Facebook

Instagram

Sättningen i Stora Stöten har fyllts igen


2018-11-05

Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, som uppstod vid det stora raset i gruvan 1687.
Bild: Falu Gruva
Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, som uppstod vid det stora raset i gruvan 1687.

Sättningen som uppkom nere i dagbrottet Stora Stöten för drygt ett år sedan har fyllts igen. Falu Gruva har kartlagt området med drönare - ett led i att ytterligare förstärka säkerhetsarbetet ovan jord.

Marken nere i Stora Stöten består av rasmassor från det stora raset 1687 - händelsen som ledde till att dagbrottet bildades. Genom åren har regn och smältvatten lakat ur marken, vilket ökar risken för skador, och i september förra året uppkom en sättning nere i dagbrottet.

I slutet av oktober pågick arbetet med att återställa marken. För att undvika att ytterligare tomrum fanns runtomkring sättningen genomfördes en sprängning i hålet. Därefter täcktes det med flera lastbilslass fyllnadsmassor som fraktades ner i Stora Stöten.

Skälet till att vänta ett helt år med att åtgärda sättningen är att gruvans säkerhetskonsult haft i uppdrag att övervaka eventuella förändringar i marken.

– Nu känner vi oss trygga med att sättningen är igenfylld och marken återställd, säger Lena Grönlund Myrberg, antikvarie kulturmiljö vid Falu Gruva.

Nyligen genomförde Falu Gruva en skanning av gruvområdet med drönare. Syftet är att förstärka säkerhetsarbetet ytterligare.

– Vi är hela tiden observanta på förändringar, både ovan och under jord. Med hjälp av drönaren har vi fastställt en rad mätpunkter som vi kan kontrollera, säger Lena Grönlund Myrberg.
Källa: Falu Gruva


Skriv ut

Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt generera höghaltigt diamantförande grus från den utvinning Bolaget igångsatt i...

Läs mer
bergs mekaniska
Delar av teamet på Innovative Mining Products.

Epiroc förvärvar sydafrikansk tillverkare av bergförstärkningsprodukter under jord

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer
Beneli
Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, som uppstod vid det stora raset i gruvan 1687.

Sättningen i Stora Stöten har fyllts igen

Sättningen som uppkom nere i dagbrottet Stora Stöten för drygt ett år sedan...

Läs mer
Epirocs underjordslastare Scooptram ST1030.

Epiroc förvärvar gruvutrustningsdistributör i Estland

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer


Epiroc investerar i verksamhet för autonoma gruvlösningar

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer
Illustration över malmkropp i Kiruna.

Ett nytt läge för LKAB

Järnmalmskroppen i Kiruna har en mer komplex geometri mot djupet än vad som tidigare...

Läs mer


Epiroc förvärvar kanadensisk tillverkare av prospekteringsverktyg

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer

Endomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen...

Läs mer
Zinkgruvans sandmagasin.

Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen

Med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar...

Läs mer
Tobias Bauer och Joel Andersson, forskare respektive doktorand i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Unik drönare kartlägger Sveriges geologi

Miljöövervakning, upptäcka sprickor i dagbrott – och hjälpa till att...

Läs mer
Swerim AB blir ett av de ledande industriforskningsinstituten inom gruvteknik, processmetallurgi, material, produktionsteknik och applikation. Vår styrka är tillämpad forskning för resurseffektiv och hållbar industri.

Nytt forskningsinstitut startar

Den 1 oktober startades verksamheten inom ett nytt industriforskningsinstitut – Swerim AB....

Läs mer

Försäljningsavtalen för Sotkamo Silvers zink- och silverkoncentrat är fastställda

Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy har kommit ö...

Läs mer

HCL och gruvföretaget Anglo American i avtal kring infrastrukturtjänster

Femårsavtal ska ta det multinationella gruvföretagets resa mot IT-konsolidering och...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se