Facebook

Instagram

Preliminära resultat av sovringsförsöken vid Lovisagruvan


2020-02-11

Som Lovisagruvan meddelat tidigare har en utrustning för sovring (sortering som skiljer mellan gråberg och ”malm”) installerats och tagits i drift vid Lovisagruvan under fjärde kvartalet 2019.

Utrustningen och försöken genomförs som en del av det EU-, med flera finansierade, X-MINE- projektet. För närvarande pågår vad som betecknas som en ”base- line studie” med syfte att studera hur väl gråberg och malm kan separeras då man använder en i dag redan tillgänglig, i branschen relativt vanlig, men något modifierad variant av en analysmetod som betecknas som ”dual-energy” röntgenmätning.

Resultaten är lovande och den första leveransen av sovrad malm skedde i december 2019 då 2 600 ton sovrad malm ingick i den ordinarie leveransen av totalt ca 4 500 ton till Boleslaw i södra Polen. Fullständiga analysresultat finns ännu inte tillgängliga och utvärderingen av det pågående sovringsförsöket pågår, men det står dock redan nu klart att sovring kan ge en väsentlig resultatförbättring.

Slutsats så här långt, är att drygt 20 % av den brutna och krossade malmen består av så små partiklar att den inte är praktiskt möjligt att sovra medan resterande knappa 80 % kan sovras med en kapacitet som ligger i närheten av Lovisagruvans nuvarande årliga produktion.

Sovring av den grövre fraktionen har gett bra resultat och sammantaget gör vi bedömningen att med den aktuella utrustningen finns potential att från ingående volym i sovringsverket sortera bort ca 20-25% som gråberg med acceptabel metallförlust.

Flera parametrar som påverkar utfallet kan fortfarande modifieras och optimering av de olika parametrarna pågår. Senare under året är planen att X-MINE skall installera en mer avancerad analysator i sovringsutrustningen för att ytterligare öka precisionen i separationen av malm och gråberg. Det är dock inte klarlagt om denna mer avancerade utrustning kommer att ha samma kapacitet som den nuvarande.Källa: Lovisagruvan


Skriv ut

Gruvjätten Vale anlitar Mobilaris Mining & Civil Engineering och Epiroc för att digitalisera sin gruvverksamheten

Vale är ett av världens största och mest framstående gruvbolag med huvudkontor i Brasilien och en närvaro i ett 30-tal andra länder. Vale har nu valt ut Mobilaris...

Läs mer
Sotkamo
Finkornig granit som bryts i Malmby bergtäkt. Inom Malmbytäkten har man visat att denna bergart kan förädlas till flera olika ersättningsmaterial för naturgrus. Det mesta av bergmaterialet från denna täkt levereras till betongtillverkning.

Bra bergmaterial i Mälardalen minskar klimatavtryck

SGU har tagit fram nya data om bergkvaliteten i Mälardalen. Informationen är viktig...

Läs mer
Akobominerals


Samarbete genomsyrar årets konferens på Euro Mine Expo med spjutspetsteknik och framtidens metoder i fokus

Årets konferens kommer att genomsyras av samarbetsprojekt inom teknik och metoder i absolut...

Läs mer
bergs mekaniska

Mineraltillgångar och mineralreserver 2019

Under 2019 har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara. Därutöver har...

Läs mer
Hexagon
Jonas Albertsson, chef för Epirocs division för teknisk utveckling, Rocktec, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet undertecknar samarbetsavtal med Epiroc

Det globala verkstadsföretaget Epiroc och Luleå tekniska universitet avser att lå...

Läs mer
Pristagare. Jennifer Andersson och Jonas Fjellner, båda från avdelningen kross och infrakt på Boliden Aitik, tog på onsdagen emot Svemins Arbetsmiljöpris 2020 i Luleå.

Boliden krossar startfältet - tar hem Svemins Arbetsmiljöpris 2020

Förmågan att entusiasmera medarbetare och på så sätt skapa en sä...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se