Facebook

Instagram

Preem och Skanol avslutar transportsamarbete


2019-09-03

Bild: Preem

2017 tecknade Preem och Skanol ett femårigt avtal om transporter på den svenska marknaden. Efter noggrann utvärdering har parterna beslutat att avsluta samarbetet i förtid – den 31 december 2019. Inför detta kommer Preem att under hösten genomföra ett nytt upphandlingsförfarande av nya transportörer för de aktuella marknadsområdena.

Vid upphandlingsförfarandet för transporter av ljusa produkter på den svenska marknaden tecknade Preem 2017 avtal med fyra enskilda transportörer. Efter noggrann utvärdering och gemensamma överväganden har Preem och Skanol, som ansvarat för transporter i regionerna Syd, Öst och Väst, tillsammans beslutat att avsluta samarbetet i förtid.

– Beslutet grundas på att förutsättningarna för samarbetet utvecklats i en riktning som inneburit att såväl Preem som Skanol sett stora fördelar i att avsluta samarbetet i förtid, säger Kenneth Olsson, Logistikchef på Preem.

Samarbetet kommer att avvecklas under hösten och avslutas formellt den 31 december 2019.  Däremot kommer det inte innebära några avgörande förändringar för förarna. Parterna har nämligen kommit överens om att ansvar för förare, driftpersonal och fordon ska övertas av nya transportörer.

– För oss har det varit viktigt att våra kompetenta medarbetare ges möjlighet att fullfölja samarbetet med Preem, och vi är mycket glada över att vi enats om ett upplägg som möjliggör detta, säger Allan Larsen, VD på Skanol.

– Fokus för båda parter har legat på att hitta en lösning som medför en smidig övergång. Därför har vi beslutat att nya transportörer måste acceptera att ta över fordon och medarbetare från Skanol under höstens upphandling, säger Kenneth Olsson.

Preem påbörjar upphandling för de aktuella regionerna under september månad. Samarbetet med övriga upphandlade transportörerna, BDX (region Norra Norrland) och Sundfrakt (region Södra Norrland), fortsätter enligt sedan tidigare gällande avtal.

Samarbetet mellan Preem och Skanol i Norge, påverkas inte, och fortsätter enligt sedan tidigare gällande avtal.Källa: Preem


Skriv utNu startar bygget av Europas första anläggning för pyrolysolja vid Setra Kastet


Träindustriföretaget Setra och Preem samarbetar kring produktion av pyrolysolja från sågspån. Det gemensamägda bolaget Pyrocell ska producera råvara för...

Läs mer
Telfa Flöde
Eldar Sætre, CEO Equinor, och Petter Holland, CEO Preem.

Preem i internationellt samarbete om att fånga in och lagra koldioxid

Preem har tillsammans med sex andra europeiska företag undertecknat en avsiktsförklaring...

Läs mer
Hexagon


Preem och Skanol avslutar transportsamarbete

2017 tecknade Preem och Skanol ett femårigt avtal om transporter på den svenska...

Läs mer
Idcon550

Regeringen prövar tillåtligheten av Preems planerade verksamhet i Lysekil

Efter underrrättelse från Naturvårdsverket har regeringen beslutat att...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel

Valet av förnybara drivmedel är en av nyckelfaktorerna för att minska klimatpå...

Läs mer


SKF förvärvar startup-bolag inom cleantech-industrin

Förvärvet av RecondOil Sweden AB, ett cleantech-bolag verksamt inom smörjvä...

Läs mer

Tekniska verken och Siemens har ingått avtal om flytande biogas (LBG)

Peter Almqvist Head of production technology, Siemens, Anna Lövsén vd Svensk Biogas och Richard Olsson Production Manager Testing, Siemens.

Siemens i Finspång och Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas i Linköping, signerade...

Läs mer

Preems satsning ger ännu mer grön diesel


Preem har gjort stora investeringar under de senaste åren för att ställa om sitt...

Läs mer

Neste och Air BP levererar hållbart flygbränsle till Swedavias flygplatser


Neste, producent av förnybara bränslen från avfall och restprodukter, och Air BP,...

Läs mer

Preem och Setra först i Europa med förnybara drivmedel från sågspån

Petter Holland, vd Preem, och Hannele Arvonen, vd Setra.

Nu står det klart att den planerade anläggningen för produktion av bioolja för...

Läs mer

Preem och Vattenfall fördjupar samarbetet för fossilfri drivmedelsproduktion i stor skala

Petter Holland, vd Preem. och Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Avtalet reglerar ett utökat samarbete mellan företagen om fossilfri vätgas för...

Läs mer

Preem blir delägare i SunCarbon – planerar ligninanläggning för biodrivmedel


Preem går in som delägare i SunCarbon och planerar för en ytterligare...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se