Facebook

Instagram

Sättningen i Stora Stöten har fyllts igen


2018-11-05

Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, som uppstod vid det stora raset i gruvan 1687.
Bild: Falu Gruva
Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, som uppstod vid det stora raset i gruvan 1687.

Sättningen som uppkom nere i dagbrottet Stora Stöten för drygt ett år sedan har fyllts igen. Falu Gruva har kartlagt området med drönare - ett led i att ytterligare förstärka säkerhetsarbetet ovan jord.

Marken nere i Stora Stöten består av rasmassor från det stora raset 1687 - händelsen som ledde till att dagbrottet bildades. Genom åren har regn och smältvatten lakat ur marken, vilket ökar risken för skador, och i september förra året uppkom en sättning nere i dagbrottet.

I slutet av oktober pågick arbetet med att återställa marken. För att undvika att ytterligare tomrum fanns runtomkring sättningen genomfördes en sprängning i hålet. Därefter täcktes det med flera lastbilslass fyllnadsmassor som fraktades ner i Stora Stöten.

Skälet till att vänta ett helt år med att åtgärda sättningen är att gruvans säkerhetskonsult haft i uppdrag att övervaka eventuella förändringar i marken.

– Nu känner vi oss trygga med att sättningen är igenfylld och marken återställd, säger Lena Grönlund Myrberg, antikvarie kulturmiljö vid Falu Gruva.

Nyligen genomförde Falu Gruva en skanning av gruvområdet med drönare. Syftet är att förstärka säkerhetsarbetet ytterligare.

– Vi är hela tiden observanta på förändringar, både ovan och under jord. Med hjälp av drönaren har vi fastställt en rad mätpunkter som vi kan kontrollera, säger Lena Grönlund Myrberg.
Källa: Falu Gruva


Skriv utGränges ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative

Gränges är sedan januari 2019 ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI). ASI är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag...

Läs mer
bergs mekaniska

Metallvärden slutför företagsrekonstruktion

Metallvärden i Sverige AB har under de senaste 12 månaderna genomfört en fö...

Läs mer
Uniteam

Drillcon erhåller borrkontrakt med Chelopech Mining – Dundee Precious Metals INC

Dundee Precious Metals INC. har förlängt pågående ramavtal med Drillcon...

Läs mer

Malmproduktionen vid Endomines Friday guldgruva i Idaho, USA, har påbörjats

Malmproduktionen vid Endomines Friday guldgruva i Idaho, USA, påbörjades i december som...

Läs mer


Epiroc slutför förvärv av kanadensisk tillverkare av prospekteringsverktyg

Fordia Group är baserat i Montreal, Kanada, och har försäljning i över 70...

Läs mer
Sven är en engagerad och kunnig medarbetare och han är mycket respekterad av industrin. Hans goda materialförståelse har visat sig vara starkt efterfrågad av våra kunder, speciellt inom haverianalys. Sven är en uppskattad kollega och en viktig mentor för medarbetare som ständigt efterfrågar hans erfarenheter och hjälp.

Sven Haglund tilldelas Rune Lagneborgpriset 2018

Sven Haglund har tilldelats Rune Lagneborgpriset 2018 om 30 000 kr för framstående...

Läs mer


Scania och Rio Tinto testar autonom gruvlastbil i västra Australien

Scania testar den nya generationens autonoma transportsystem vid Rio Tintos saltutvinningsanlä...

Läs mer
Vid Epirocs kontrolltorn i Örebro kan kunder utforska och utveckla effektiva lösningar inom automation och informationshantering för sin gruvverksamhet.

Epiroc och Ericsson samarbetar för att optimera trådlös teknik för gruvor

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer
Simon Haikola, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Gruvligt motstånd och miljöstrid – reaktioner på 2000-talets gruvpolitik

Sverige är återigen en ledande gruvnation. Men till viken kostnad? I en ny bok...

Läs mer

Metallvärden överklagar tingsrättens beslut

Tingsrätten i Stockholm beslutade den 3 december att avvisa Metallvärdens yrkande om...

Läs mer

Snart bryts malmen vid Silvergruvan

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med...

Läs mer
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Vad är det som dammar från metallverken?

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se