Facebook

Instagram

PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel


2018-11-16

Skogsskövling i torvrik mark i den indonesiska provinsen Riau år 2006 för anläggande av palmoljeplantage
Bild: Wikimedia Commons
Skogsskövling i torvrik mark i den indonesiska provinsen Riau år 2006 för anläggande av palmoljeplantage

Efter att ha samlat stöd från alliansen och vänsterpartiet har övergångsregeringen under torsdagen klubbat igenom en förordning som innebär att PFAD från den 1 juli 2019 inte längre kommer att klassas som restprodukt. Därmed kommer PFAD under en tid att stängas ute från den svenska drivmedelsmarknaden. PFAD är en förkortning för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt vid palmoljetillverkning.

PFAD är den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. Den ökande efterfrågan på PFAD ökar trycket på den kvarvarande regnskogen i Indonesien.

Grundtanken bakom den nya förordningen är att definitionen av begreppet restprodukt ska bli snävare och mer precis. Om en råvara till biodrivmedel klassas som restprodukt tilldelas den automatiskt en mycket låg klimatpåverkan och behöver inte gå att spåra längre tillbaka än till fabriken där den uppstod. Detta ger biodrivmedel tillverkade av sådana råvaror stora konkurrensfördelar.

Enligt den nya förordningen ska en råvara få kallas restprodukt bara om dess ekonomiska värde är lågt i förhållande till den primära produkt som tillverkas.

All PFAD som uppstår vid raffinering av palmolja säljs på världsmarknaden som råvara till bland annat tvål, djurfoder och biodrivmedel. Gröna Bilister uppskattar att 15-20 % av all PFAD som tillverkas i världen blir förnybar diesel som används i svenska fordon. Den stora efterfrågan har gjort att priset på PFAD vid årsskiftet hade stigit till hela 97 % av priset på palmolja.

Därmed kommer PFAD inte längre att anses vara en restprodukt. PFAD kommer i praktiken att stängas ute från den svenska marknaden tills den blir spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier för markskydd som ställs på andra råvaror till biodrivmedel.

Behovet att klassificera om PFAD har blivit akut sedan efterfrågan på HVO skjutiti höjden, och PFAD på kort tid seglat upp som den dominerande råvaran. Detta driver på den överhettade marknaden för palmoljeprodukter ytterligare och bidrar– direkt eller indirekt – till den pågående skövlingen av regnskog i Indonesien.

Naturskyddsföreningen och deras tidning Sveriges Natur har i flera år uppmärksammat den ökande användningen av palmoljeprodukter i svenska drivmedel och dess konsekvenser i Indonesien. Under vinjetten Fossilfrihet till varje pris? har Gröna Bilister i mer än ett års tid drivit kampanj för att PFAD måste klassificeras om. Vi har också erbjudit ett omfattande faktaunderlag på vår hemsida för dem som vill sätta sig in i debatten.

Regeringen hade förberett en omklassificering av PFAD i våras, men en inlaga från Finland till EU-kommissionen gjorde det omöjligt att genomföra beslutet före valet. Finlands protest ska ses i ljuset av att finska staten äger 45 % av Neste, som tillverkar all HVO till vilken PFAD används som råvara.

– Dagens beslut är en stor lättnad, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna Bilister. Det är stora ekonomiska intressen på spel, och de som velat fortsätta använda PFAD som råvara till sin biodiesel har bedrivit ett aktivt lobbyarbete. Men fakta och förnuft segrade till slut.

Det stora inflödet av billig PFAD har slagit undan benen på dem som vill investera storskaligt i lite dyrare men mer hållbara råvaror till förnybar diesel, till exempel restprodukter från svenskt skogsbruk och massaindustri. Nu kan det äntligen bli proppen ur för sådana investeringar.

– Omställningen till förnybara drivmedel har dopats med PFAD, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Nu har vi istället chansen att bygga en sund marknad för biodrivmedel med hållbara råvaror. Men utan dopingen får vi räkna med att andelen förnybart i tanken kommer att växa lite långsammare än den gjort de senaste åren.
Källa: Gröna Bilister


Skriv ut

RISE-projektet:

”Oljan från uttjänta däck som drivmedel – på god väg mot lönsamhet”

Den pyrolysolja som Enviro utvinner från uttjänta däck kan användas som drivmedel. Det har RISE tillsammans med Enviro och Ragn-Sells kommit fram till i forskningsprojektet som...

Läs mer
Telfa Flöde


INGO öppnar automatstation i Bengtsfors

Nu öppnar bensinbolaget INGO sin första automatstation i Bengtsfors. Stationen är...

Läs mer
Uniteam

Eva Kimborn Heivert utsedd till ny VD för Circle K Sverige AB

Eva Kimborn Heivert är ny VD för Circle K Sverige AB.

Eva Kimborn Heivert har utsetts till ny VD för Circle K Sverige AB. Hon efterträder...

Läs mer
Idcon550


Preem och Thun Tankers satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Lördagen den 15 december namnger rederiet Thun Tankers det nya, miljöanpassade...

Läs mer


Scania i konsortium för storskalig europeisk utrullning av gaslastbilar

Konsortiet BioLNG EuroNet tillkännager idag ytterligare satsningar på flytande...

Läs mer
Preems raffinaderi i Göteborg.

Ny anläggning ska ge en miljon kubikmeter förnybart

Preem planerar för en ny anläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Den nya anlä...

Läs mer


Preem och norska Biozin i samarbete om mer förnybara drivmedel

Preem och det norska företaget Biozin AS har tecknat ett samarbetsavtal gällande...

Läs mer
Skogsskövling i torvrik mark i den indonesiska provinsen Riau år 2006 för anläggande av palmoljeplantage

PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel

Efter att ha samlat stöd från alliansen och vänsterpartiet har övergå...

Läs mer


Miljötillstånd för utbyggnad och intag av förnybara råvaror

Mark- och miljödomstolen beviljar Preem miljötillstånd för utbyggnad av...

Läs mer

Nynas fyller 90 år

<span>Raffinaderiet byggs upp, 1928.<br /></span>

När Nynas första raffinaderi togs i bruk i Nynäshamn 1928, var fokus på att...

Läs mer


Ny optimism i norska oljebranschen

Olje- och energibranschen i Norge upplever en uppgång efter flera år med reducerad...

Läs mer


Fullskalig CCS-anläggning minskar CO2-utsläppen med en tredjedel

En fullskalig CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil skulle minska koldioxidutslä...

Läs mer
Från vänster; Leif Lundström VD Lundströms Gas & Svets, Roland Skoog VD Skoogs Bränsle.

Skoogs Bränsle förvärvar och förstärker i norr

Skoogs Bränsle expanderar vidare och har nu köpt Lundströms Gas & Svets AB i...

Läs mer
Illustration med MT Mercurius, Sirius.

Preem och Sirius satsar på fler miljöanpassade tankfartyg

Den 20 oktober namngav rederiet Sirius det nya miljöanpassade tankfartyget MT Mercurius i...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se