Facebook

Instagram

Innovativa lösningar för ståltrafiken


2020-11-21

De nya vagnarna.
Bild: Green Cargo
De nya vagnarna.

Ett teknikskifte pågår för vagnar och lastbärare till systemtransporterna för SSAB mellan Luleå och Borlänge samt Borlänge och Oxelösund. Sammanlagt 40 nya vagnar är inhyrda från vagnbolaget Wascosa. Vagnarna, som byggs av godsvagnstillverkaren Tatravagónka i Slovakien, kommer ha skivbromsar som innebär tystare tåg, större flexibilitet i vagnanvändandet, ökad säkerhet i vinterförhållanden och minskat underhållsbehov.

Just nu pågår montage på Green Cargos verkstad i Eskilstuna av en ny typ av lastbärare på vagnarna, som är avsedda för att transportera stålämnen. Det är en kassett som kan monteras på olika typer av vagnar och har testats på den så kallade Vikingvagnen, i södra omloppet mellan Borlänge och Oxelösund under en tid, med gott resultat. Kassettlösningen innebär möjlighet till större flexibilitet i vagnanvändandet eftersom andra vagnar än vanliga stålämnesvagnar kan användas i ståltransporterna. Vagnarna i ståltågen kan vid behov också användas för andra godstyper. Det går även att ställa en container på vagnen för exempelvis skrottransporter.

– Den största teknikutvecklingen i sammanhanget står bromstekniken på de nya vagnarna för. Istället för bromsblock används skivbromsar. Det innebär att vi använder en teknik som uppfyller EU-kraven på tysta godsvagnar och helt kommer ifrån problematiken med övergång från gjutjärnsblock till block av komposit som har sämre bromsförmåga, säger Erik Hedlund, säkerhetsutvecklare.

Skivbromsade vagnar är en beprövad teknik som Green Cargo har egen drifterfarenhet av sedan tidigare, bland annat i NRE-tågen mellan Narvik och Oslo sedan snart ett år tillbaka. Erfarenheterna är mycket goda och skivbromsarna upplevs bättre än blockbromsade vagnar, inte minst under vinterförhållanden. Bromsarna har egenskaper som gör att is och snö på boggierna inte får samma negativa konsekvenser som för boggier med traditionella bromsar som har många rörliga delar. Det har även förekommit några skivbromsade vagnar i ståltrafiken sedan några år, också det med goda resultat.

Ytterligare en innovation som testas är en coating, som boggierna beläggs med. Det ska motverka att snö och is växer till på underredena under vinterförhållanden, något som annars vållar problem, både i drift och i ökat underhållsbehov av materielen.

Green Cargos kundansvarige för SSAB, Carl Stjärnesund, berättar hur förändringarna kommer att påverka ståltrafiken och samarbetet med SSAB:

– Tillsammans med SSAB valde vi inför innevarande avtalsperiod att göra denna satsning där vi nu i ordinarie trafik får möjligheten att under en längre period noggrant utvärdera dessa vagnar med avseende på kostnadseffektivitet, driftkvalitet och tillgänglighet. Dessutom är hela modullösningen mycket intressant och vi ser stora möjligheter att öka affärsnyttan tack vare den ökade flexibiliteten.

Dan Nordqvist, ansvarig för SSAB:s järnvägstrafik, vilka förväntningar har du på de nya vagnarna?
– Vi har stora förväntningar på dessa vagnar och med den driftutvärdering som vi är överens om med Green Cargo, kan vi nu lägga en erfarenhetsgrund för ett beslut om ett större framtida teknikskifte på hela vagnflottan för ståltransporterna. Det kommer att vara några lärorika år som kommer att ge oss alla insikt i olika broms- och vagntekniker.

Bjarke Raaby, fordonsingenjör på Vagnenheten, du är djupt involverad i introduceringen av de nya vagnarna. Vad ser du som de största fördelarna med den nya tekniken?
– Det finns flera stora fördelar. Vi går nu in i ett omfattande uppföljningsprogram där vagnarna går i full trafik runt kommande årsskifte. Förhoppningen är att programmet styrker att vi kommer se färre hjulskador, billigare underhåll och en stabilare drift med de här vagnarna.Källa: Green Cargo


Skriv utJärnsvamp.
Järnsvamp.

Historisk omställningsplan för LKAB:

”Den största insats vi i Sverige kan göra för klimatet”

LKAB har presenterat bolagets nya strategi för framtiden.
– Det här är den största omställningen i företagets 130-åriga historia och kan bli den största...

Läs mer
DAFO
De nya vagnarna.

Innovativa lösningar för ståltrafiken

Ett teknikskifte pågår för vagnar och lastbärare till systemtransporterna...

Läs mer
bergs mekaniska
Arash Källmark, LTU tar emot priset för konsortiet.

Samverkan belönades med Inspirationspris

När gruvinnovationspriset Swedish Mining Innovation Award delades ut tidigare i veckan...

Läs mer
Gruvteknik


Eurobattery Minerals stöder Uppsala universitets Vinnova-ansökan om ny vetenskaplig metod för utvinning av batterimineral

Eurobattery Minerals AB som är ett tillväxtföretag inom gruv- och...

Läs mer
Sotkamo
Detaljbild från Stripa gruvmiljö.

Stripa kan bli en tillgång för nya gruvprojekt i Bergslagen

Stripa gruvmiljö kan genom föreningen Industrilandskap i Bergslagen hitta nya...

Läs mer
Hexagon

Swedish Mining Innovation förstärker i Bergslagen

Bergslagen är ett starkt område relaterat till innovation inom gruv- och mineralnä...

Läs mer

Triangulärt samarbete för att utveckla brytning av grafit i Vittangi och produktion av batterianoder

Talga, Mitsui och LKAB har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring (Letter of Intent) med...

Läs mer
Kampanjen Den Svenska Gruvan ska fylla kunskapsluckorna mellan hålet i marken och skärmen du har i handen.

Den Svenska Gruvan ser dagens ljus

I dag etablerar gruvnäringen i Sverige för första gången en gemensam...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Edmolift
Laser components
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se