Facebook

Instagram

Preem och Skanol avslutar transportsamarbete


2019-09-03

Bild: Preem

2017 tecknade Preem och Skanol ett femårigt avtal om transporter på den svenska marknaden. Efter noggrann utvärdering har parterna beslutat att avsluta samarbetet i förtid – den 31 december 2019. Inför detta kommer Preem att under hösten genomföra ett nytt upphandlingsförfarande av nya transportörer för de aktuella marknadsområdena.

Vid upphandlingsförfarandet för transporter av ljusa produkter på den svenska marknaden tecknade Preem 2017 avtal med fyra enskilda transportörer. Efter noggrann utvärdering och gemensamma överväganden har Preem och Skanol, som ansvarat för transporter i regionerna Syd, Öst och Väst, tillsammans beslutat att avsluta samarbetet i förtid.

– Beslutet grundas på att förutsättningarna för samarbetet utvecklats i en riktning som inneburit att såväl Preem som Skanol sett stora fördelar i att avsluta samarbetet i förtid, säger Kenneth Olsson, Logistikchef på Preem.

Samarbetet kommer att avvecklas under hösten och avslutas formellt den 31 december 2019.  Däremot kommer det inte innebära några avgörande förändringar för förarna. Parterna har nämligen kommit överens om att ansvar för förare, driftpersonal och fordon ska övertas av nya transportörer.

– För oss har det varit viktigt att våra kompetenta medarbetare ges möjlighet att fullfölja samarbetet med Preem, och vi är mycket glada över att vi enats om ett upplägg som möjliggör detta, säger Allan Larsen, VD på Skanol.

– Fokus för båda parter har legat på att hitta en lösning som medför en smidig övergång. Därför har vi beslutat att nya transportörer måste acceptera att ta över fordon och medarbetare från Skanol under höstens upphandling, säger Kenneth Olsson.

Preem påbörjar upphandling för de aktuella regionerna under september månad. Samarbetet med övriga upphandlade transportörerna, BDX (region Norra Norrland) och Sundfrakt (region Södra Norrland), fortsätter enligt sedan tidigare gällande avtal.

Samarbetet mellan Preem och Skanol i Norge, påverkas inte, och fortsätter enligt sedan tidigare gällande avtal.Källa: Preem


Skriv utFlygbild över gasterminali Oxelösunds hamn.
Flygbild över gasterminali Oxelösunds hamn.

COWI projekterar ny gasterminal i Oxelösunds Hamn

Oxgas AB planerar att bygga en terminal för flytande metan i Oxelösund. Metan (natur- och biogas) kommer framförallt att ersätta oljeprodukter och kol i bland annat fartygstrafik...

Läs mer
Hexagon

David Öquist klar som vd för SunPine

David Öquist blir ny vd för SunPine.

SunPine har klart med ny vd. David Öquist som i dag är vd för Pireva i...

Läs mer
Idcon550

Ny VD på Preem

Magnus Heimburg tar över som vd för Preem.

Preem utser ny VD efter Petter Holland som går i pension efter sommaren. Hans efterträ...

Läs mer

Nu startar bygget av Linköpings första mack för flytande biogas

Första spadtaget.

Idag, onsdag den 5 februari, togs det första spadtaget för Svensk Biogas första...

Läs mer

Produktion av biodrivmedel i Norden kan öka 400 procent till 2025

Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar. Idag finns kapacitet att varje...

Läs mer

Neste förser KLM med ytterligare hållbart flygbränsle för flygningar från Schiphol

Flygbolaget KLM köper ytterligare hållbart flygbränsle (SAF) för flygningar...

Läs mer
Biozins anläggning skall byggas vid Bergene Holms sågbruk Nidarå i Åmli.

Shell stöttar norskt biomassaprojekt

Norska Biozin Holding, där Preem är delägare, har ingått ett avtal med Shell...

Läs mer


Nytt projekt med RISE för att konvertera Enviros olja till basoljeprodukter

Det statliga forskningsinstitutet RISE och det svenska oljebolaget Nynas AB inleder ett gemensamt...

Läs mer

Norska offshore-företaget DOF investerar i ett nytt system för artificiell intelligens

Behovet av smartare och snabbare processer fick DOF att implementera Unit4 Prevero.

Den norska företagskoncernen DOF är en global aktör som tillhandahåller...

Läs mer

St1 har valt ÅF Pöyry som ingenjörspartner i ett nytt investeringsprojekt för förnybar bränsleproduktion i Göteborg

St1 har valt ÅF Pöyry som ingenjörspartner för ett nytt investeringsprojekt...

Läs mer

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra majoriteten av Sandvik Drilling and Completions

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel), det vill...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se