Facebook

Instagram

Endomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018


2018-10-10

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen av nuvarande färdigställandegrad och närframtidens utsikter, förutspår Endomines att sannolikt starta initial produktion före årsskiftet, följt av upptrappning av produktionen i början på 2019. Inga väsentliga budgetöverskridningar av projektbudgeten vilken uppgår till 7,7 MUSD förväntas. Vid full produktion förväntas Friday gruvan producera ca. 9,000oz (280kg) guld per annum med en genomslittlig guldhalt av ca. 8 g/t och en initial livslängd mera än 7 år. Produktionens cash cost efter upptrappning av produktionen upskattas vara mellan 650-900 USD beroende på produktionsområde.

Gruvans infrasturkturförbättringar, inkluderande installering av stormvatten kotrollåtgärder, förbättringar av landsvägar och installering av fodrade sidostensområden slutfördes under det tredje kvartalet som planerat. Gruvuvtecklingen av den sekundära tillgången till gruvan samt återställandet av den gamla tillgången pågår. Utbrytning är planerat att påbörjas före årsskiftet 2018, förutsatt att gruvutvecklingen fortsätter enligt plan i oktober och november.

Endomines startade utvecklingen av området för anrikningsverket beläget nära byn Elk City i juli och har sedan dess slutfört alla väsentliga markarbeten och nästan slutfört byggnadens grundarbeten. Förberendandet av avfallsområdet och nödvändig infrastruktur vid området pågår. Byggnaden för anrikningsverket är beräknad att uppföras i oktober.

Anrikningsverkets utrustning har införskaffats och sätts ihop i moduler för enkel installering efter leverans. Leverantören har uppskattat att modulerna är redo för leverans i början av november. Förutsatt att leveransen och installeringen är i tid kan diftsprov vid anrikningsverket påbörjas i december.

Alla nödvändiga tillstånd för påbörjandet av verksamhet vid Friday gruvan samt anrikningsverket vid byn Elk City är på plats. För att långsigtigt uppnå fullskalig produktion krävs dock luftkvalitets och vattenåtervinnigs tillstånd vilkas ansökningsförfaranden för tillfället pågår.

Jag är glad över att kunna meddela fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho. Detta är särskilt signifikant eftersom Friday är vårt första projekt i USA, var vi även har behövt bekanta oss med lokala metoder och krav utöver ledandet av själva projektet, säger Saila Miettinen-Lähdes, VD.

– Vi går nu in i de mest kritiska skedena av projektet, med utrustnings leveranser och installeringar planerade för de inkommande veckorna samt den mycket viktiga fortsatta gruvutvecklingen. Förutsatt att de viktigaste uppgifterna slutförs enligt plan så förutser vi påbörjandet av småskalig produktion redan före årsskiftet 2018, väsentligt före den planerade projekt tidtabellen.Källa: Endomines


Skriv utDiamantverktyget GemPen fick goda resultat i de oberoende tester som utfördes av Diamond Producers Association.
Diamantverktyget GemPen fick goda resultat i de oberoende tester som utfördes av Diamond Producers Association.

Goda resultat för nya diamantverktyget GemPen i oberoende tester

Nyligen publicerade resultat från omfattande tester utförda av Diamond Producers Association, visar att GemPen, ett portabelt screening-verktyg i en relativt låg prisklass, uppvisade...

Läs mer
Gemometrics

Uppkopplat ekosystem för en säker och effektiv gruvindustri

Under fem år har världsledande svenska aktörer samarbetat för att göra...

Läs mer
Akobominerals
Epirocs ortdrivningsaggregat Boomer E2 är del av ordern från Züblin International GmbH Chile.

Epiroc vinner order på utrustning för gruvexpansion i Chile

Epiroc har vunnit en betydande order från byggkoncernen Züblin International GmbH Chile...

Läs mer
Gruvteknik

Epiroc avyttrar produktlinje för geotekniska förbrukningsvaror till Mimir Invest

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har tecknat...

Läs mer
bergs mekaniska


Nya 6th Sense: en banbrytande metod för smartare gruv- och infrastrukturverksamheter

Epiroc presenterar 6th Sense, ett nytt tillvägagångssätt som kombinerar...

Läs mer
Hexagon

SStar Gold Resources har förvävat gruvlicens i Ryssland

SStar Gold Resources AB styrelse informerar om ett framgångsrikt deltagande i en auktion och...

Läs mer
ARmaskinservice 550


Abkati och Laitis inleder samarbete mot gruvindustrin

Abkati och Laitis har en lång historia av goda samarbeten och fördjupar nu relationen...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se