Facebook

Instagram

Regeringen beslutar om utfärdande av ändringar i minerallagen


2021-02-19

Regeringen har beslutat om utfärdande av ändringar i minerallagen (1991:45) samt om ändringar i mineralförordningen med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringarna innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020, men som inte omfattades av lagändringarna som trädde i kraft då, och som fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 ska förlängas med ett år.

Ändringarna gäller inte undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Till följd av lagändringarna görs ändringar i mineralförordningen som innebär att det införs en skyldighet för bergmästaren att underrätta om att undersökningstillstånd har fått förlängd giltighetstid med ett år enligt de nya bestämmelserna i minerallagen. Underrättelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i en ortstidning. Underrättelse om förlängning ska göras senast den 31 maj 2021.

Samtliga ändringar träder i kraft den 1 mars 2021.


Källa: Näringsdepartementet


Skriv utCatrine Sundqvist framför den batterielektriska testbilen.
Catrine Sundqvist framför den batterielektriska testbilen.

Positiva resultat i testerna i arktiska kylan

Catrine Sundqvist är en av testpiloterna som kör den batterielektriska testbilen i Kaunis Irons arktiska klimat norr om Polcirkeln.
– Det man först reagerar på är...

Läs mer
DAFO
Kontrollrum för automation.

Epiroc etablerar Nordiskt teknologi- och innovationscenter i Luleå

Epiroc etablerar sitt nästa regionala teknologi- och innovationscenter för...

Läs mer
Epiroc


Epiroc etablerar regionalt logistikcenter i Luleå

Epiroc fortsätter att investera i norra Sverige och storsatsar nu på att etablera ett...

Läs mer
Duroclasercoating 550

Regeringen beslutar om utfärdande av ändringar i minerallagen

Regeringen har beslutat om utfärdande av ändringar i minerallagen (1991:45) samt om ä...

Läs mer
Hexagon
Molnlösningen från IFS kommer att användas av över 4 000 anställda och partner och utgör ett viktigt led i LKAB:s historiska transformation.

LKAB väljer IFS som stöd i resan mot den digitala gruvan

Med siktet inställt på koldioxidfri produktion år 2045 genomför den ledande...

Läs mer
bergs mekaniska


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se