Facebook

Instagram

Stripa kan bli en tillgång för nya gruvprojekt i Bergslagen


2020-11-17

Detaljbild från Stripa gruvmiljö.
Bild: LindeKultur
Detaljbild från Stripa gruvmiljö.

Lotta Sartz, projektledare för Swedish Mining Innovation Bergslagen.
Bild: Swedish Mining Innovation
Lotta Sartz, projektledare för Swedish Mining Innovation Bergslagen.

Stripa gruvmiljö kan genom föreningen Industrilandskap i Bergslagen hitta nya projekt och samarbeten med hjälp av den nya gruvsatsningen i Bergslagen - Swedish Mining Innovation Bergslagen.
– Det är väldigt intressant hur man kan koppla ihop kultur, historia, miljö och även utbildning och information runt gruvdrift i Bergslagen - därför kan föreningen ha en viktig uppgift, förklarar Lotta Sartz som är projektledare i SMI Bergslagen.

– Med våra samlade kunskaper, erfarenheter och kontakter kring gruv- och mineralhantering i Bergslagen hoppas vi kunna bidra till utveckling av framtidens gruvdrift i Bergslagen, förklarar Johnny Olsson som är ordförande i föreningen Industrilandskap i Bergslagen.

Föreningen startades 2003 som "Larsbo Kalk och Stripa Gruvas vänner" i avsikt att rädda de unika anläggningarna. År 2012 bytte föreningen namn till "Industrilandskap i Bergslagen". Föreningens syfte är att verka för bevarandet av industriminnen i Bergslagen samt inspirera till studier om Bergslagens industrihistoria.

– När kultur- och industrihistoria möter innovation inom gruvhantering och mineraler kan mycket spännande hända i Bergslagen - Stripa har tidigare varit platsen där nya innovationer tagits fram, fortsätter Johnny Olsson.


Nya nätverk och kontakter för innovativa lösningar
Swedish Mining Innovation är ett innovationsprogram med Luleå tekniska universitet som värd som syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbara lösningar för den svenska gruvindustrin och metallutvinnande sektorn. För att knyta aktörerna i Bergslagen närmare den nationella kraftsamlingen har Swedish Mining Innovation Bergslagen startats med Örebro universitet som värd. Syftet är att skapa nya möjligheter och projektsamarbeten för att underlätta den teknikomställning som gruvindustrin befinner sig i med stora behov av så väl tekniska lösningar som kompetens.

Projektet ska i första hand inrikta sig på kopplingen mellan gruvindustri och akademi för att på så sätt ta fram och därefter tillämpa ny teknik och förbättrade produktionsflöden. En stärkt koppling mellan akademi och industri med ett globalt fokus ska dessutom attrahera kompetens från både när och fjärran.

Bergslagen ska återta sin drivande roll inom gruvnäringen
Lotta Sartz är projektledare för Swedish Mining Innovation Bergslagen och välkomnar samarbeten med alla intresserade i Bergslagen:
– Vi är öppna för alla med kunskaper, erfarenheter och kontakter kring gruvnäring som kan bidra till innovativa idéer och lösningar.

Bergslagen har historiskt varit drivande i utvecklingen av den svenska gruvindustrin - och målsättningen för Swedish Mining Innovation Bergslagen är att regionen ska återta en sådan roll.

– Idag tror de flesta att gruvor bara finns i Norrland. Men det finns flera gruvor som fortfarande är i drift i Bergslagen - bland annat Lovisagruvan i Stråssa. Här kan en förening som Industrilandskap i Bergslagen bidra till att sprida kunskap om gruvnäringens historia - och därmed stärka bilden av Bergslagen som en intressant etableringsregion för nya företag och kreativa innovatörer, enligt Lotta Sartz.

Swedish Mining Innovation Bergslagen finansieras av Region Örebro, Örebro universitet, Epiroc Zinkgruvan Mining, Boliden och Swedish Mining Innovation.


Källa: Linde Kultur

 


Skriv utJärnsvamp.
Järnsvamp.

Historisk omställningsplan för LKAB:

”Den största insats vi i Sverige kan göra för klimatet”

LKAB har presenterat bolagets nya strategi för framtiden.
– Det här är den största omställningen i företagets 130-åriga historia och kan bli den största...

Läs mer
DAFO
De nya vagnarna.

Innovativa lösningar för ståltrafiken

Ett teknikskifte pågår för vagnar och lastbärare till systemtransporterna...

Läs mer
bergs mekaniska
Arash Källmark, LTU tar emot priset för konsortiet.

Samverkan belönades med Inspirationspris

När gruvinnovationspriset Swedish Mining Innovation Award delades ut tidigare i veckan...

Läs mer
Gruvteknik


Eurobattery Minerals stöder Uppsala universitets Vinnova-ansökan om ny vetenskaplig metod för utvinning av batterimineral

Eurobattery Minerals AB som är ett tillväxtföretag inom gruv- och...

Läs mer
Sotkamo
Detaljbild från Stripa gruvmiljö.

Stripa kan bli en tillgång för nya gruvprojekt i Bergslagen

Stripa gruvmiljö kan genom föreningen Industrilandskap i Bergslagen hitta nya...

Läs mer
Hexagon

Swedish Mining Innovation förstärker i Bergslagen

Bergslagen är ett starkt område relaterat till innovation inom gruv- och mineralnä...

Läs mer

Triangulärt samarbete för att utveckla brytning av grafit i Vittangi och produktion av batterianoder

Talga, Mitsui och LKAB har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring (Letter of Intent) med...

Läs mer
Kampanjen Den Svenska Gruvan ska fylla kunskapsluckorna mellan hålet i marken och skärmen du har i handen.

Den Svenska Gruvan ser dagens ljus

I dag etablerar gruvnäringen i Sverige för första gången en gemensam...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se