepartementet


Skriv utNu startar bygget av Europas första anläggning för pyrolysolja vid Setra Kastet


Träindustriföretaget Setra och Preem samarbetar kring produktion av pyrolysolja från sågspån. Det gemensamägda bolaget Pyrocell ska producera råvara för...

Läs mer
Telfa Flöde
Eldar Sætre, CEO Equinor, och Petter Holland, CEO Preem.

Preem i internationellt samarbete om att fånga in och lagra koldioxid

Preem har tillsammans med sex andra europeiska företag undertecknat en avsiktsförklaring...

Läs mer
Hexagon


Preem och Skanol avslutar transportsamarbete

2017 tecknade Preem och Skanol ett femårigt avtal om transporter på den svenska...

Läs mer
Idcon550

Regeringen prövar tillåtligheten av Preems planerade verksamhet i Lysekil

Efter underrrättelse från Naturvårdsverket har regeringen beslutat att...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel

Valet av förnybara drivmedel är en av nyckelfaktorerna för att minska klimatpå...

Läs mer


SKF förvärvar startup-bolag inom cleantech-industrin

Förvärvet av RecondOil Sweden AB, ett cleantech-bolag verksamt inom smörjvä...

Läs mer

Tekniska verken och Siemens har ingått avtal om flytande biogas (LBG)

Peter Almqvist Head of production technology, Siemens, Anna Lövsén vd Svensk Biogas och Richard Olsson Production Manager Testing, Siemens.

Siemens i Finspång och Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas i Linköping, signerade...

Läs mer

Preems satsning ger ännu mer grön diesel


Preem har gjort stora investeringar under de senaste åren för att ställa om sitt...

Läs mer

Neste och Air BP levererar hållbart flygbränsle till Swedavias flygplatser


Neste, producent av förnybara bränslen från avfall och restprodukter, och Air BP,...

Läs mer

Preem och Setra först i Europa med förnybara drivmedel från sågspån

Petter Holland, vd Preem, och Hannele Arvonen, vd Setra.

Nu står det klart att den planerade anläggningen för produktion av bioolja för...

Läs mer

Preem och Vattenfall fördjupar samarbetet för fossilfri drivmedelsproduktion i stor skala

Petter Holland, vd Preem. och Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Avtalet reglerar ett utökat samarbete mellan företagen om fossilfri vätgas för...

Läs mer

Preem blir delägare i SunCarbon – planerar ligninanläggning för biodrivmedel


Preem går in som delägare i SunCarbon och planerar för en ytterligare...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se