Facebook

Instagram

PFAD motas bort som råvara till förnybar diesel


2018-11-16

Skogsskövling i torvrik mark i den indonesiska provinsen Riau år 2006 för anläggande av palmoljeplantage
Bild: Wikimedia Commons
Skogsskövling i torvrik mark i den indonesiska provinsen Riau år 2006 för anläggande av palmoljeplantage

Efter att ha samlat stöd från alliansen och vänsterpartiet har övergångsregeringen under torsdagen klubbat igenom en förordning som innebär att PFAD från den 1 juli 2019 inte längre kommer att klassas som restprodukt. Därmed kommer PFAD under en tid att stängas ute från den svenska drivmedelsmarknaden. PFAD är en förkortning för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt vid palmoljetillverkning.

PFAD är den dominerande råvaran till förnybar diesel i Sverige. Den ökande efterfrågan på PFAD ökar trycket på den kvarvarande regnskogen i Indonesien.

Grundtanken bakom den nya förordningen är att definitionen av begreppet restprodukt ska bli snävare och mer precis. Om en råvara till biodrivmedel klassas som restprodukt tilldelas den automatiskt en mycket låg klimatpåverkan och behöver inte gå att spåra längre tillbaka än till fabriken där den uppstod. Detta ger biodrivmedel tillverkade av sådana råvaror stora konkurrensfördelar.

Enligt den nya förordningen ska en råvara få kallas restprodukt bara om dess ekonomiska värde är lågt i förhållande till den primära produkt som tillverkas.

All PFAD som uppstår vid raffinering av palmolja säljs på världsmarknaden som råvara till bland annat tvål, djurfoder och biodrivmedel. Gröna Bilister uppskattar att 15-20 % av all PFAD som tillverkas i världen blir förnybar diesel som används i svenska fordon. Den stora efterfrågan har gjort att priset på PFAD vid årsskiftet hade stigit till hela 97 % av priset på palmolja.

Därmed kommer PFAD inte längre att anses vara en restprodukt. PFAD kommer i praktiken att stängas ute från den svenska marknaden tills den blir spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier för markskydd som ställs på andra råvaror till biodrivmedel.

Behovet att klassificera om PFAD har blivit akut sedan efterfrågan på HVO skjutiti höjden, och PFAD på kort tid seglat upp som den dominerande råvaran. Detta driver på den överhettade marknaden för palmoljeprodukter ytterligare och bidrar– direkt eller indirekt – till den pågående skövlingen av regnskog i Indonesien.

Naturskyddsföreningen och deras tidning Sveriges Natur har i flera år uppmärksammat den ökande användningen av palmoljeprodukter i svenska drivmedel och dess konsekvenser i Indonesien. Under vinjetten Fossilfrihet till varje pris? har Gröna Bilister i mer än ett års tid drivit kampanj för att PFAD måste klassificeras om. Vi har också erbjudit ett omfattande faktaunderlag på vår hemsida för dem som vill sätta sig in i debatten.

Regeringen hade förberett en omklassificering av PFAD i våras, men en inlaga från Finland till EU-kommissionen gjorde det omöjligt att genomföra beslutet före valet. Finlands protest ska ses i ljuset av att finska staten äger 45 % av Neste, som tillverkar all HVO till vilken PFAD används som råvara.

– Dagens beslut är en stor lättnad, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna Bilister. Det är stora ekonomiska intressen på spel, och de som velat fortsätta använda PFAD som råvara till sin biodiesel har bedrivit ett aktivt lobbyarbete. Men fakta och förnuft segrade till slut.

Det stora inflödet av billig PFAD har slagit undan benen på dem som vill investera storskaligt i lite dyrare men mer hållbara råvaror till förnybar diesel, till exempel restprodukter från svenskt skogsbruk och massaindustri. Nu kan det äntligen bli proppen ur för sådana investeringar.

– Omställningen till förnybara drivmedel har dopats med PFAD, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Nu har vi istället chansen att bygga en sund marknad för biodrivmedel med hållbara råvaror. Men utan dopingen får vi räkna med att andelen förnybart i tanken kommer att växa lite långsammare än den gjort de senaste åren.
Källa: Gröna Bilister


Skriv ut

SKF förvärvar startup-bolag inom cleantech-industrin

Förvärvet av RecondOil Sweden AB, ett cleantech-bolag verksamt inom smörjvätskor och oljefiltrering, kommer stärka SKFs erbjudande inom smörjtjänster

Läs mer
Telfa Flöde

Tekniska verken och Siemens har ingått avtal om flytande biogas (LBG)

Peter Almqvist Head of production technology, Siemens, Anna Lövsén vd Svensk Biogas och Richard Olsson Production Manager Testing, Siemens.

Siemens i Finspång och Tekniska verkens dotterbolag Svensk Biogas i Linköping, signerade...

Läs mer
Hexagon

Preems satsning ger ännu mer grön diesel


Preem har gjort stora investeringar under de senaste åren för att ställa om sitt...

Läs mer
Idcon550

Neste och Air BP levererar hållbart flygbränsle till Swedavias flygplatser


Neste, producent av förnybara bränslen från avfall och restprodukter, och Air BP,...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Preem och Setra först i Europa med förnybara drivmedel från sågspån

Petter Holland, vd Preem, och Hannele Arvonen, vd Setra.

Nu står det klart att den planerade anläggningen för produktion av bioolja för...

Läs mer

Preem och Vattenfall fördjupar samarbetet för fossilfri drivmedelsproduktion i stor skala

Petter Holland, vd Preem. och Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Avtalet reglerar ett utökat samarbete mellan företagen om fossilfri vätgas för...

Läs mer

Preem blir delägare i SunCarbon – planerar ligninanläggning för biodrivmedel


Preem går in som delägare i SunCarbon och planerar för en ytterligare...

Läs mer

Axfood väljer Circle K som drivmedelsleverantör – ökar användningen av förnybara drivmedel

Axfood väljer Circle K som drivmedelsleverantör.

Axfood och Circle K förlänger sitt samarbete vilket gör att Circle K fortsätter...

Läs mer

Så återuppstår spilloljan i bättre form

Lots-behållare för spillolja.

Sysav tar årligen emot ca 700 ton spillolja. Den förorenade oljan samlas in med hjä...

Läs mer

Lina Stolpe utsedd till ny CFO i Preem

Lina Stolpe, CFO Preem.

Preem har utsett Lina Stolpe till ny CFO, Chief Financial Officer. Hon efterträder Peder...

Läs mer

Recyctec tecknar omfattande avtal med norsk råvaruleverantör

Beskrivning av cirkulär ekonomi.

Recyctec Holding har tecknat ett treårigt avtal med Norsk Spesialolje AS, som avser...

Läs mer
Från februari i år till i december 2021 ska man undersöka möjligheterna att att fånga in och lagra koldioxid på Preems vätgasanläggning. Ambitionen att upprätta en fullskalig anläggning år 2025.

CCS-projekt i Lysekil blir verklighet – kan minska utsläppen med en halv miljon ton per år

Energimyndigheten och norska Gassnova har beviljat ekonomiskt stöd för genomförandet...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se