Facebook

Instagram
Sotkamo Silver:

Företegsledningen till silvergruvan är komplett


2018-09-24

B. Eng. Jarmo Huuskonen kommer börja som chef för anrikningsverket med början den 1 november 2018. Han är förnärvaranade produktionsingenjör på anrikningsverket vid Pyhäsalmi gruvan. Jarmo har arbetat vid gruvan i Pyhäsalmi sedan 1999. Han har en lång erfarenhet vilken innefattar byggnation av anrikningsverk, processautomation och ledning av produktionen vid verket.

Jarmo Huuskonens start i Sotkamo Silver Oys gruvorganisation kommer göra företagsledningen vid silvergruvan komplett. Företagsledningen består av verkställande direktör Arto Suokas, chefsgeolog och gruvchef Erkki Kuronen, Jarmo Huuskonen, chef för hälsa miljö och säkerhet (HSEQ) Arttu Ohtonen och ekonomichef Jarmo Repo.

BBA Jarmo Repo, 48, började arbeta som ekonomichef på Sotkamo Silver Oy den 1 juni 2018. Han har arbetat med ekonomiadministration sedan 2000, senast som controller vid Pyhäsalmi Mine Oy sedan 2009.

Lic.Sc.(Tech) Eine Pöllänen har utsetts som projektledare för malmsorteringsprojektet. Hon började sin anställning den 13 augusti 2018. Eine har ett gediget kunnande och erfarenhet av att driva och hantera utvecklingsprojekt, senast vid Kainuun Etu Oy.

MSc in geology, Ida Eriksson har utsetts till gruvgeolog. Hon kommer starta den 15 oktober 2018 och kommer senast från en tjänst som gruvgeolog vid Pamplo guldgruva i Endomines Oy vilken påbörjades 2012.

B.Eng. Jari Alapartanen har utsetts till gruvförman och kommer börja den 1 oktober, 2018. Han har varit gruvförman vid Dragon Minings Orivesi gruva sedan 2011.

B.Eng. Marko Romppanen har utsetts till gruvdesigner. Han kommer börja den 22 oktober 2018. Innan han anslöt sig till Silvergruvans team, har han tidigare varit gruvdesigner vid Bolidens Kylylahti koppar- och guldgruva han har varit där sedan 2011.

– Vi välkomnar varmt våra nya anställda till Bolagets personal. De för med sig en stark kompetens inom varierande områden av gruvproduktion och utveckling av gruvdrift. Att de börjar i Bolaget kommer stärka och öka möjligheten att ta silvergruvan in i produktionsfasen i tid och vidare utveckla Bolaget, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.Källa: Sotkamo Silver

Skriv utMetallvärden överklagar tingsrättens beslut

Tingsrätten i Stockholm beslutade den 3 december att avvisa Metallvärdens yrkande om fortsatt ackordsförhandling och att pågående företagsrekonstruktion därmed...

Läs mer
bergs mekaniska

Snart bryts malmen vid Silvergruvan

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med...

Läs mer
Beneli
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Vad är det som dammar från metallverken?

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen...

Läs mer


Nya Strenx® 1100 Plus för enastående svetsnings- och bockningsresultat

SSAB har lanserat det nya materialet Strenx® 1100 Plus, som är ett varmvalsat, hö...

Läs mer

Antti Petter Kontiainen ny General Manager för Boliden Kokkola

Antti Petter Kontiainen har utsetts till ny General Manager for Boliden Kokkola. Han övertar...

Läs mer


Skanska och Volvo elektrifierar bergtäkt – sänker utsläppen av CO2 med 98 procent

Efter en testperiod om tio veckor har Skanska och Volvo Construction Equipment nått...

Läs mer

Epiroc utnämner Martin Hjerpe till M&A- och strategidirektör samt medlem av koncernledningen

Martin Hjerpes kommer bland annat driva strategiprocessen på koncernnivå och att utveckla en långsiktig M&A-strategi för Gruppen.

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer

Epiroc tilldelat preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings

Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer
Sotkamo Silver:

Den första sprängsalvan vid silvergruvan

Ett av Sotkamo Silvers viktiga mål nåddes med den första sprängsalvan den 16...

Läs mer
Så smälter guld i rumstemperatur: Illustrationen visar atomerna i en guldkon som utsätts för ett starkt elektriskt fält.

Visst går det att smälta guld i rumstemperatur

När spänningen stiger kan oförutsedda saker hända. Det gäller även...

Läs mer
Penser Access:

Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare

Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan...

Läs mer
Eitech deltager i Bolidens pilotprojekt för elektrifiering av gruvtruckar. Efter en framgångsrik testperiod går projektet in i nästa fas med fortsatt utvärdering i normal produktion i Aitikgruvan.

Eldrivna truckar testas i produktion i Bolidens Aitikgruva

 Eitech har under året i samarbete med partners och uppdragsgivaren Boliden arbetat med...

Läs mer


Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se