Facebook

Instagram

Misstänkt miljöbrott går till åtal


2020-01-10

Bild: Jönköpings kommun

När en industri i Hovslätt försattes i konkurs efter ett vitesföreläggande upptäckte Jönköpings kommun 2016 flera ton farliga kemikalier i ett dolt utrymme i källarlokalerna. Det rörde sig bland annat om diverse cyanider och syror, som är farliga i sig, men om de blandas kan det dödliga ämnet vätecyanid uppstå. I dag åtalas den man, som ansvarade för verksamheten, för grovt miljöbrott.

– Jag är glad att vi omgående fick statliga medel och kunde omhänderta samtliga kemikalier som fanns i fastigheten och att ingen kom till skada. Under pågående sanering upptäckte entreprenören det dolda utrymmet. Det hade kunnat sluta väldigt illa vid exempelvis en brand om vi inte utfört saneringen i tid, säger David Melle, enhetschef på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun.

Kommunen har haft inspektioner vid den berörda industrin vid flera tillfällen under årens lopp och kunnat konstatera brister. Dessa åtgärdades inte av ägaren och ärendet följdes inte upp av kommunen som det borde fram till 2015. Att uppföljning inte skedde hade flera förklaringar däribland svårigheten i att få tag i verksamhetsutövaren.

– Trots att verksamhetsutövaren granskades av externa konsulter upptäcktes inte det giftiga avfallet i det dolda rummet. Det är lätt att påstå att vi borde ha avslöjat det här tidigare, men ägaren har enligt vår mening gjort sitt yttersta för att undanhålla information från oss, säger David Melle.


Ändrade rutiner
Under 2016 ändrade Miljö- och hälsoskyddskontoret sina rutiner så att ärenden inte får avslutas innan brister har följts upp och åtgärdats.

– Vi har också anställt tre nya verksamhetsansvariga chefer för tillsynsenheterna, tidigare var förvaltningschefen ensam chef. I samband med att antalet chefer ökade har vi infört avstämningssamtal varje månad mellan chefer och inspektörer. På så sätt kan chefen ge ett bättre individuellt stöd till varje inspektör i syfte att skapa en säkrare tillsynsprocess, säger Håkan Strid, chef för Miljö- och hälsoskyddskontoret.

När det giftiga avfallet i det dolda rummet upptäcktes omhändertogs även det. Industrilokalen har under hösten 2019 rivits av en entreprenör som finansierats med statliga medel. Rivningen har genomförts med stor hänsyn till omgivningen och rivningsavfallet har omhändertagits. Hittills har arbetet med omhändertagandet av samtliga kemikalier och rivning av byggnaden kostat omkring 6,5 miljoner kronor, pengar som Naturvårdsverket har stått för.


Fler utredningar väntar
Miljö- och hälsoskyddskontoret har ansökt om medel för undersökningar för att fastställa omfattningen av föroreningen samt åtgärdsförberedande undersökningar. Om medel beviljas utförs utredningar under 2020-2021. Boende och verksamheter i närområdet har hela tiden informerats om hur arbetet fortskridit.

Vid industrifastigheten och i marken ner mot Tabergsån har flera prover tagits. Det finns förhöjda halter av föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheten och det kan konstaterats att föroreningar läckt ut i ån. I ån späds halterna till ofarliga nivåer.

– Det är naturligtvis inte bra att föroreningar har läckt ut till Tabergsån, men utspädningseffekten blir stor och vår bedömning är att vattenmiljön och människor inte har kommit till skada, säger David Melle.Källa: Jönköpings kommun


Skriv ut

Tetra Pak först med Svanenmärkt, klimatsmart förpackning

Nu har den första förpackningen för dryck klarat Svanens krav: Tetra Rex® Plant-based, som baseras helt på förnybara råvaror. Om alla nordiska konsumenter skulle välja den här Svanenmärkta...

Läs mer
Techpoint 550

SKF konsoliderar produktutveckling, avser att stänga enhet i Skottland

För att påskynda utvecklingen av molnbaserade tjänster inom tillståndsövervakning konsoliderar SKF sin produkutveckling i Europa. Följaktligen, och med fö...

Läs mer
Certex 550
Fr.v. José Rovira SSAB, Roland Törngren SSAB, Robert Nyberg LKAB Mekaniska, Jarl Uggla LKAB Mekaniska.

LKAB Mekaniska blir partner i SSAB Hardox WearParts nätverket

– Att LKAB Mekaniska blivit utvald som partner i Hardox Wearparts nätverket är ett tecken på kvalitet, tillförlitlighet och kompetens, säger Jarl Uggla VD på...

Läs mer
Beneli

HiQ vinner affär och utvecklar sitt partnerskap med Epiroc

HiQ vinner affär med Epiroc kring utvecklingsteam för utveckling av mjukvara till Epirocs maskiner för gruv- och infrastrukturindustrin.
– Verkligen kul att vi vinner detta....

Läs mer
Danival 550
För att komma till rätta med olyckorna investerade Carlsberg Fredericia i två cobotar från Universal Robots, ett företag som distribuerar industrirobotar över hela världen.

Carlsberg klarar nollvision för olyckor med hjälp av samarbetsrobotar

Universal Robots, världsledande tillverkare av samarbetsrobotar, kan idag berätta att bryggerijätten Carlsberg dramatiskt reducerat sina arbetsplatsolyckor på fabriken i...

Läs mer
Zeta 550

DC-motortillverkaren FAULHABER tilldelas prestigefullt pris


Konsultbolaget Munich Strategy har tagit tempen på innovationsstyrkan hos 3500 medelstora tyska företag. Compotechs partner FAULHABER kammar hem den prestigefulla titeln Mest innovativa...

Läs mer
Gloab550
Einar Heiberg, forskare i klinisk fysiologi vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

3D-utskrivna medicinska modeller gör operationer säkrare

3D-utskrivna medicinska modeller används nu vid operationer på Skånes universitetssjukhus. I höstas opererades en då åtta månader gammal pojke för ett...

Läs mer
Advancedengineering 550


Organisationer vill se ökad hållbarhet för elektronikprodukter

Den snabba konsumtionen av elektronikprylar ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp. Den 24 januari är det Circular Electronics Day, ett initiativ som syftar till att...

Läs mer
CWS 550


Fortsatt satsning på BioVentureHub, en unik innovationshub inom life science

Västra Götalandsregionen och Vinnova fortsätter sin gemensamma satsning på AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. BioVentureHub är en unik innovationshub för...

Läs mer
Unicarriers

Förändringar i Saabs koncernledning

Gunnar Wieslander lämnar efter fyra år Saab och rollen som chef för affärsområde Kockums.


Sedan Saab tog över verksamheterna i Malmö och...

Läs mer
JM Indutech

WICONA i framkant för grönare byggsystem


Hydro har sedan lanseringen för ett år sedan vunnit mer än 40 stora och små byggprojekt runtom i världen med sitt återvunna aluminium CIRCAL. WICONA som är ett...

Läs mer
Hexagon

Ökad säkerhet och snabbare montering med flexibel konsol

Troax lanserar nya Uni-bracket.

Troax rasskydd används för att förhindra olyckor orsakade av gods som faller eller av misstag knuffas ned från pallställen inom lager och logistikmiljöer. Det är...

Läs mer
bilfinger

Kartongbruk i Storbritannien väljer Acosenses instrument för analys av bestrykningssmet

Genom att kontinuerligt ha koll på bestrykningssmetens egenskaper kan man säkerställa högsta kvalitet på sin Folding Boxboard-kartong och även snabba på...

Läs mer
Idcon550


Stålåret 2019 – ett händelserikt år för stålmarknaden

Nu finns information om stålåret 2019 sammanställt i en ny publikation. Den lanseras inför att företrädare för gruv- och stålbranschen samlas på den...

Läs mer
Stokvis
Ecogain och Ragn-Sells har påbörjat ett pilotprojekt där man tillverkar jord baserat på restprodukter från skogsindustrin.

Ecogain och Ragn-Sells i unikt pilotprojekt – tillverkar jord av restavfall

Ecogain, som är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller, genomför just nu ett pilotprojekt tillsammans med...

Läs mer


Sciety investerar i framtidens cancerdiagnostik med Industrifonden

Sciety investerar 35 miljoner kronor i Elypta som utvecklar en ny metod för diagnosticering av cancer i tidigt skede. I kapitaliseringen deltog Sciety-nätverket tillsammans med...

Läs mer

Maskiner och lampor påverkar klimatet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC.

Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd  genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Men också...

Läs mer
Värmningsugn för göt vid Uddeholms AB.

Stora delar av svensk stålindustri går nu samman för mer elektrisk ämnesvärmning

Energimyndigheten beviljar projektet som kan leda till effektivare produktion med mindre energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp. Projektet ska redogöra för vilka...

Läs mer
Kontrollmätning av stång vid Ovako Sweden AB, Hällefors.

Svag uppgång för råstålsproduktionen 2019

Under 2019 producerades sammanlagt 4 721 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en ökning med 1,4 procent jämfört med produktionen 2018. Årets sista månad...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se