Facebook

Instagram

Försvarsindustrin brister när det gäller att granska människorättsriskerna med sin verksamhet


2019-09-10

Bild: Amnesty

Samtidigt som världens största vapenmässan Defence & Security Equipment International slår upp dörrarna i London visar Amnesty International i en ny rapport att ledande företag inom försvarsindustrin brister i de analyser som borde förhindra att deras produkter används i potentiella människorättskränkningar och krigsbrott. Airbus, BAE Systems och Raytheon finns bland företagen. Även svenska Saab har ingått i undersökningen.

Amnesty har i utredningen för rapporten Outsourcing Responsibility kontaktat 22 stora och globala företag inom försvarsindustrin och bett dem förklara hur de hanterar sitt ansvar när det gäller att respektera mänskliga rättigheter enligt internationellt erkända standarder. Flera av företagen exporterar vapen till länder som anklagas för krigsbrott och allvarliga människorättskränkningar, såsom Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Inget av de företag som svarade kunde på ett tillfredsställande sätt förklara hur de agerar för att säkerställa att de inte bidrar till människorättskränkningar och 14 av dem svarade inte alls.

– Den roll som vapenföretag har i dödliga konflikter som präglas av allvarliga människorättskränkningar har alldeles för länge varit “elefanten i rummet”. Medan stater som Storbritannien med rätta granskas i domstol för ansvarslösa vapenaffärer har företag som gör vinster på att sälja vapen till stater som är inblandade i dessa konflikter i stort sett sluppit undan granskning, säger Patrick Wilcken, vapenhandelsutredare på Amnesty International.

– Inget av företagen vi kontaktade kunde visa på en tillräcklig “due diligence”. Det här synliggör en alarmerande likgiltighet inför det mänskliga priset som är en oundviklig följd av företagens verksamhet - och blottar företagen inför risken att de och deras chefer kan åtalas för delaktighet i krigsbrott.

Amnesty undersökte 22 vapenföretag från 11 länder. Åtta svarade: Airbus, BAE Systems, Leonardo, Lockheed Martin, Raytheon, Rolls-Royce, Saab och Thales.

De 14 som inte svarade var: Arquus, Avibras, Boeing, Dassault Aviation, Elbit Systems, Embraer, Heckler and Koch, General Dynamics, Herstal Group, Norinco, Northrop Grumman, Remington Outdoor, Rosoboronexport och Zastava.

En sammanställning av svaren från de åtta bolagen finns här.

I sitt korta svar till Amnesty säger Saab att man följer svenska lagar och förordningar om krigsmaterielexport och att man beaktar bland annat mänskliga rättigheter vid till exempel nya marknader och nya affärsmöjligheter, men att denna diskussion förs med staten och tillståndsmyndigheter. Saab skriver också att handel kan vara ett sätt att främja demokrati samt att stater har en rätt och en skyldighet att skydda sina gränser och människor som befinner sig inom dessa.

– Förutom att följa lagstiftning om exportkontroll har de här företagen samma skyldighet att respektera mänskliga rättigheter som företag i alla andra branscher har. Saabs svar bekräftar rapportens slutsats, det vill säga att försvarsindustriföretagen duckar för ansvaret att själva identifiera, förebygga, mildra och ta ansvar för människorättsrisker kopplade till verksamheten. Det här ett ansvar de har enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig företagsansvar på Amnesty i Sverige.

Även om staters ansvar kopplat till mänskliga rättigheter när det gäller sin vapenexport numera regleras via vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty och via regional och nationell lagstiftning så är den centrala rollen som de här företagen har när det gäller att förse länder med militära produkter och tjänster ofta förbisedd, detta trots att de produkter de säljer ofta riskerar att användas för att kränka mänskliga rättigheter.

– Det senaste årets rapporter om att svenskt krigsmateriel används i kriget i Jemen visar på behovet av att både stater och företag gör en grundlig riskanalys innan man genomför vapenaffärer. Att sälja krigsmateriel till länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, två länder som både är inblandade i kriget i Jemen och där kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer är så klart förenat med stora risker, säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty Sverige med ansvar för vapenhandel och mänskliga rättigheter.


“Någon annans ansvar”
– De flesta företag som svarade hävdade att ansvaret för människorättsanalys ligger hos staten via exportkontroll-lagstiftningen. Men staters olika regler fråntar inte företagen ansvaret att göra sina egna “human rights due diligence” - oavsett vilken sektor företaget verkar inom. Att gömma sig bakom staters regler duger inte - särskilt inte när exporttillstånd har visat sig vara bristfälliga, och när stater som utfärdar exporttillstånd själva har anklagats för delaktighet i krigsbrott och andra övergrepp, säger Patrick Wilcken.

Amnesty uppmanar försvarsindustriföretag att
- undersöka hur deras kunder tidigare presterat när det gäller mänskliga rättigheter;
- att bygga in krav på efterlevnad av internationella normer om mänskliga rättigheter i kontrakt;
- att kontinuerligt bevaka och tidvis granska hur kunderna agerar;
- att använda sitt inflytande för att påverka kunders beteende.
- Jättarna inom försvarsindustrin svär sig fria från ansvar genom att hävda att så snart deras produkter har skeppats iväg så har de inte längre någon kontroll över hur de används. Det argumentet håller inte, varken juridiskt eller etiskt. Det är hög tid att företagen börjar ta ansvar för sina beslut. Om risken att vapnen kommer att användas för människorättskränkningar är omöjlig att avvärja så ska företagen avstyra eller upphöra med att sälja dem, säger Patrick Wilcken.


Bakgrund

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som antogs enhälligt av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011, har alla företag ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter. För att kunna ta det ansvaret behöver de utföra konsekvensanalyser när det gäller potentiella risker för människorättskränkningar, det vill säga en ‘human rights due diligence”. De behöver med andra ord kunna identifiera, hindra, mildra och visa hur de möter både risken att de kan komma att negativt påverka mänskliga rättigheter och den faktiska påverkan på mänskliga rättigheter som företaget kan ha.

För försvarsindustrin innebär det att företag måste analysera och åtgärda risker för människorättskränkningar och övergrepp i verksamhetens alla led - dit hör bland annat hur kunder som militär och polis använder sina vapen.

Den svenska regeringen har inkluderat FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i sin handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter. Den omfattar även försvarsindustrin.Källa: Amnestry


Skriv ut

Affärsläget fortsätter att försvagas för industrin

Affärsläget fortsätter att försvagas för Sveriges teknikindustri, och efterfrågan sjunker snabbt under fjärde kvartalet, visar den senaste konjunkturbedömningen från Teknikföretagen.

Läs mer
Techpoint 550
Med hjälp av termisk sprutning kan man öka hållbarheten och minska klimatpåverkan inom en rad olika applikationer.

Termisk sprutning bidrar till att lösa klimatutmaningarna

Billigare bränsleceller. Bromsskivor med längre livslängd. Miljövänligare bilar och jetflygplan. Det är bara några områden där termisk sprutning kan...

Läs mer
Certex 550

En helt ny värld av automation

Nu lanserar Bosch Rexroth en helt ny automationsplattform – ctrlX AUTOMATION. Med den nya plattformen bryter vi de traditionella gränserna mellan maskinstyrningssystem, IT och...

Läs mer
PLM360
Fem gasturbiner från Siemens i Finspång ska köras som spetslast och göra det vitryska elnätet flexibelt och stabilt.

Svensk gasturbinteknik ska stabilisera vitryska elnätet

Siemens ska leverera kraftgenereringsutrustning till två nya kraftverk i Vitryssland. Kund är den statliga kraftbolaget RUE Vitebskenergo. De nya kraftverken ska tas i drift i anslutning...

Läs mer
Beneli
Shangzhi Chen, doktorand, och Magnus Jonsson, forskningsledare inom organisk fotonik och nano-optik, Laboratoriet för organisk elektronik.

De skapar styrbara plasmoner i plast

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, har tagit fram optiska nanoantenner i en ledande polymer. Antennerna som kan stängas av och sättas...

Läs mer
Danival 550

Neste förser KLM med ytterligare hållbart flygbränsle för flygningar från Schiphol

Flygbolaget KLM köper ytterligare hållbart flygbränsle (SAF) för flygningar från Amsterdam-Schiphols flygplats. Neste erbjuder hållbart flygbränsle som...

Läs mer
Zeta 550

Laginsatsen lyfter AIA, LU-VE Sweden AB till nya höjder


AIA, LU-VE Sweden AB slår rekord. Som en av Europas största tillverkare av luftvärmeväxlare har den ökade försäljningen under 2019 nått nya höjder med...

Läs mer
Gloab550

PulPac tar in kapital för att industrialisera teknik som revolutionerar hållbara förpackningar


PulPac accelererar den globala kommersialiseringen av sin innovativa tillverkningsteknik för hållbara förpackningar och engångsartiklar genom en nyligen genomförd...

Läs mer
Advancedengineering 550
Gustav Essebro, vd på TK Botnia, talade om 3D-modelleringens fördelar på ett seminarium om ingenjörsmässigt byggande i trä. Evenemanget hölls i Stockholm den 14 november av branschorganisationen Svenskt trä.

3D-modellering med hög byggbarhet och stor flexibilitet lämpar sig utmärkt för träkonstruktion

Att digitaliseringen är framtiden i byggbranschen är det nog ingen som ifrågasätter. På träkonstruktionsföretaget TK Botnia arbetar man nästan uteslutande...

Läs mer
CWS 550

Bergnäsets Ställningsmontage bygger ställningar i LKAB:s produktionsanläggningar


NCC:s dotterbolag Bergnäsets Ställningsmontage har tecknat ett treårigt ramavtal med LKAB om att utföra ställningsbyggnad vid LKAB:s produktionsanläggningar i Kiruna...

Läs mer
Unicarriers
Furandikarboxylsyra, eller FDCA, från sockerarter.

Stora Enso investerar i pilotanläggning för biobaserad förpackningsplast

Stora Enso investerar 9 MEUR i byggnationen av en pilotanläggning för att möjliggöra produktion av biobaserad plast som barriärskydd för transparenta förpackningar....

Läs mer
JM Indutech
Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon:

Öppnar för nya möjligheter inom specialfordonssegmentet

Testerna som genomförts visar att batterierna möter alla de krav som ställs på batterier och batterisystem som skall användas i väggående fordon. Alelion kommer...

Läs mer
Hexagon

Derome fortsätter den framgångsrika satsningen i Skåne


Deromes satsning i Skåne går som tåget! På två år har företaget etablerat ett stort nätverk av bygg- och järnvaruhandlare riktade mot bygg- och...

Läs mer
bilfinger
Det nya materialet består av bio-baserade hybridskum med högt innehåll av CO2 adsorberande zeoliter. Materialets porösa, öppna struktur gör förmågan att adsorbera koldioxiden väldigt hög.

Nytt och hållbart material för infångning av koldioxid

I en gemensam forskningsstudie har Chalmers tekniska högskola och Stockholms universitet utvecklat ett nytt material för infångning av koldioxid. Hög infångningsfö...

Läs mer
Idcon550
Bolidens koppargruva i Aitik.

Nytt projekt ska ge kunskap om metallens ursprung

Snart ska det bli möjligt att med säkerhet veta vilket ursprung metallen i en produkt har. Ett nystartat projekt som branschorganisationen Svemin tagit initiativ till och som leds av IVL...

Läs mer
Stokvis

Nytt stålservicecenter gör Areco Metals till totalleverantör av stål


Areco-koncernen växer så att det knakar. Under de senaste åren har företaget breddat sitt erbjudande genom flera större förvärv och sedan stålservicecentret...

Läs mer
Årets stipendiat Tahira Raza tillsammans med Henrik Runnemalm från GKN Aerospace.

Hon blev årets GKN-stipendiat

Fredagen den 6 december delades årets GKN-stipendie ut. Lycklig mottagare var Tahira Raza, doktorand i produktionsteknik vid Högskolan Väst och forskare inom additiva...

Läs mer

Saab får beställning på radarkomponenter till amerikanska marinen


Saab har fått en beställning på komponenter och delsystem till den amerikanska marinens markbaserade radarsystem Ground/ Air Task Oriented Radar (G/ATOR).

Läs mer
Thomas Lydhig, teknisk projektledare på Semcon.

Samarbetande robot i laboratoriet ger snabbare analys

Med hjälp av en samarbetande robot ska Semcon automatisera analysen av prover för ett internationellt laboratorieföretag. Syftet är att skapa en snabbare och säkrare process...

Läs mer

Saab får lettisk order på AT4-system

AT4

Saab har fått en order från den lettiska försvarsmakten för leveranser av det axelskjutna engångsvapnet AT4. Leveranserna är planerade att genomföras under 2021.

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se