Facebook

Instagram

Endomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018


2018-10-10

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen av nuvarande färdigställandegrad och närframtidens utsikter, förutspår Endomines att sannolikt starta initial produktion före årsskiftet, följt av upptrappning av produktionen i början på 2019. Inga väsentliga budgetöverskridningar av projektbudgeten vilken uppgår till 7,7 MUSD förväntas. Vid full produktion förväntas Friday gruvan producera ca. 9,000oz (280kg) guld per annum med en genomslittlig guldhalt av ca. 8 g/t och en initial livslängd mera än 7 år. Produktionens cash cost efter upptrappning av produktionen upskattas vara mellan 650-900 USD beroende på produktionsområde.

Gruvans infrasturkturförbättringar, inkluderande installering av stormvatten kotrollåtgärder, förbättringar av landsvägar och installering av fodrade sidostensområden slutfördes under det tredje kvartalet som planerat. Gruvuvtecklingen av den sekundära tillgången till gruvan samt återställandet av den gamla tillgången pågår. Utbrytning är planerat att påbörjas före årsskiftet 2018, förutsatt att gruvutvecklingen fortsätter enligt plan i oktober och november.

Endomines startade utvecklingen av området för anrikningsverket beläget nära byn Elk City i juli och har sedan dess slutfört alla väsentliga markarbeten och nästan slutfört byggnadens grundarbeten. Förberendandet av avfallsområdet och nödvändig infrastruktur vid området pågår. Byggnaden för anrikningsverket är beräknad att uppföras i oktober.

Anrikningsverkets utrustning har införskaffats och sätts ihop i moduler för enkel installering efter leverans. Leverantören har uppskattat att modulerna är redo för leverans i början av november. Förutsatt att leveransen och installeringen är i tid kan diftsprov vid anrikningsverket påbörjas i december.

Alla nödvändiga tillstånd för påbörjandet av verksamhet vid Friday gruvan samt anrikningsverket vid byn Elk City är på plats. För att långsigtigt uppnå fullskalig produktion krävs dock luftkvalitets och vattenåtervinnigs tillstånd vilkas ansökningsförfaranden för tillfället pågår.

Jag är glad över att kunna meddela fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho. Detta är särskilt signifikant eftersom Friday är vårt första projekt i USA, var vi även har behövt bekanta oss med lokala metoder och krav utöver ledandet av själva projektet, säger Saila Miettinen-Lähdes, VD.

– Vi går nu in i de mest kritiska skedena av projektet, med utrustnings leveranser och installeringar planerade för de inkommande veckorna samt den mycket viktiga fortsatta gruvutvecklingen. Förutsatt att de viktigaste uppgifterna slutförs enligt plan så förutser vi påbörjandet av småskalig produktion redan före årsskiftet 2018, väsentligt före den planerade projekt tidtabellen.Källa: Endomines


Skriv utEndomines Friday gruvprojekt framskrider före tidsplan mot produktionsstart i december 2018

Endomines rapporterar fortsatt god utveckling vid Friday gruvprojektet i Idaho, USA. På basen av nuvarande färdigställandegrad och närframtidens utsikter, förutspår...

Läs mer
bergs mekaniska
Zinkgruvans sandmagasin.

Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen

Med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar...

Läs mer
Beneli
Tobias Bauer och Joel Andersson, forskare respektive doktorand i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Unik drönare kartlägger Sveriges geologi

Miljöövervakning, upptäcka sprickor i dagbrott – och hjälpa till att...

Läs mer
Swerim AB blir ett av de ledande industriforskningsinstituten inom gruvteknik, processmetallurgi, material, produktionsteknik och applikation. Vår styrka är tillämpad forskning för resurseffektiv och hållbar industri.

Nytt forskningsinstitut startar

Den 1 oktober startades verksamheten inom ett nytt industriforskningsinstitut – Swerim AB....

Läs mer

Försäljningsavtalen för Sotkamo Silvers zink- och silverkoncentrat är fastställda

Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy har kommit ö...

Läs mer

HCL och gruvföretaget Anglo American i avtal kring infrastrukturtjänster

Femårsavtal ska ta det multinationella gruvföretagets resa mot IT-konsolidering och...

Läs mer


Nu startar forskningsinstitutet Swerim AB

Måndagen den 1 oktober startades det nya metallforskningsinstitutet Swerim AB. Den svenska...

Läs mer
Sotkamo Silver:

Företegsledningen till silvergruvan är komplett

B. Eng. Jarmo Huuskonen kommer börja som chef för anrikningsverket med början den 1...

Läs mer
Epirocs bultrigg Boltec 235 är del av order från Murray & Roberts Cementation.

Epiroc vinner order för stärkt gruvproduktivitet i Sydafrika

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och rå...

Läs mer
Thomas Andersson säljchef Skoogs Bränsle, Peter Bohm VD Malmtransporter Norr AB.

Ännu en stor affär för Skoogs Bränsle - levererar drivmedel till gruvan i Pajala

Skoogs Bränsle kommer att leverera drivmedel till Kaunis Irons gruva i Pajala, en affär...

Läs mer
Falu Gruva är en av två platser i Sverige som har valts ut till att representera världsarvsområden som resmål i Europa.

Falu Gruva del av ny internationell satsning på världsarv som besöksmål

Falu Gruva har valts ut av Unesco och National Geographic för att lyfta Europas världsarv...

Läs mer
En närmast Kafkaliknande prövning, säger Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin, om turerna kring kalkbrytningen på norra Gotland.

Nej till kalkbrytning slår mot Sverige som industrination

Dagens besked om nej till kalkbrytning på norra Gotland påverkar Sverige som...

Läs mer


ABB levererar utrustning för över 11 miljoner dollar till Kittiläs guldgruva i Finland

Som en del av utvecklingen av sina brytningsprocesser har den största guldgruvan i Europa, som...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se