Facebook

Instagram

Hur reagerar svensk industri på förbättrad energieffektivisering?


2020-11-25

Golnaz Amjadi, Handelshögskolan och Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), Umeå universitet.
Bild: Umeå universitet
Golnaz Amjadi, Handelshögskolan och Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), Umeå universitet.

En ny avhandling från Umeå universitet studerar hur energieffektivisering och miljöregleringar påverkar svensk industri.

Genom att analysera data från svenska industriföretag i 14 branscher under åren 1997-2008 har Golnaz Amjadi studerat effekterna av energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustri. Hennes forskning visar att företag inom tillverkningsindustrin generellt har potential till större energieffektivisering, men också att en ökad energieffektivisering paradoxalt nog kan öka företagens energianvändande.

– I allmänhet kan man säga att de huvudsakliga orsakerna till ineffektiv energianvändning i de svenska företagen är kopplade till inflexibilitet gällande teknologi och/eller ledningsfrågor. Företag inom tillverkningsindustrin som ändå förbättrar sin energieffektivitet kan sedan ytterligare öka sin energianvändning, berättar Golnaz Amjadi, och fortsätter:

– Detta är ett fenomen som inom nationalekonomin kallas rekyleffekt. Anledningen är att energieffektiviseringen minskar företagens energikostnader och det i sin tur leder till ökad energikonsumtion. Ett vanligt exempel man brukar ge när man vill förklara fenomenet är att om någon köper en mer bränslesnål bil kan hen köra längre än tidigare eftersom priset per körd kilometer blir lägre. När jag har mätt storleken på rekyleffekteninom tillverkningsindustrin kan jag se att den ofta är påtaglig. Detta betyder dock inte att en ökad energieffektivisering är skadlig, tvärt om. Jag kan se i mina analyser att rekyleffekteninte helt uppväger besparingar i energibesparing och utsläppsminskningar. Förhoppningsvis kan dessa resultat ska hjälpa beslutsfattare att skapa realistiska energi- och miljömål och lagstiftning som tar företags beteenden i beaktning.


Miljöregleringar hotar inte industrijobb
När miljöregleringar för industrin diskuteras i offentlig och akademisk debatt väcks ofta frågan om det finns en konflikt mellan anställningstillfällen och miljöanpassningar. Både fackföreningar och branschorganisationer menar att eftersom miljöregleringar kan innebära ökade kostnader för företagen riskerar företagens produkter att bli dyrare och efterfrågan kan minska. Det i sin tur kan göra att företagen drar ned på produktionen och behöver färre anställda.

– När jag har undersökt mitt dataunderlag kan jag inte se någon påtaglig utväxling mellan miljöinvesteringar och arbetstillfällen, och detta pekar mot att miljöregleringar inte har någon större negativ effekt på antalet industrijobb. Jag kan dock se att den lilla effekt som finns blir relativt större för företag som konkurrerar på världsmarknaden, säger Golnaz Amjadi.

– Jag hoppas att min avhandling kan bidra till bättre utformade lagar och regler, och ökad kunskap om förhållanden mellan viktiga politiska områden, såsom energieffektivisering, bevarande av miljö/klimat och sysselsättning. I förlängningen hoppas jag också att den kunskapen ska göra att man bättre förstår hur företag tar emot och anpassar sig till reglerna, och att reglerna därefter kan utformas till att bli så effektiva som möjligt, avslutar Golnaz Amjadi.

Golnaz Amjadi är doktorand vid Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi (CERE), Handelshögskolan, Umeå universitet. Hon har en masterexamen i nationalekonomi och ekonometri från Örebro universitet och en kandidatexamen från Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Sen oktober 2018 är hon också del av forskningsdivisionen vid STATEC i Luxemburg, där hon studerar frågor som rör produktivitet och effektivisering.


Om disputationen
Fredag den 27 november 2020 försvarar Golnaz Amjadi, Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), Handelshögskolan, Umeå universitet, sin avhandling: Studier om energieffektivitet, miljöregleringar och sysselsättning i svensk industri (Engelsk titel: Essays on energy efficiency, environmental regulation and labor demand in Swedish industry)

Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal A, samhällsvetarhuset. Disputationen kommer att vara på engelska.Med tanke på rådande läge och rekommendationer gällande covid-19 uppmuntras till digitalt deltagande via Zoom. Klicka här om du vill delta. MötesID: 685 1833 8277 Passcode: 895961

Opponent är Professor Luis Orea, Oviedo University, Spanien. Handledare är Lars Persson och Tommy Lundgren, båda från Handelshögskolan, Umeå universitet.Källa: Umeå universitet


Skriv ut<span><span><span><span><span><span><span><span><span>Michael Palo ute i produktionen med förädlingschef Carina Persson.</span></span></span></span></span></span></span></span></span>

LKAB satsar på att nå fler kvinnliga ingenjörer

– För att lösa morgondagens utmaningar måste vi jobba med många olika typer av människor med olika kompetenser och erfarenheter. Samarbetet med Technical Female...

Läs mer
SiTAB 550


Nordic Biomarker flyttar till nya lokaler – skapar fantastiska tillväxtmöjligheter

Nordic Biomarker flyttar nu till nya, större lokaler på Umestan. Lokalen är fyra gånger så stor som den tidigare och ger goda möjligheter för bolaget att...

Läs mer
Kyocera


Tyréns bidrar till tystare tätortsnära masshanteringsplatser

Växande städer och tätorter genererar stora mängder schaktmassor och sprängberg, upp mot 200–300 miljoner ton årligen i Sverige. Massorna hanteras effektivast...

Läs mer
Fridman 550
\

Smurfit Kappa lanserar innovativ produktportfölj för färskvaror

Portföljen består av helt förnybara, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara tråg


Smurfit Kappa lanserar sin innovativa produktportfölj av tråg i Europa....

Läs mer
Kapab
SKF Airasca Factory.

SKF investerar 400 miljoner i Airasca, Italien

SKF investerar 400 miljoner kronor i att utöka och modernisera sin fabrik i Airasca, Italien. Investeringen och tillhörande nybyggnationen möjliggör att tillverkningen av...

Läs mer
Hexagon

Så ska kött-, stål-, papper- och plastindustrin ställa om

Europeisk industri kan ställa om till år 2050. Men för att lyckas behöver samhället ta ett helhetsgrepp. Större visioner, kunskapslyft och nydanande samarbeten är...

Läs mer
Gloab550
IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Medlemsundersökning om mens från IF Metall

Mens är en viktig arbetsmiljöfråga, Det visar en ny medlemsundersökning gjord av IF Metall i samarbete med Novus.
– Vi behöver bryta tystnaden och öka kunskapen om...

Läs mer
bilfinger


Schneider Electric hjälper industrikoncernen Nexans digitalisera sina fabriker

Franskägda industrikoncernen Nexans, med över 27 000 anställda i 34 länder, producerar avancerade kabelsystem för energi- och dataöverföring inom bland annat...

Läs mer
JM Indutech
Anders Edensvärd lämnade ett etablerat företag för att börja på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

Lyckat steg från kemisk industri till grön teknik

Efter att ha arbetat för samma företag inom den kemiska industrin i 25 år vände Anders Edensvärd blad i höstas och började på Ragn-Sells innovationsbolag...

Läs mer
Idcon550


Nyregistrerade personbilar ökade med fem procent i februari

Under februari 2021 nyregistrerades 23 586 personbilar. Det är en ökning med 5 procent jämfört med februari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella...

Läs mer
Stokvis
Truckar tillverkas med grön el hos Jungheinrich.

Truckar tillverkas med grön el hos Jungheinrich

Med omedelbar verkan kommer alla Jungheinrichs anläggningar i Tyskland, inklusive företagets sex tyska produktionsanläggningar, att drivas uteslutande med grön elkraft. Resterande...

Läs mer

Atlas Copco har förvärvat en brittisk distributör av tryckluft och service

Atlas Copco har förvärvat Cooper Freer Ltd., ett brittiskt företag. Bolagets kunder är huvudsakligen industriella-, vattenrenings- och serviceföretag verksamma i mellersta...

Läs mer


Volvo Autonomous Solutions bildar partnerskap med Foretellix

Volvo Autonomous Solutions har tecknat ett avtal med verifieringsexperterna Foretellix för att gemensamt ta itu med utmaningarna med storskalig verifiering av autonoma lösningar för...

Läs mer


En enad digital front inom europeiska träindustrin

Den europeiska branschorganisationen för den träbearbetande industrin, CEI-Bois, lanserar nu, under initiativet TIMBIM, ett pilotprojekt med en gemensam digital plattform som ska beskriva...

Läs mer
Martin Wänblom, vd för Innovatumkoncernen där Innovatum Science Park, Wargön Innovation, Energikontor Väst och Innovatum Science Center ingår.

Innovatum blir Innovatum Science Park och ömsar skinn

Omvärlden förändras och så även Innovatum, som nu lägger till Science Park i namnet och växlar upp sitt fokus på industriell teknik.

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se