Facebook

Instagram

Unik kartläggning av Kiruna under jord


2020-08-19

Hela Kirunaområdet ska kartläggas i det nya projektet.
Bild: Wikimedia commons
Hela Kirunaområdet ska kartläggas i det nya projektet.

Tobias Bauer, biträdande professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.
Bild: Luleå tekniska universitet
Tobias Bauer, biträdande professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Jan-Anders Perdahl, sektionschef för prospektering på LKAB.
Bild: LKAB
Jan-Anders Perdahl, sektionschef för prospektering på LKAB.

Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.
Bild: Tomas Bergman/Luleå tekniska universitet
Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Hur ser malmkroppen i Kirunaområdet ut? Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med LKAB göra en omfattande kartläggning av.
– Vi sammanställer alla tillgängliga data i en enda modell för att få reda på hur berggrunden ser ut på djupet, säger Tobias Bauer, biträdande professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

I januari 2018 kom nyheten att malmkroppen i Kiruna inte fortsätter med samma volym som förväntat. Mineraliseringen minskar i söder, men tycks fortsätta mot djupet och norrut. LKAB har de senaste åren satsat stora resurser på prospektering för att säkra tillgången på järnmalm.

I ett nytt fyraårigt projekt, som startar i höst, ska forskare från Luleå tekniska universitet tillsammans med LKAB lägga ytterligare viktiga bitar till pusslet. Hela Kirunaområdet, från Kurravaara till Kalixforsbron, ska kartläggas för att få fram viktig kunskap om hur berggrunden ser ut på djupet. Genom att använda sig av så kallad Common Earth modelling går det att få fram detaljerad information om hur jordskorpan i Kiruna med omnejd är uppbyggd. Alla tillgängliga data – geofysisk och geologisk – från bland annat provborrningar, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och universitetets egen fältkartering ska sammanställas i en gemensam 3D-modell.

På detta sätt går det att få reda på berggrundens magnetiska egenskaper, var det finns förkastningar eller deformerade så kallade skjuvzoner, hur malmkroppar och mineraliseringar är formade och var de eventuellt försvinner eller fortsätter.

"Nytt i Europa"
Forskare vid Luleå tekniska universitet har tidigare gjort en 3D-modell av hela Skelleftefältet, som har ett 80-tal kända malmkroppar, men modellen av Kirunaområdet blir än mer omfattande. Den kommer att avslöja vad som finns under jord ända ner till ett par kilometers djup.

– Det är nytt i Europa att göra kartläggningar med den här metoden. Common Earth modelling är ett ganska nytt område, som är perfekt för geologer och geofysiker att samarbeta kring. På Luleå tekniska universitet har vi all kompetens som krävs för det. Vi ser det som en otrolig möjlighet att göra detta tillsammans med LKAB, säger Tobias Bauer, biträdande professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och ledare för det nya projektet ”Common Earth modelling of the Kiruna mining district”.

– LKAB ser detta samarbete som ett tekniksprång som kan leda till nya malmfynd framförallt på stort djup. Att kombinera vår kunskap och data från området kring Kirunagruvan med övriga tillgängliga data till en 3D-modell möjliggör effektiv prospektering som sparar både tid och resurser, säger Jan-Anders Perdahl, sektionschef för prospektering på LKAB.

Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet, tror att Common Earth modelling kommer bli ett givet inslag i framtida gruvverksamhet.

– Det här kommer vara direkt tillämpbart för LKAB. Common Earth modelling ger värdefull kunskap om hur en malmkropp fortsätter, försvinner eller kanske böjs, och gör att det i framtiden går att undvika överraskningar. Vi är väldigt tidigt ute att använda denna metod, och att göra det i så här stor skala – med en databas som omfattar hela Kirunaområdet – är unikt i Europa, säger hon.Källa: Luleå tekniska universitet


Skriv utNya rutiner och samverkan kan rädda liv vid olycka i gruva

Sofia Karlsson, doktorand vid Umeå universitet.

För att rädda liv vid olyckor i gruvor under jord krävs att gruvarbetarna har kunskap om åtgärder innan räddningspersonal anländer. Räddningspersonalen...

Läs mer
DAFO
Tidplan för köp Kiruna med såväl gamla (röd) som den förtydligade prognoslinjen (blå).

Tydligare gräns för samhällsomvandlingen i Kiruna

LKAB sätter tydligare gräns för vilka fastigheter som kommer att påverkas fram...

Läs mer
Epiroc
\

Nytt EU-initiativ ger ökad efterfrågan på svenska gruvor

Hälften av Europas mest kritiska metaller och mineral finns i den svenska berggrunden. Det...

Läs mer
Gruvteknik
Mineralet zinkgruvanit sett i polarisationsmikroskop.

Helt nytt mineral upptäckt

Luleå tekniska universitets forskare Nils Jansson är en av personerna bakom fyndet av...

Läs mer
Sotkamo
Jenny Greberg, generaldirektör Swedish Mining Innovation, och Gry Holmgren Hafskjold, VD LTU Business.

LTU Business partner i nationellt innovationsprogram

LTU Business går in som partner det nationella strategiska innovationsprogammet för...

Läs mer
Hexagon
Kaunis strävar, under tuffa förhållanden, mot bättre ekonomi och mer hållbar verksamhet med hjälp av förarstödet (DAS-systemet) CATO

Mer hållbara transporter och bättre ekonomi på Kaunis Iron med optimeringslösning för tågtrafik

Kaunis Iron driver gruvnäring i Pajala med ambition att bygga verksamheten både lå...

Läs mer

Sandvik förvärvar Allied Construction

Sandvik Mining and Rock Technology har tecknat avtal om att förvärva Allied Construction...

Läs mer
Hela Kirunaområdet ska kartläggas i det nya projektet.

Unik kartläggning av Kiruna under jord

Hur ser malmkroppen i Kirunaområdet ut? Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

KG Fridman


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se