Facebook

Instagram

Ny rapport ger nycklar till att lösa hållbarhetsproblem i IT-industrin


2019-10-08

Bild: TCO

Trots att allt fler efterfrågar IT-produkter som har tillverkats på ett schyst och miljösnällt sätt är hållbarhetsproblemen i IT-industrin ofta svåra att lösa. I rapporten Impacts and Insights 2019 presenteras en rad nycklar till snabbare och mer varaktig förändring.

Impacts and Insights 2019 mäter hållbarhetsutvecklingen bland varumärkesägare med produkter certifierade enligt den globala hållbarhetscertifieringen TCO Certified. I studien ingår 20 fabriker i Asien och Sydamerika, som alla har granskats vid två tillfällen under mätperioden, 2015-2018. Vid det första tillfället upptäcktes totalt 109 avvikelser från kraven i TCO Certified, och vid det andra tillfället var 84 av dem, eller 77 procent, åtgärdade. Tydliga förbättringar av arbetsförhållanden i fabrikerna har gjorts, vilket påverkar ungefär 46 600 arbetare, men långa arbetstider och låga lönenivåer är utmaningar som kvarstår. 

– Viljan att förbättra arbetsvillkoren i fabrikerna ökar i IT-industrin, men utan ett strukturerat, långsiktigt arbetssätt stannar ofta ambitionen vid fabriksgranskningar där en rad problem upptäcks men inte blir lösta, säger Sören Enholm, vd på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

För att lösa problemen måste fabrikerna sätta in effektiva åtgärdsplaner som följs upp regelbundet av en oberoende part. Många problem, särskilt inom området hälsa och säkerhet, har en tendens att komma tillbaka. För att undvika att fabriksarbetare utsätts för samma risk igen är det viktigt att hitta orsaken till varför problemet uppstår och rikta åtgärderna dit, och även att fortsätta följa upp efter att problemet lösts.

– Dessutom krävs konsekvenser för varumärkesägare om framstegen tar för lång tid. Hållbarhetsarbetet är resurskrävande och ofta finns en intressekonflikt mellan schysta arbetsförhållanden och viljan att få ut produkterna på marknaden snabbt och till en låg kostnad. Vi sätter press på IT-industrin och kan dra tillbaka certifikat och begränsa fabriker från att tillverka certifierade produkter om kraven i TCO Certified inte uppfylls, fortsätter Sören Enholm.

I rapporten framhålls engagemang som en viktig nyckel till att lösa hållbarhetsproblem. Varumärkesägare och fabriker behöver avsätta tillräckligt med resurser för hållbarhetsarbetet. Under mätperioden 2015-2018 ökade medvetenheten och engagemanget för hållbarhet i företagsledningen hos både varumärkesägare och fabrikerna, vilket leder till att förbättringar kan genomföras snabbare, och att tuffare krav ställs på underleverantörer.

– Som en oberoende organisation kan vi både ge IT-industrin en strukturerad plattform för hållbarhetsarbetet och ställa krav på att det hela tiden går framåt. Vi har även en dialog med ledningen hos varumärkesägarna och genomför intervjuer med dem varje år. Det har varit lyckosamt, och vi ser att deras förståelse för hållbarhetsfrågor ökar, säger Sören Enholm. 

Rapporten pekar också på att framsteg sker snabbare när flera varumärkesägare som anlitar samma fabrik går ihop och ställer gemensamma krav på fabriksägaren. TCO Development har insyn i leverantörskedjan för IT-produkter och kan koordinera IT-varumärken så att de tillsammans kan sätta press på gemensamma leverantörer. 

Impacts and Insights 2019 mäter utvecklingen under den förra generationen av TCO Certified, 2015-2018. I december 2018 tog TCO Development nästa steg med TCO Certified, generation 8 med skärpta krav, ett större fokus på cirkularitet, och en kategorisering av fabriker utifrån hållbarhetsrisk.

– Under en tid har vi sett att fabriker som tillverkar certifierade produkter blir fler, och skillnaden på hur långt de kommit i hållbarhetsarbetet växer. Med generation 8 gör vi det lättare för IT-varumärken att välja fabriker som är proaktiva i sitt hållbarhetsarbete. Genom att ge fördelar till fabriker som satsar på hållbarhet kan vi öka takten i omställningen mot en hållbar livscykel för IT-produkter, avslutar Sören Enholm. 

Om rapporten Impacts and Insights 2019

  • Den nya rapporten Impacts and Insights 2019 från TCO Development mäter hållbarhetsutvecklingen bland varumärkesägare med produkter certifierade enligt TCO Certified.

  • Mätperioden är 2015-2018 och data bygger på oberoende fabriksgranskningar i 20 slutmonteringsfabriker där certifierade produkter tillverkas, oberoende verifieringsrapporter samt intervjuer med personer på ledningsnivå hos varumärkesägare.

  • Rapporten omfattar tre huvudsakliga områden: socialt ansvar i slutmonteringsfabrikerna, skadliga ämnen och konfliktmineraler.


Läs mer och ladda ner rapporten här.

Källa: TCO


Skriv utDen ledande tillverkaren av arbetsbelysning, Milwaukee Tool, fortsätter att utöka det snabbt växande produktsortimentet inom personlig belysning med ett antal nya pannlampslösningar.

Nya pannlampslösningar från Milwaukee

Det nya sortimentet omfattar två nya laddningsbara lampor – en banbrytande USB-laddningsbar reflexpannlampa som ger arbetsbelysning runtom i 360 grader samt en USB-laddningsbar pannlampa...

Läs mer
Certex 550

Parker lanserar SensoControl ServiceJunior med dataregistrering för snabb och pålitlig registrering av mätdata

SensoControl ServiceJunior.

Parker Hannifin, global ledare inom rörelse- och styrteknik, har lanserat sin nya generation mätutrustning, SensoControl ServiceJunior med dataregistrering.

Läs mer
Beneli
Flygbild över gasterminali Oxelösunds hamn.

COWI projekterar ny gasterminal i Oxelösunds Hamn

Oxgas AB planerar att bygga en terminal för flytande metan i Oxelösund. Metan (natur- och biogas) kommer framförallt att ersätta oljeprodukter och kol i bland annat fartygstrafik...

Läs mer
bilfinger


Satsning på hälsa ökade Scanias produktion

För att lyckas måste vi först skapa en miljö som människor tycker det är meningsfullt, begripligt och hanterbart att arbeta i, säger Bengt Halling, forskare vid...

Läs mer
Danival 550


OnRobot utökar sin innovativa Gecko-griparfamilj med den kompakta Gecko Single-Pad

OnRobot, global ledare inom armslutsverktyg för robotar, har lanserat en kompakt single-pad-version av sin innovativa Gecko-gripare som inte lämnar några märken. Den nya Gecko...

Läs mer
Zeta 550


Samarbete genomsyrar årets konferens på Euro Mine Expo med spjutspetsteknik och framtidens metoder i fokus

Årets konferens kommer att genomsyras av samarbetsprojekt inom teknik och metoder i absolut framkant.
– Den svenska gruvnäringen arbetar med spännande samarbetsprojekt inom allt...

Läs mer
Advancedengineering 550
Komatsu Forest.

Här byggs skogsmaskinbolagets nya superfabrik

En av världens största skogsmaskinbolag, Komatsu Forest, bygger en ny fabrik i Umeå för miljardbelopp. Dels för att samla verksamheten på en plats men också...

Läs mer
CWS 550


SKF ökar skiftet mot koldioxidneutral tillverkning

SKFs fabrik för lager till fordonsindustrin i Tudela i Spanien ansluter till fabriken för industrilager i Steyr i Österrike som koncernens första koldioxidneutrala...

Läs mer
JM Indutech
<span><span>\

Ge skyddsombud tillträde till fler arbetsplatser

Regeringen föreslår att arbetsmiljölagen ändras så att regionala skyddsombud får utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektivavtal....

Läs mer
Hexagon


IKEAs automatiserade lager bidrar till förkortade leveranstider

IKEA inviger nu sitt nya automatiserade lager för postpaket i Torsvik. Automationen ökar kapaciteten och sänker leveranstiderna, vilket i sin tur gör det lättare för...

Läs mer
Idcon550
Bild från Bredda bilden.

Kvinnor i teknikindustrin tar plats på Arbetets museum

Fotograf Emilia Bergmark-Jiménez bryter normer inom kommersiellt fotografi. I vår ställer hon ut på Arbetets museum där besökaren får ta del av hennes...

Läs mer
Stokvis
Digital Impact North är en kraftsamling inom IT och AI i norra regionen.

Unik samverkan kring IT och artificiell intelligens

Framtidens fabriker, smarta städer, digitala vårdtjänster och sociala robotar är några exempel på konkreta resultat som kraftsamlingen Digital Impact North ska bidra...

Läs mer
IRF kan få möjligheten att utforska Neptuns och Triton (bilden är ett montage).

Institutet för rymdfysik vill bygga instrument för studier av solsystemets utkant

Institutet för rymdfysik, IRF, närmar sig möjligheten att bygga ett satellitinstrument för studier av Neptunus och den isiga månen Triton. Den amerikanska rymdorganisationen...

Läs mer


ebm-papst nya fläkt AxiEco Protect har utvecklats för applikationer med krav på hög tryckstabilitet

I många applikationer inom exempelvis kyla, ventilation och luftkonditionering ställs det mycket tuffa krav på fläktars förmåga att leverera hög verkningsgrad,...

Läs mer

Skanska tecknar tilläggskontrakt för tillverkningsanläggning USA – värde cirka 430 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med en befintlig kund för att bygga en tillverkningsanläggning i västra USA. Kontraktet är värt 45 miljoner amerikanska...

Läs mer

Mineraltillgångar och mineralreserver 2019

Under 2019 har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara. Därutöver har mineralreserven i Kevitsa ökat. I Garpenberg och Aitik finns mineraltillgångar och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se