Facebook

Instagram

Stålåret 2019 – ett händelserikt år för stålmarknaden


2020-01-24

Bild: Pia Nordlander, BildN

Nu finns information om stålåret 2019 sammanställt i en ny publikation. Den lanseras inför att företrädare för gruv- och stålbranschen samlas på den årliga Hindersmässan i Örebro. Deltagarna som möts på Hindersmässan kommer att nätverka, samtala och inspireras under flera seminarier om bland annat det globala handelspolitiska läget. Stålåret som gått brukar också vara ett givet samtalsämne.

Bortsett från Kina så har utvecklingen i resten av världen bromsat in i takt med oro och den svagare konjunkturen. Under 2019 var den samlade efterfrågan på stål i övriga världen i stort sett oförändrad jämfört med 2018.

I USA ökade visserligen stålkonsumtionen med 1 procent, men den minskade samtidigt i EU med drygt 3 procent. Inom EU backade efterfrågan i flera länder men inbromsningen var särskilt tydlig i Tyskland där efterfrågan föll med drygt 5 procent. Efterfrågan var svag även i andra delar av världen och backade med 0,4 procent i Central- och Sydamerika, med 4,6 procent i Mellanöstern och med 1,4 procent i Afrika. Konsumtionen i både Japan och Sydkorea gick i sidled. Däremot fortsatte den positiva utvecklingen i de så kallade ASEAN-länderna (Indonesien, Malaysia, Filippinerna och Thailand) och i Indien, där stålkonsumtionen under 2019 ökade med 3 respektive 5 procent.

När det gäller Sverige och den svenska marknaden har konjunkturen bromsat in i alla stålkonsumerande sektorer utom byggindustrin, särskilt under det andra halvåret. Enligt preliminära beräkningar minskade den svenska stålkonsumtionen med 4 procent till 3,9 miljoner ton 2019.

– De handelspolitiska frågorna har under året varit många och svåra och handelskonflikten mellan USA och Kina trappades upp under sommaren när USA beslutade att införa ytterligare tullar på import från Kina till ett värde av 300 miljarder USD. Samtal och förhandlingar mellan de båda länderna pågick under hela hösten i syfte att komma fram till en första del av ett mer omfattande avtal, sammanfattar Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

På Jernkontorets webbplats finns publikationen Stålåret 2019 – en kort översikt. Texten ovan är ett utdrag från publikationen som innehåller uppdaterad information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av initiativ och händelser från året som gått.


Hindersmässan i Örebro
Under helgen som kommer, den 24–25 januari, är det åter dags för Hindersmässan, med hundratals deltagare från gruv- och stålindustrin. På agendan står Järnverksföreningens respektive Bergshandteringens vänners årsmöten samt en hel del nätverkande och seminarier.

– Hindersmässan är en stor och viktig nätverksträff med högaktuella frågor. I år ser jag särskilt fram emot föredrag och diskussioner om det globala handelspolitiska läget, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Se hela helgens program och samtliga seminarier på Bergshandteringens vänners webbplats.


Källa: Jernkontoret


Skriv ut

Gruvjätten Vale anlitar Mobilaris Mining & Civil Engineering och Epiroc för att digitalisera sin gruvverksamheten

Vale är ett av världens största och mest framstående gruvbolag med huvudkontor i Brasilien och en närvaro i ett 30-tal andra länder. Vale har nu valt ut Mobilaris...

Läs mer
Sotkamo
Finkornig granit som bryts i Malmby bergtäkt. Inom Malmbytäkten har man visat att denna bergart kan förädlas till flera olika ersättningsmaterial för naturgrus. Det mesta av bergmaterialet från denna täkt levereras till betongtillverkning.

Bra bergmaterial i Mälardalen minskar klimatavtryck

SGU har tagit fram nya data om bergkvaliteten i Mälardalen. Informationen är viktig...

Läs mer
Akobominerals


Samarbete genomsyrar årets konferens på Euro Mine Expo med spjutspetsteknik och framtidens metoder i fokus

Årets konferens kommer att genomsyras av samarbetsprojekt inom teknik och metoder i absolut...

Läs mer
bergs mekaniska

Mineraltillgångar och mineralreserver 2019

Under 2019 har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara. Därutöver har...

Läs mer
Hexagon
Jonas Albertsson, chef för Epirocs division för teknisk utveckling, Rocktec, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet undertecknar samarbetsavtal med Epiroc

Det globala verkstadsföretaget Epiroc och Luleå tekniska universitet avser att lå...

Läs mer
Pristagare. Jennifer Andersson och Jonas Fjellner, båda från avdelningen kross och infrakt på Boliden Aitik, tog på onsdagen emot Svemins Arbetsmiljöpris 2020 i Luleå.

Boliden krossar startfältet - tar hem Svemins Arbetsmiljöpris 2020

Förmågan att entusiasmera medarbetare och på så sätt skapa en sä...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se