Facebook

Instagram

Kan hållbarhetsarbete öka acceptansen för gruvor?


2019-04-26

Helena Ranängen och Åsa Lindman, forskare vid Luleå tekniska universitet.
Bild: Luleå tekniska universitet
Helena Ranängen och Åsa Lindman, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Ett förbättrat hållbarhetsarbete, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det är syftet med projektet ”Från ord till handling”, som sker i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och gruvnäringen.


– Man har sett en minskad social acceptans för gruvnäringen de senaste 20 åren och det har ökat trycket på gruvindustrin att ta ett större ansvar. Att ha ett strukturerat hållbarhetsarbete är viktigt för trovärdigheten och visar att man jobbar med frågorna på ett seriöst sätt, säger Helena Ranängen, forskare i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet och projektledare för ”Från ord till handling – hållbarhetsledningssystem för social acceptans”.

Projektet finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM och sker i samarbete med gruv- och metallföretaget Boliden och branschorganisationen Svemin AB.


Intervjuat intressenter
Helena Ranängen och kollegan Åsa Lindman, forskare i nationalekonomi, har bland annat genomfört en enkät och intervjuer med intressenter som på olika sätt berörs av gruvverksamhet. Det handlar bland annat om personer i rennäringen, närboende, markägare, myndigheter, miljöorganisationer, anställda och samarbetspartners. Forskarna har velat få en bred bild av de olika intressenternas syn på hållbarhet kopplat till gruvnäringen, bland annat vad gäller miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang och utveckling.

– För intressenterna är alla hållbarhetsaspekter av stor betydelse. Att företag i gruvnäringen minimerar sin miljöpåverkan och respekterar lagar och regler och lever upp till sina tillstånd ses som jätteviktiga frågor, säger Helena Ranängen.


Jobba strukturerat med hållbarhet
Det stora målet med projektet är att utveckla och integrera ett hållbarhetsledningssystem som utgår från intressenters behov och förväntningar och kompletterar befintliga verksamhetsledningssystem. Helena Ranängen betonar det viktiga i att ha ett strukturerat arbetssätt för hållbarhetsfrågor, och att detta når ut i hela organisationen.

– Vi går in i en ny fas i projektet när vi nu börjar bygga upp ett hållbarhetsledningssystem utifrån de resultat vi har. Vi ska bygga in fler hållbarhetsaspekter i befintliga ledningssystem som i dag inkluderar miljö, arbetsmiljö och energi, och arbeta med samtliga aspekter på samma strukturerade sätt, med mål, styrande dokumentation och uppföljning. Det ska bli väldigt spännande att gå från teori till praktik, säger hon och fortsätter:
– Vi tror att ett hållbarhetsledningssystem skapar värde för både gruvindustrin och de intressenter som berörs av den. Det sänder också en signal till gruvbolag som vill etablera sig. Att ha ett seriöst hållbarhetsarbete handlar om trovärdighet och transparens och kan leda till ökad acceptans för näringen.Källa: Luleå tekniska universitet

Skriv utHur landskapet ser ut nere i kalkbrottet.
Hur landskapet ser ut nere i kalkbrottet.

Helgtips:

Ta med familjen på fossiljakt i Limhamns kalkbrott

Helgen den 5-6 oktober anordnas ”Sten & Fossil” i Limhamns kalkbrott, för att intresserade ska kunna ta del av områdets unika miljön och historia. Under helgen...

Läs mer
Gemometrics
Falu Gruva representerar Dalarna i Stora Turismpriset 2019.

Dalarna nominerar Falu Gruva till Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Varje region...

Läs mer
We-Make

HYBRIT: 200 miljoner satsas på pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå

Vd:ar, från vänster: Jan Moström LKAB, Magnus Hall Vattenfall och Martin Lindqvist SSAB.

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, investerar 150 miljoner kronor och...

Läs mer
Epiroc

Region Norrbotten och LKAB återupptar samtalen om Kiruna sjukhus

Kiruna sjukhus måste flyttas på grund av gruvbrytningen i Kiruna. Samtal om...

Läs mer
Akobominerals


Brist på rätt kompetens hotar svensk gruv- och stålindustri

Efterfrågan på svenska metaller, mineraler och stålprodukter ökar hela...

Läs mer
bergs mekaniska


Digitaliserad gruva i Västerbotten ska gräva guld säkert och utan avbrott – med fördubblad kapacitet

Nu har Björkdalsgruvan, en av norra Europas största guldgruvor, tagit första steget...

Läs mer
Hexagon
De nyanlända Scooptram ST14 Battery och Minetruck MT42 Battery vid Agnico Eagles Kittilä-gruva. Batterierna levereras från Northvolt, som strävar efter minmalt miljöavtryck och högsta möjliga återvinning.

Epiroc vinner order för batterielektrisk gruvutrustning från kunder i flera länder

Mindre än ett år efter Epirocs lansering av sin nya generation batterielektrisk...

Läs mer
ARmaskinservice 550

Sotkamo Silver stärker silvergruvans organsation

Sotkamo Silver Oy stärker organisationen av Silvergruvan med fyra utnämningar.

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se