Facebook

Instagram

Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC


2018-11-08

Bild: Africa Resources

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt generera höghaltigt diamantförande grus från den utvinning Bolaget igångsatt i södra DRC under sommaren 2018.

Africa Resources har under de senaste dagarnas sortering erhållit en genomsnittlig halt om 91 carat/ton. Detta är att sätta i relation till 0,3-0,6 per ton vilket är vanliga halter vid diamantutvinningar på markområden runtom i världen vid alluviala diamantprojekt. Största diamanten hittills är om 4,35 carat. Sorteringen görs i nuläget för hand då bolaget inte investerat i sorteringsverk, detta har begränsningar avseende effektivitet, utvinningsgrad och säkerhet.

Africa Resources avser att göra bolagets första försäljning av diamanter från egen utvinning på auktion i Antwerpen, Belgien, kring månadsskiftet november/december. Bolaget hoppas kunna sälja ca 1 000 carat i denna första försäljning, volymen beror på utfallet av sorteringsprocessen som pågår för tillfället. 

Bolaget bedömer i nuläget att det genomsnittliga försäljningspriset per carat uppgår till ca 150 USD. Produktionskostnaden utgörs huvudsakligen utgörs av diesel för att driva generatorer. Denna kostnad sjunker i takt med att större volymer processas då generatorernas konsumtion av diesel är relativt fast per timme.

– Det börjar bli mycket intressant att räkna på detta. Den alluviala malmen som pumpas upp från flodbotten packas i ett första steg i säckar om 55-60 kg/säck. Jag har varit fram och tillbaka i DRC sedan år 2011. 100 procent av de säckar med alluvial malm/grus som pumpats upp från flodbotten som jag varit med och sorterat, från flera olika licenser samt två olika floder under dessa år har innehållit diamanter, kommenterar Thomas Häggkvist, VD i Africa Resources AB.
– Det finns sannolikt hundratals miljoner ton diamantförande grus i dessa floder men ingen produktionskapacitet i området. Bara på vår licens 674 har vi en oberoende mätning som säger att den innehåller >3 miljoner ton sand och grus i floden, möjliga att processa, som är potentiellt diamantförande. Har du genomsnittliga halter likt de vi haft hittills om 14-91 carat/ton blir intäkten fantastisk i relation till den låga produktionskostnaden. Med maskiner och produktionskapacitet att processa volymer går det att utvinna mycket diamanter i södra DRC.

Bolaget har upplevt fortsatta störningar i uppstarten av det muddringsverk som byggdes med hjälp av italienska- och sydafrikanska leverantörer under 2017. Inkörningsperioden för maskinen har varit längre än förväntat vilket har påverkat de processade volymerna negativt. Bolaget arbetar kontinuerligt på att hantera driftstörningar samt att bygga upp erforderligt reservdelslager på projektet för att undvika längre stopp i produktionen.
Källa: Africa Resources


Skriv utGränges ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative

Gränges är sedan januari 2019 ny medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI). ASI är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag...

Läs mer
bergs mekaniska

Metallvärden slutför företagsrekonstruktion

Metallvärden i Sverige AB har under de senaste 12 månaderna genomfört en fö...

Läs mer
Uniteam

Drillcon erhåller borrkontrakt med Chelopech Mining – Dundee Precious Metals INC

Dundee Precious Metals INC. har förlängt pågående ramavtal med Drillcon...

Läs mer

Malmproduktionen vid Endomines Friday guldgruva i Idaho, USA, har påbörjats

Malmproduktionen vid Endomines Friday guldgruva i Idaho, USA, påbörjades i december som...

Läs mer


Epiroc slutför förvärv av kanadensisk tillverkare av prospekteringsverktyg

Fordia Group är baserat i Montreal, Kanada, och har försäljning i över 70...

Läs mer
Sven är en engagerad och kunnig medarbetare och han är mycket respekterad av industrin. Hans goda materialförståelse har visat sig vara starkt efterfrågad av våra kunder, speciellt inom haverianalys. Sven är en uppskattad kollega och en viktig mentor för medarbetare som ständigt efterfrågar hans erfarenheter och hjälp.

Sven Haglund tilldelas Rune Lagneborgpriset 2018

Sven Haglund har tilldelats Rune Lagneborgpriset 2018 om 30 000 kr för framstående...

Läs mer


Scania och Rio Tinto testar autonom gruvlastbil i västra Australien

Scania testar den nya generationens autonoma transportsystem vid Rio Tintos saltutvinningsanlä...

Läs mer
Vid Epirocs kontrolltorn i Örebro kan kunder utforska och utveckla effektiva lösningar inom automation och informationshantering för sin gruvverksamhet.

Epiroc och Ericsson samarbetar för att optimera trådlös teknik för gruvor

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer
Simon Haikola, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Gruvligt motstånd och miljöstrid – reaktioner på 2000-talets gruvpolitik

Sverige är återigen en ledande gruvnation. Men till viken kostnad? I en ny bok...

Läs mer

Metallvärden överklagar tingsrättens beslut

Tingsrätten i Stockholm beslutade den 3 december att avvisa Metallvärdens yrkande om...

Läs mer

Snart bryts malmen vid Silvergruvan

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med...

Läs mer
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Vad är det som dammar från metallverken?

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se