Facebook

Instagram

Vad är det som dammar från metallverken?


2018-12-06

Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.
Bild: Stig-Göran Nilsson
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen från sin verksamhet. Forskningsinstitutet Swerim koordinerar ett nytt projekt som bland annat ska resultera i en guide för alla företag med damningsproblem.

Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. En minimerad damning skulle ge både hälso- och miljövinster, och intresset för att hitta damningsreducerande åtgärder har ökat på senare tid.

Eftersom diffusa damningskällor är svåra att identifiera är det också svårt att mäta utsläppen och hittar rätt åtgärder för att minska dem. Det finns dock stor erfarenhet och kunskap om damningsproblematiken ute på företagen men kunskapsutbytet mellan företagen är begränsat.

I ett nystartat projekt ska Swerim tillsammans med bland andra IVL Miljöinstitutet samla in kunskap och data från de olika metallföretagen i projektet samt studera den senaste forskningen inom området. Kunskapssammanställningen ska identifiera olika damningskällor och bredden av damningsproblematiken, men också vad som påverkar utsläppen från dessa källor och vad potentiella åtgärder har för fördelar och begränsningar. Målet är att företagen vid projektslut fått ny kunskap och identifierat tekniker och metoder att implementera i sin verksamhet för att minska utsläpp från diffus damning.

Projektet ska även resultera i en beskrivande guide med en arbetsmodell för hur man bör gå tillväga om man har damningsproblem.

− Det är väldigt roligt att projektet skapat ett stort företagsengagemang och jag ser fram emot att vi tillsammans ska få en bredare förståelse av hur damningsproblematiken ser ut på de olika företagen. Målet är att hitta åtgärder för att minska de utsläpp som orsakas av diffus damning, säger Sara Rosendahl, projektkoordinator vid Swerim.

Partner i projektet är, förutom Swerim, Jernkontoret, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boliden Mineral, Vargön Alloys, SSAB, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless, Uddeholms, Ovako Bar.

Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Totalbudget för projektet DiffDamm är ca 2 miljoner kronor varav 900 000 finansieras av Vinnova genom Metalliska material.Källa: Swerim


Skriv utSnart bryts malmen vid Silvergruvan

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med ritningarna och förordningarna i miljötillståndet. Dammarna kommer att tas i bruk under...

Läs mer
bergs mekaniska
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Vad är det som dammar från metallverken?

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen...

Läs mer
Beneli


Nya Strenx® 1100 Plus för enastående svetsnings- och bockningsresultat

SSAB har lanserat det nya materialet Strenx® 1100 Plus, som är ett varmvalsat, hö...

Läs mer

Antti Petter Kontiainen ny General Manager för Boliden Kokkola

Antti Petter Kontiainen har utsetts till ny General Manager for Boliden Kokkola. Han övertar...

Läs mer


Skanska och Volvo elektrifierar bergtäkt – sänker utsläppen av CO2 med 98 procent

Efter en testperiod om tio veckor har Skanska och Volvo Construction Equipment nått...

Läs mer

Epiroc utnämner Martin Hjerpe till M&A- och strategidirektör samt medlem av koncernledningen

Martin Hjerpes kommer bland annat driva strategiprocessen på koncernnivå och att utveckla en långsiktig M&A-strategi för Gruppen.

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer

Epiroc tilldelat preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings

Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer
Sotkamo Silver:

Den första sprängsalvan vid silvergruvan

Ett av Sotkamo Silvers viktiga mål nåddes med den första sprängsalvan den 16...

Läs mer
Så smälter guld i rumstemperatur: Illustrationen visar atomerna i en guldkon som utsätts för ett starkt elektriskt fält.

Visst går det att smälta guld i rumstemperatur

När spänningen stiger kan oförutsedda saker hända. Det gäller även...

Läs mer
Penser Access:

Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare

Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan...

Läs mer
Eitech deltager i Bolidens pilotprojekt för elektrifiering av gruvtruckar. Efter en framgångsrik testperiod går projektet in i nästa fas med fortsatt utvärdering i normal produktion i Aitikgruvan.

Eldrivna truckar testas i produktion i Bolidens Aitikgruva

 Eitech har under året i samarbete med partners och uppdragsgivaren Boliden arbetat med...

Läs mer


Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt...

Läs mer
Delar av teamet på Innovative Mining Products.

Epiroc förvärvar sydafrikansk tillverkare av bergförstärkningsprodukter under jord

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se