Facebook

Instagram

”Det är spännande att se hur vi alla gör den här viktiga resan”


2019-03-18

Annika Kruuna, chef för hälsa och säkerhet på Boliden gruvstaben.
Bild: Paulina Holmgren
Annika Kruuna, chef för hälsa och säkerhet på Boliden gruvstaben.

Bild: Paulina Holmgren

Boliden har sedan lång tid tillbaka använt sig av SSG Säkerhetskörkort på sina gruvsajter. Samtliga 2000 anställda har genomgått utbildningen, som måste förnyas var tredje år.
– Vi tycker att det fungerar och har fungerat mycket bra, säger Annika Kruuna, chef för hälsa och säkerhet på Boliden gruvstaben.


SSG Säkerhetskörkort är idag liksom Entre-kortet en nödvändig säkerhetslegitimation för att över huvud taget kunna komma in på Bolidens anläggningar.

– Vi är tacksamma för att det är någon annan som håller koll på att lagar och best practice-lösningar hela tiden är uppdaterade, säger Annika Kruuna.
– Vi skulle själva ha svårt att kunna erbjuda samma validitet. SSG gör här ett pålitligt jobb och tillhandahåller ett bra material som är lätt att förstå och som tar upp det viktigaste och som också är bra anpassat för dagens verksamheter och system.

Ett nödvändigt första steg
På Boliden uppfattas SSGs säkerhetsutbildning för företagens egna anställda som ett bra och nödvändigt första steg.

– Vi tycker att SSG Säkerhetskörkort lägger en bra kunskapsgrund, som vi själva sedan kan jobba vidare med. Vi tillhandahåller en mängd obligatoriska vidareutbildningar – inte minst våra lokala säkerhetsutbildningar, som vi nu håller på att uppdatera. Vi ställer även krav på att såväl våra entreprenörer som våra egna anställda får mer kunskap om säkerhetsgenomgångar och riskanalyser, BAM, brandskydd och hjärt- och lungräddning. Alla nyanställda får dessutom en HMS introduktion under en hel dag. Internt prioriterar Boliden även arbetsmiljörisker, som fallande sten, och andra yrkeshygieniska frågor, säger Annika Kruuna och fortsätter:

– Just nu lyfter vi fram säkerhetskulturen genom att bedriva flera olika lokala projekt, där vi på ett bemötande sätt går in och stöttar organisationen för att nå ett högre steg på säkerhetskulturtrappan. Vi har här valt att fokusera på ett anrikningsverk eller en gruva i taget. Vi strävar också efter att detta kulturarbete ska vara efterfrågat från ledningen, vilket jag också uppfattar att det har varit och är.

Attitydförändring
Boliden har som ett resultat av det under många år medvetna säkerhetsarbetet kunnat konstatera en tydlig attitydförändring bland de anställda.

– Vi kan inte minst avläsa det på rapporteringen av avvikelser. I början var det mest fokus på olycksfall och sedan på tillbud, som då sågs som ett proaktivt säkerhetsarbete, säger Annika Kruuna.
– Idag tycker vi själva att detta är en reaktiv rapportering av en olycka, som nästan har inträffat. Vi följer ständigt upp alla rapporteringar och vi kan se att vi har lyckats skapa en bra rapporteringskultur, som utgör en viktig del av vårt säkerhetskulturarbete. För fem år sedan hade vi kanske skrattat åt någon av dagens rapporter, men nu säger vi att även detta är viktigt och relevant och måste hanteras. Det har varit spännande att se hur vi alla har gjort och fortfarande gör den här viktiga resan.Källa: SSG


Skriv utDiamantverktyget GemPen fick goda resultat i de oberoende tester som utfördes av Diamond Producers Association.
Diamantverktyget GemPen fick goda resultat i de oberoende tester som utfördes av Diamond Producers Association.

Goda resultat för nya diamantverktyget GemPen i oberoende tester

Nyligen publicerade resultat från omfattande tester utförda av Diamond Producers Association, visar att GemPen, ett portabelt screening-verktyg i en relativt låg prisklass, uppvisade...

Läs mer
Gemometrics

Uppkopplat ekosystem för en säker och effektiv gruvindustri

Under fem år har världsledande svenska aktörer samarbetat för att göra...

Läs mer
Akobominerals
Epirocs ortdrivningsaggregat Boomer E2 är del av ordern från Züblin International GmbH Chile.

Epiroc vinner order på utrustning för gruvexpansion i Chile

Epiroc har vunnit en betydande order från byggkoncernen Züblin International GmbH Chile...

Läs mer
Gruvteknik

Epiroc avyttrar produktlinje för geotekniska förbrukningsvaror till Mimir Invest

Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har tecknat...

Läs mer
bergs mekaniska


Nya 6th Sense: en banbrytande metod för smartare gruv- och infrastrukturverksamheter

Epiroc presenterar 6th Sense, ett nytt tillvägagångssätt som kombinerar...

Läs mer
Hexagon

SStar Gold Resources har förvävat gruvlicens i Ryssland

SStar Gold Resources AB styrelse informerar om ett framgångsrikt deltagande i en auktion och...

Läs mer
ARmaskinservice 550


Abkati och Laitis inleder samarbete mot gruvindustrin

Abkati och Laitis har en lång historia av goda samarbeten och fördjupar nu relationen...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se