Facebook

Instagram

Endomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018


2018-10-10

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen av nuvarande färdigställandegrad och närframtidens utsikter, förutspår Endomines att sannolikt starta initial produktion före årsskiftet, följt av upptrappning av produktionen i början på 2019. Inga väsentliga budgetöverskridningar av projektbudgeten vilken uppgår till 7,7 MUSD förväntas. Vid full produktion förväntas Friday gruvan producera ca. 9,000oz (280kg) guld per annum med en genomslittlig guldhalt av ca. 8 g/t och en initial livslängd mera än 7 år. Produktionens cash cost efter upptrappning av produktionen upskattas vara mellan 650-900 USD beroende på produktionsområde.

Gruvans infrasturkturförbättringar, inkluderande installering av stormvatten kotrollåtgärder, förbättringar av landsvägar och installering av fodrade sidostensområden slutfördes under det tredje kvartalet som planerat. Gruvuvtecklingen av den sekundära tillgången till gruvan samt återställandet av den gamla tillgången pågår. Utbrytning är planerat att påbörjas före årsskiftet 2018, förutsatt att gruvutvecklingen fortsätter enligt plan i oktober och november.

Endomines startade utvecklingen av området för anrikningsverket beläget nära byn Elk City i juli och har sedan dess slutfört alla väsentliga markarbeten och nästan slutfört byggnadens grundarbeten. Förberendandet av avfallsområdet och nödvändig infrastruktur vid området pågår. Byggnaden för anrikningsverket är beräknad att uppföras i oktober.

Anrikningsverkets utrustning har införskaffats och sätts ihop i moduler för enkel installering efter leverans. Leverantören har uppskattat att modulerna är redo för leverans i början av november. Förutsatt att leveransen och installeringen är i tid kan diftsprov vid anrikningsverket påbörjas i december.

Alla nödvändiga tillstånd för påbörjandet av verksamhet vid Friday gruvan samt anrikningsverket vid byn Elk City är på plats. För att långsigtigt uppnå fullskalig produktion krävs dock luftkvalitets och vattenåtervinnigs tillstånd vilkas ansökningsförfaranden för tillfället pågår.

Jag är glad över att kunna meddela fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho. Detta är särskilt signifikant eftersom Friday är vårt första projekt i USA, var vi även har behövt bekanta oss med lokala metoder och krav utöver ledandet av själva projektet, säger Saila Miettinen-Lähdes, VD.

– Vi går nu in i de mest kritiska skedena av projektet, med utrustnings leveranser och installeringar planerade för de inkommande veckorna samt den mycket viktiga fortsatta gruvutvecklingen. Förutsatt att de viktigaste uppgifterna slutförs enligt plan så förutser vi påbörjandet av småskalig produktion redan före årsskiftet 2018, väsentligt före den planerade projekt tidtabellen.Källa: Endomines


Skriv utMetallvärden genomför väsentlig tradingaffär med ädelmetaller

Metallvärden i Sverige AB meddelar idag att bolaget har tecknat avtal om den största enskilda tradingaffären i bolagets historia. Affären innebär köp av ä...

Läs mer
Epiroc

Boliden regovisar gångna årets Mineraltillgångar och -reserver

Under 2018 har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara men i övrigt har inga...

Läs mer
Gruvteknik

Sotkamo Silver satsar på BAT-teknik och vattenbehandling

Det har beslutats att införa ett mekaniskt vattenreningsverk i Silvergruvan som en del av en...

Läs mer
bergs mekaniska

Peab bygger ny gråbergsutfrakt i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga en ny gråbergsutfrakt för LKABs sovringsverk i...

Läs mer
Uniteam

”What local people?” Sveriges största gruvkonflikt visar på samers möjlighet att göra motstånd

Med en ny regering på plats närmar sig ett beslut i den största gruvkonflikten i...

Läs mer

Endomines får rättigheterna till Unity-gruvan i Idaho, USA

Endomine har ingått en avsiktsförklaring med Unity GoldSilver Mines, Inc. för att...

Läs mer


Epiroc vinner stor order för ny koppargruva i Peru

Epiroc har vunnit en betydande order från Anglo American för bolagets nya koppargruva i...

Läs mer
Epirocs brunnsborrigg TH60, som är utformad för att göra arbetet säkrare och snabbare.

Epiroc förvärvar amerikansk distributör av utrustning för brunnsborrning

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har fö...

Läs mer
Epiroc använder ABB:s e-drivlina för sin andra generation batteridrivna underjordiska gruvfordon som möjliggör dieselfri gruvdrift med förbättrad luftkvalitet och lägre buller.

De möjliggör nollutsläpp med eldrift av tunga fordon

ABB:s optimerade e-drivlina består av motor, frekvensomriktare och fordonsstyrenhet som...

Läs mer

Mobilaris ledning föräras Svensk Bergsmans Hedersmärke

Lena Söderberg, generaldirektör för SGU, delade ut hedersmärket till Hans Wahlquist och Mikael Nyström.

SGU belönade ikväll Hans Wahlquist och Mikael Nyström med den 250 år gamla...

Läs mer


Mest lästa


Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se