Facebook

Instagram

Endomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018


2018-10-10

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen av nuvarande färdigställandegrad och närframtidens utsikter, förutspår Endomines att sannolikt starta initial produktion före årsskiftet, följt av upptrappning av produktionen i början på 2019. Inga väsentliga budgetöverskridningar av projektbudgeten vilken uppgår till 7,7 MUSD förväntas. Vid full produktion förväntas Friday gruvan producera ca. 9,000oz (280kg) guld per annum med en genomslittlig guldhalt av ca. 8 g/t och en initial livslängd mera än 7 år. Produktionens cash cost efter upptrappning av produktionen upskattas vara mellan 650-900 USD beroende på produktionsområde.

Gruvans infrasturkturförbättringar, inkluderande installering av stormvatten kotrollåtgärder, förbättringar av landsvägar och installering av fodrade sidostensområden slutfördes under det tredje kvartalet som planerat. Gruvuvtecklingen av den sekundära tillgången till gruvan samt återställandet av den gamla tillgången pågår. Utbrytning är planerat att påbörjas före årsskiftet 2018, förutsatt att gruvutvecklingen fortsätter enligt plan i oktober och november.

Endomines startade utvecklingen av området för anrikningsverket beläget nära byn Elk City i juli och har sedan dess slutfört alla väsentliga markarbeten och nästan slutfört byggnadens grundarbeten. Förberendandet av avfallsområdet och nödvändig infrastruktur vid området pågår. Byggnaden för anrikningsverket är beräknad att uppföras i oktober.

Anrikningsverkets utrustning har införskaffats och sätts ihop i moduler för enkel installering efter leverans. Leverantören har uppskattat att modulerna är redo för leverans i början av november. Förutsatt att leveransen och installeringen är i tid kan diftsprov vid anrikningsverket påbörjas i december.

Alla nödvändiga tillstånd för påbörjandet av verksamhet vid Friday gruvan samt anrikningsverket vid byn Elk City är på plats. För att långsigtigt uppnå fullskalig produktion krävs dock luftkvalitets och vattenåtervinnigs tillstånd vilkas ansökningsförfaranden för tillfället pågår.

Jag är glad över att kunna meddela fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho. Detta är särskilt signifikant eftersom Friday är vårt första projekt i USA, var vi även har behövt bekanta oss med lokala metoder och krav utöver ledandet av själva projektet, säger Saila Miettinen-Lähdes, VD.

– Vi går nu in i de mest kritiska skedena av projektet, med utrustnings leveranser och installeringar planerade för de inkommande veckorna samt den mycket viktiga fortsatta gruvutvecklingen. Förutsatt att de viktigaste uppgifterna slutförs enligt plan så förutser vi påbörjandet av småskalig produktion redan före årsskiftet 2018, väsentligt före den planerade projekt tidtabellen.Källa: Endomines


Skriv utMetallvärden överklagar tingsrättens beslut

Tingsrätten i Stockholm beslutade den 3 december att avvisa Metallvärdens yrkande om fortsatt ackordsförhandling och att pågående företagsrekonstruktion därmed...

Läs mer
bergs mekaniska

Snart bryts malmen vid Silvergruvan

Klarningsdammarna och anrikningssandmagasinet vid Silvergruvan har konstruerats i enlighet med...

Läs mer
Beneli
Utsläpp som orsakas av damning från diffusa källor är ett känt problem vid stål- och metallverk. Bilden visar slaggtipp vid stålverk.

Vad är det som dammar från metallverken?

Genom att lära av varandras erfarenheter kan metallindustrin minska den diffusa damningen...

Läs mer


Nya Strenx® 1100 Plus för enastående svetsnings- och bockningsresultat

SSAB har lanserat det nya materialet Strenx® 1100 Plus, som är ett varmvalsat, hö...

Läs mer

Antti Petter Kontiainen ny General Manager för Boliden Kokkola

Antti Petter Kontiainen har utsetts till ny General Manager for Boliden Kokkola. Han övertar...

Läs mer


Skanska och Volvo elektrifierar bergtäkt – sänker utsläppen av CO2 med 98 procent

Efter en testperiod om tio veckor har Skanska och Volvo Construction Equipment nått...

Läs mer

Epiroc utnämner Martin Hjerpe till M&A- och strategidirektör samt medlem av koncernledningen

Martin Hjerpes kommer bland annat driva strategiprocessen på koncernnivå och att utveckla en långsiktig M&A-strategi för Gruppen.

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrin,...

Läs mer

Epiroc tilldelat preliminärt BBB+ kreditbetyg från S&P Global Ratings

Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer
Sotkamo Silver:

Den första sprängsalvan vid silvergruvan

Ett av Sotkamo Silvers viktiga mål nåddes med den första sprängsalvan den 16...

Läs mer
Så smälter guld i rumstemperatur: Illustrationen visar atomerna i en guldkon som utsätts för ett starkt elektriskt fält.

Visst går det att smälta guld i rumstemperatur

När spänningen stiger kan oförutsedda saker hända. Det gäller även...

Läs mer
Penser Access:

Botnia Exploration - Väntad gruvstart hösten 2019 rycker allt närmare

Efter feasibility-studien i juni och inlämnandet av miljötillståndsansökan...

Läs mer
Eitech deltager i Bolidens pilotprojekt för elektrifiering av gruvtruckar. Efter en framgångsrik testperiod går projektet in i nästa fas med fortsatt utvärdering i normal produktion i Aitikgruvan.

Eldrivna truckar testas i produktion i Bolidens Aitikgruva

 Eitech har under året i samarbete med partners och uppdragsgivaren Boliden arbetat med...

Läs mer


Fortsatt väldigt höga diamanthalter inom Africa Resources projekt i DRC

Africa Resources AB:s diamantprojekt i Demokratiska Republiken Kongo, DRC, har fortsatt...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se