Facebook

Instagram

Preliminära resultat av sovringsförsöken vid Lovisagruvan


2020-02-11

Som Lovisagruvan meddelat tidigare har en utrustning för sovring (sortering som skiljer mellan gråberg och ”malm”) installerats och tagits i drift vid Lovisagruvan under fjärde kvartalet 2019.

Utrustningen och försöken genomförs som en del av det EU-, med flera finansierade, X-MINE- projektet. För närvarande pågår vad som betecknas som en ”base- line studie” med syfte att studera hur väl gråberg och malm kan separeras då man använder en i dag redan tillgänglig, i branschen relativt vanlig, men något modifierad variant av en analysmetod som betecknas som ”dual-energy” röntgenmätning.

Resultaten är lovande och den första leveransen av sovrad malm skedde i december 2019 då 2 600 ton sovrad malm ingick i den ordinarie leveransen av totalt ca 4 500 ton till Boleslaw i södra Polen. Fullständiga analysresultat finns ännu inte tillgängliga och utvärderingen av det pågående sovringsförsöket pågår, men det står dock redan nu klart att sovring kan ge en väsentlig resultatförbättring.

Slutsats så här långt, är att drygt 20 % av den brutna och krossade malmen består av så små partiklar att den inte är praktiskt möjligt att sovra medan resterande knappa 80 % kan sovras med en kapacitet som ligger i närheten av Lovisagruvans nuvarande årliga produktion.

Sovring av den grövre fraktionen har gett bra resultat och sammantaget gör vi bedömningen att med den aktuella utrustningen finns potential att från ingående volym i sovringsverket sortera bort ca 20-25% som gråberg med acceptabel metallförlust.

Flera parametrar som påverkar utfallet kan fortfarande modifieras och optimering av de olika parametrarna pågår. Senare under året är planen att X-MINE skall installera en mer avancerad analysator i sovringsutrustningen för att ytterligare öka precisionen i separationen av malm och gråberg. Det är dock inte klarlagt om denna mer avancerade utrustning kommer att ha samma kapacitet som den nuvarande.Källa: Lovisagruvan


Skriv utIdag är Br. Isakssons Markteknik AB en växande verksamhet med Norrland som arbetsfält.
Idag är Br. Isakssons Markteknik AB en växande verksamhet med Norrland som arbetsfält.

Isakssons Markteknik - förvandlar bergtäkter till kundvärde

Företaget startades i Kalix 2010 av de två maskinintresserade bröderna Andreas och Mikael Isaksson som skaffade en begagnad grävmaskin och utförde uppdrag på kvä...

Läs mer
DAFO
Experimentet innebär att det för första gången släpps tre ballonger, vardera 4000 kubikmeter, samtidigt från Esrange. Under monteras infraljudssensorer på en 100 meter lång lina och tre ytsprängningar utförs på gruvområdet i Mertainen.

Unikt forskningsexperiment för Institutet för rymdfysik i samarbete med gruv- och rymdindustrin

Under andra halvan av augusti skickas infraljudssensorer från Institutet för rymdfysik,...

Läs mer
Epiroc

LKAB ansöker om markanvisning i Kiruna

Område där markanvisning söks.

LKAB har idag skickat in en markanvisningsansökan för fortsatt gruvbrytning. 

Läs mer
Gruvteknik

Gruvnäringen viktig för Sverige enligt befolkningen

Gruvnäringen är viktig för Sverige och bör ges förutsättningar att...

Läs mer
Sotkamo


Nominera en gruvinnovation till Swedish Mining Innovation Award 2020

Nu är det dags att nominera till gruvinnovationspriset Swedish Mining Innovation Award! Priset...

Läs mer
Hexagon
Visionsbild, nya Disponentvillan.

Disponentvillan i Malmberget byggs upp igen

Snart kan byggandet av LKAB:s nya disponentvilla komma igång. Bygglovsansökan har lä...

Läs mer
nny Greberg och Niclas Dahlström, Swedish Mining Innovation.

Åtta idéer för hållbar gruvdrift tävlade om 600 000 kr vid pitchevent

Under dagen hölls finalen i Swedish Mining Innovations årliga innovationsidé...

Läs mer
Om regeringen verkligen menar allvar hade det varit klokare att låta alla gällande undersökningstillstånd förlängas. Begränsningen är omotiverad, menar Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Halvhjärtad lindring för krisande prospekteringsföretag

Ett extra år för undersökningstillstånd. Det föreslår regeringen...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se