Facebook

Instagram

Vad är det som dammar från metallverken?


2018-12-06

Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.
Bild: Stig-Göran Nilsson
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen från sin verksamhet. Forskningsinstitutet Swerim koordinerar ett nytt projekt som bland annat ska resultera i en guide för alla företag med damningsproblem.

Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. En minimerad damning skulle ge både hälso- och miljövinster, och intresset för att hitta damningsreducerande åtgärder har ökat på senare tid.

Eftersom diffusa damningskällor är svåra att identifiera är det också svårt att mäta utsläppen och hittar rätt åtgärder för att minska dem. Det finns dock stor erfarenhet och kunskap om damningsproblematiken ute på företagen men kunskapsutbytet mellan företagen är begränsat.

I ett nystartat projekt ska Swerim tillsammans med bland andra IVL Miljöinstitutet samla in kunskap och data från de olika metallföretagen i projektet samt studera den senaste forskningen inom området. Kunskapssammanställningen ska identifiera olika damningskällor och bredden av damningsproblematiken, men också vad som påverkar utsläppen från dessa källor och vad potentiella åtgärder har för fördelar och begränsningar. Målet är att företagen vid projektslut fått ny kunskap och identifierat tekniker och metoder att implementera i sin verksamhet för att minska utsläpp från diffus damning.

Projektet ska även resultera i en beskrivande guide med en arbetsmodell för hur man bör gå tillväga om man har damningsproblem.

− Det är väldigt roligt att projektet skapat ett stort företagsengagemang och jag ser fram emot att vi tillsammans ska få en bredare förståelse av hur damningsproblematiken ser ut på de olika företagen. Målet är att hitta åtgärder för att minska de utsläpp som orsakas av diffus damning, säger Sara Rosendahl, projektkoordinator vid Swerim.

Partner i projektet är, förutom Swerim, Jernkontoret, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boliden Mineral, Vargön Alloys, SSAB, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless, Uddeholms, Ovako Bar.

Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Totalbudget för projektet DiffDamm är ca 2 miljoner kronor varav 900 000 finansieras av Vinnova genom Metalliska material.Källa: Swerim


Skriv utMetallvärden genomför väsentlig tradingaffär med ädelmetaller

Metallvärden i Sverige AB meddelar idag att bolaget har tecknat avtal om den största enskilda tradingaffären i bolagets historia. Affären innebär köp av ä...

Läs mer
Epiroc

Boliden regovisar gångna årets Mineraltillgångar och -reserver

Under 2018 har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara men i övrigt har inga...

Läs mer
Gruvteknik

Sotkamo Silver satsar på BAT-teknik och vattenbehandling

Det har beslutats att införa ett mekaniskt vattenreningsverk i Silvergruvan som en del av en...

Läs mer
bergs mekaniska

Peab bygger ny gråbergsutfrakt i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga en ny gråbergsutfrakt för LKABs sovringsverk i...

Läs mer
Uniteam

”What local people?” Sveriges största gruvkonflikt visar på samers möjlighet att göra motstånd

Med en ny regering på plats närmar sig ett beslut i den största gruvkonflikten i...

Läs mer

Endomines får rättigheterna till Unity-gruvan i Idaho, USA

Endomine har ingått en avsiktsförklaring med Unity GoldSilver Mines, Inc. för att...

Läs mer


Epiroc vinner stor order för ny koppargruva i Peru

Epiroc har vunnit en betydande order från Anglo American för bolagets nya koppargruva i...

Läs mer
Epirocs brunnsborrigg TH60, som är utformad för att göra arbetet säkrare och snabbare.

Epiroc förvärvar amerikansk distributör av utrustning för brunnsborrning

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har fö...

Läs mer
Epiroc använder ABB:s e-drivlina för sin andra generation batteridrivna underjordiska gruvfordon som möjliggör dieselfri gruvdrift med förbättrad luftkvalitet och lägre buller.

De möjliggör nollutsläpp med eldrift av tunga fordon

ABB:s optimerade e-drivlina består av motor, frekvensomriktare och fordonsstyrenhet som...

Läs mer

Mobilaris ledning föräras Svensk Bergsmans Hedersmärke

Lena Söderberg, generaldirektör för SGU, delade ut hedersmärket till Hans Wahlquist och Mikael Nyström.

SGU belönade ikväll Hans Wahlquist och Mikael Nyström med den 250 år gamla...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se