Facebook

Instagram

Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC


2018-11-08

Bild: Africa Resources

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt generera höghaltigt diamantförande grus från den utvinning Bolaget igångsatt i södra DRC under sommaren 2018.

Africa Resources har under de senaste dagarnas sortering erhållit en genomsnittlig halt om 91 carat/ton. Detta är att sätta i relation till 0,3-0,6 per ton vilket är vanliga halter vid diamantutvinningar på markområden runtom i världen vid alluviala diamantprojekt. Största diamanten hittills är om 4,35 carat. Sorteringen görs i nuläget för hand då bolaget inte investerat i sorteringsverk, detta har begränsningar avseende effektivitet, utvinningsgrad och säkerhet.

Africa Resources avser att göra bolagets första försäljning av diamanter från egen utvinning på auktion i Antwerpen, Belgien, kring månadsskiftet november/december. Bolaget hoppas kunna sälja ca 1 000 carat i denna första försäljning, volymen beror på utfallet av sorteringsprocessen som pågår för tillfället. 

Bolaget bedömer i nuläget att det genomsnittliga försäljningspriset per carat uppgår till ca 150 USD. Produktionskostnaden utgörs huvudsakligen utgörs av diesel för att driva generatorer. Denna kostnad sjunker i takt med att större volymer processas då generatorernas konsumtion av diesel är relativt fast per timme.

– Det börjar bli mycket intressant att räkna på detta. Den alluviala malmen som pumpas upp från flodbotten packas i ett första steg i säckar om 55-60 kg/säck. Jag har varit fram och tillbaka i DRC sedan år 2011. 100 procent av de säckar med alluvial malm/grus som pumpats upp från flodbotten som jag varit med och sorterat, från flera olika licenser samt två olika floder under dessa år har innehållit diamanter, kommenterar Thomas Häggkvist, VD i Africa Resources AB.
– Det finns sannolikt hundratals miljoner ton diamantförande grus i dessa floder men ingen produktionskapacitet i området. Bara på vår licens 674 har vi en oberoende mätning som säger att den innehåller >3 miljoner ton sand och grus i floden, möjliga att processa, som är potentiellt diamantförande. Har du genomsnittliga halter likt de vi haft hittills om 14-91 carat/ton blir intäkten fantastisk i relation till den låga produktionskostnaden. Med maskiner och produktionskapacitet att processa volymer går det att utvinna mycket diamanter i södra DRC.

Bolaget har upplevt fortsatta störningar i uppstarten av det muddringsverk som byggdes med hjälp av italienska- och sydafrikanska leverantörer under 2017. Inkörningsperioden för maskinen har varit längre än förväntat vilket har påverkat de processade volymerna negativt. Bolaget arbetar kontinuerligt på att hantera driftstörningar samt att bygga upp erforderligt reservdelslager på projektet för att undvika längre stopp i produktionen.
Källa: Africa Resources


Skriv ut

Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt generera höghaltigt diamantförande grus från den utvinning Bolaget igångsatt i...

Läs mer
bergs mekaniska
Delar av teamet på Innovative Mining Products.

Epiroc förvärvar sydafrikansk tillverkare av bergförstärkningsprodukter under jord

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer
Beneli
Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, som uppstod vid det stora raset i gruvan 1687.

Sättningen i Stora Stöten har fyllts igen

Sättningen som uppkom nere i dagbrottet Stora Stöten för drygt ett år sedan...

Läs mer
Epirocs underjordslastare Scooptram ST1030.

Epiroc förvärvar gruvutrustningsdistributör i Estland

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer


Epiroc investerar i verksamhet för autonoma gruvlösningar

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer
Illustration över malmkropp i Kiruna.

Ett nytt läge för LKAB

Järnmalmskroppen i Kiruna har en mer komplex geometri mot djupet än vad som tidigare...

Läs mer


Epiroc förvärvar kanadensisk tillverkare av prospekteringsverktyg

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer

Endomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen...

Läs mer
Zinkgruvans sandmagasin.

Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen

Med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar...

Läs mer
Tobias Bauer och Joel Andersson, forskare respektive doktorand i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Unik drönare kartlägger Sveriges geologi

Miljöövervakning, upptäcka sprickor i dagbrott – och hjälpa till att...

Läs mer
Swerim AB blir ett av de ledande industriforskningsinstituten inom gruvteknik, processmetallurgi, material, produktionsteknik och applikation. Vår styrka är tillämpad forskning för resurseffektiv och hållbar industri.

Nytt forskningsinstitut startar

Den 1 oktober startades verksamheten inom ett nytt industriforskningsinstitut – Swerim AB....

Läs mer

Försäljningsavtalen för Sotkamo Silvers zink- och silverkoncentrat är fastställda

Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy har kommit ö...

Läs mer

HCL och gruvföretaget Anglo American i avtal kring infrastrukturtjänster

Femårsavtal ska ta det multinationella gruvföretagets resa mot IT-konsolidering och...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se