Facebook

Instagram

Misstänkt miljöbrott går till åtal


2020-01-10

Bild: Jönköpings kommun

När en industri i Hovslätt försattes i konkurs efter ett vitesföreläggande upptäckte Jönköpings kommun 2016 flera ton farliga kemikalier i ett dolt utrymme i källarlokalerna. Det rörde sig bland annat om diverse cyanider och syror, som är farliga i sig, men om de blandas kan det dödliga ämnet vätecyanid uppstå. I dag åtalas den man, som ansvarade för verksamheten, för grovt miljöbrott.

– Jag är glad att vi omgående fick statliga medel och kunde omhänderta samtliga kemikalier som fanns i fastigheten och att ingen kom till skada. Under pågående sanering upptäckte entreprenören det dolda utrymmet. Det hade kunnat sluta väldigt illa vid exempelvis en brand om vi inte utfört saneringen i tid, säger David Melle, enhetschef på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun.

Kommunen har haft inspektioner vid den berörda industrin vid flera tillfällen under årens lopp och kunnat konstatera brister. Dessa åtgärdades inte av ägaren och ärendet följdes inte upp av kommunen som det borde fram till 2015. Att uppföljning inte skedde hade flera förklaringar däribland svårigheten i att få tag i verksamhetsutövaren.

– Trots att verksamhetsutövaren granskades av externa konsulter upptäcktes inte det giftiga avfallet i det dolda rummet. Det är lätt att påstå att vi borde ha avslöjat det här tidigare, men ägaren har enligt vår mening gjort sitt yttersta för att undanhålla information från oss, säger David Melle.


Ändrade rutiner
Under 2016 ändrade Miljö- och hälsoskyddskontoret sina rutiner så att ärenden inte får avslutas innan brister har följts upp och åtgärdats.

– Vi har också anställt tre nya verksamhetsansvariga chefer för tillsynsenheterna, tidigare var förvaltningschefen ensam chef. I samband med att antalet chefer ökade har vi infört avstämningssamtal varje månad mellan chefer och inspektörer. På så sätt kan chefen ge ett bättre individuellt stöd till varje inspektör i syfte att skapa en säkrare tillsynsprocess, säger Håkan Strid, chef för Miljö- och hälsoskyddskontoret.

När det giftiga avfallet i det dolda rummet upptäcktes omhändertogs även det. Industrilokalen har under hösten 2019 rivits av en entreprenör som finansierats med statliga medel. Rivningen har genomförts med stor hänsyn till omgivningen och rivningsavfallet har omhändertagits. Hittills har arbetet med omhändertagandet av samtliga kemikalier och rivning av byggnaden kostat omkring 6,5 miljoner kronor, pengar som Naturvårdsverket har stått för.


Fler utredningar väntar
Miljö- och hälsoskyddskontoret har ansökt om medel för undersökningar för att fastställa omfattningen av föroreningen samt åtgärdsförberedande undersökningar. Om medel beviljas utförs utredningar under 2020-2021. Boende och verksamheter i närområdet har hela tiden informerats om hur arbetet fortskridit.

Vid industrifastigheten och i marken ner mot Tabergsån har flera prover tagits. Det finns förhöjda halter av föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheten och det kan konstaterats att föroreningar läckt ut i ån. I ån späds halterna till ofarliga nivåer.

– Det är naturligtvis inte bra att föroreningar har läckt ut till Tabergsån, men utspädningseffekten blir stor och vår bedömning är att vattenmiljön och människor inte har kommit till skada, säger David Melle.Källa: Jönköpings kommun


Skriv utSvensk Plaståtervinnings anläggning i Motala.

Fler batterier fattar eld när plastsorteringen ökar

Förändrat levnadssätt och konsumtionsmönster under Covid-19 har gjort att plastanvändningen och sorteringen av plastförpackningar har ökat. Svensk Plastå...

Läs mer
Beneli

Svenskproducerade andningsskydd i unikt material tillverkas i Knivsta

MaskMakers Sweden AB släpper under skiftet juni/juli lokalt producerade ansiktsskydd av klassen FFP2. I den nystartade fabriken, specialiserad och utvecklad för att tillverka...

Läs mer
Gloab550
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

100 procent återvunnen plast i ny pall för Systembolagets flöden

Svenska Retursystem och Sveriges Bryggerier har ingått ett nytt avtal för att intensifiera samarbetet. Avtalet handlar om att skapa kontroll och effektivitet i distributionen till och...

Läs mer
DAFO
Kompakt och tunn centrifugalfläkt från Sanyo Denki.

Kompakt och tunn centrifugalfläkt

Flera parametrar spelar in vid val av fläkt till en applikation. Avgörande är förstås att fläkten förflyttar rätt mängd luft för att uppfylla sitt...

Läs mer
Danival 550
Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

Serafim Fastigheter förvärvar i Sollentuna

Serafim Fastigheter har förvärvat och tillträtt fastigheten Sollentuna Elfenbenet 1. Fastigheten ligger i Edsbergs industriområde i Sollentuna och innefattar främst...

Läs mer
bilfinger


Volvokoncernen i Nordamerika får pris för minskat avfall

Volvo i Nordamerika fick nyligen priset Better Plants Better Practise av USA:s energidepartement, Department of Energy (DOE). Priset går till Volvo för arbetet med att förebygga och...

Läs mer
Zeta 550
Ett tunt lager indiumnitrid ovanpå kiselkarbid, som skapats med LiU-forskarnas nya molekyl.

Kemi banar väg för bättre elektronikmaterial

Indiumnitrid är ett mycket lovande material för användning i elektronik, men svårt att tillverka. Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en ny molekyl med vilken...

Läs mer
JM Indutech

Svensk Plaståtervinnings vd Mattias Philipsson blir rådgivare till regeringen inom cirkulär ekonomi

 Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i Motala och nu även ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Idag offentliggjordes att Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i Motala, väljs in som ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen är ett...

Läs mer
Hexagon


Idag öppnar anmälan till CRE8® the Future – årets roligaste tävling i kreativitet!

Det har blivit dags att anmäla sitt lag till årets roligaste tävling i kreativitet – CRE8® the Future. I år håller Jernkontoret anmälningslänkarna...

Läs mer
Idcon550


ABB presenterar industrilösning för trådlös tillståndsövervakning av roterande utrustning

Tack vare kombinationen av ABB Ability Smart Sensor-teknik och HPE:s Arubas åtkomstpunkter via Wi-Fi och Bluetooth erhålls skalbar anslutning som ger industrikunder insikter i...

Läs mer
Stokvis


Saab får beställning på support och underhåll av Gripen

Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) för den svenska försvarsmaktens räkning, gällande support- och underhållstjänster...

Läs mer

LKAB ansöker om markanvisning i Kiruna

Område där markanvisning söks.

LKAB har idag skickat in en markanvisningsansökan för fortsatt gruvbrytning. 


Kopplat till gruvbrytningens utbredning behöver mark i Kiruna C, i områ...

Läs mer

Utsläpp från industrin blir plast

Meher Sanku har skrivit en avhandling som benar ut avgörande tekniska detaljer för att på bästa sätt fånga in och omvandla koldioxid från gasströmmar.

Bara ett luftslott? Nej, det går faktiskt att göra plast av luft - eller snarare av koldioxid. Plasten i  dina skor eller möbler kan i framtiden kanske tillverkas med hjälp...

Läs mer
Tack vare ABB-roboten har Tiki Safety nu en cykeltid som är tio gånger så snabb som tidigare.

Unikt samarbete med ABB säkrar leverans av Tiki-masker

Produktionen går tio gånger snabbare – samtidigt som kvaliteten har ökat. Med en ny ABB-robot är företaget Tiki Safety rustat att möta en rekordstor...

Läs mer
Ammar Mortada Kaittas, utbildningsledare, och Henrik Degert Grahn, rektor, på Karlstads teknikcenter.

Mycket hög kvalitet på Karlstads Teknikcenters yrkeshögskola

Utbildningen Automationsingenjör med inriktning processteknik på Karlstads Teknikcenters yrkeshögskola får högsta betyg i en kvalitetsgranskning gjord av Myndigheten fö...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se