Facebook

Instagram

Cybersäkerhet - en möjlighet för Europa att bli en global ledare


2019-04-18

Den 29 mars 2019 arrangerade RISE tillsammans med Teknikföretagen och Orgalim en lunchdebatt om hur industrin, EU:s medlemsstater, forskningsinstitut och de europeiska institutionerna kan samarbeta kring att utveckla ett världsledande och effektivt cybersäkerhetssystem.

Malte Lohan, generaldirektör för Orgalim, inledde lunchdebatten med att berätta att cybersäkerhet är en viktig fråga för dem. Malte Lohan välkomnade Europeiska kommissionens arbete med cybersäkerhetsakten (Cybersecurity Act) och menar att det är ett bra första steg. Han underströk att Orgalim är och kommer fortsättningsvis att fortsätta att vara mycket engagerade i övergången till implementeringsfasen liksom i själva genomförandet.

– Europa har ett gyllene tillfälle att ta en ledande roll både vad gäller teknikutveckling som att ta fram policys inom cybersäkerhet, sa Malte Lohan.
– Cybersäkerhet kan vara en europeisk framgångssaga som gynnar industrin, medborgarna och samhället.

Shahid Raza, chef för RISE Cyber Security Lab, medverkade under debatten och argumenterade för forskningsinstitutens roll när det gäller strategisk forskning, som en brygga mellan industri och akademi. RISE engagerar sig i projekt i samverkan med industrin för att lösa specifika tekniska utmaningar med där man idag har ett särskilt fokus på IoT-standardisering.

Pia Sandvik, vd för RISE, sammanfattade debatten med att berätta att cybersäkerhet är en viktig utmaning, men också en förutsättning för att bygga förtroende för den digitala inre marknaden och för digitalisering av offentliga tjänster.

– Att stärka förtroendet hos medborgare och företag bör vara det centrala målet, sa Pia Sandvik.
– Europa behöver ett enkelt och användarvänligt ramverk och med få regler eller krav. Att säkerställa ett konsekvent regelverk för cybersäkerhet är nyckeln till en sann digital inre marknad. Nationell fragmentering bör undvikas, medan standarder också bör spela en central roll i cybersäkerhetsakten.

Pia Sandvik menar att en europeisk strategi för testbäddar bör utvecklas och avslutade med att säga att ytterligare diskussioner om cybersäkerhetsakten krävs så att den kan implementeras på ett sätt som stöder europeisk konkurrenskraft och innovation.

Panelens syn på cybersäkerhetsaktens möjligheter

  • Cybersäkerhetsakten skapar lika villkor för företag, medborgare och samhälle.
  • Det är en bra utgångspunkt men bäst resultat kommer bara att komma genom samarbete. Det kommer att leda till ökad konkurrenskraft för alla.
  • Europa kan bli marknadsledande inom området, vilket ger en konkurrensfördel.
  • Det kan stödja den digitala inre marknaden om certifiering harmoniseras inom EU.
  • Det ger mer förtroende för konsumenterna och affärsmöjligheter.

 

Klicka här för att läsa rapporten från seminariet i sin helhet.Källa: RISE


Skriv utBergs Timber förvärvar företag med bränslepelletstillverkning i Fågelfors

Bergs Timber AB har tecknat avtal med AB Fogelfors Bruk om förvärv av samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB. Avtalet bygger på den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 8 maj 2019. Förvärvet slutfördes...

Läs mer
Beneli
IWS-utbildning Montico.

Montico digitaliserar svetsutbildning

Montico har förstärkt sin IWS-utbildning (International Welding Specialist) med en förberedande onlineutbildning, som ger kursdeltagarna bättre förutsättningar att...

Läs mer
Certex 550
Shareholder team: Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus (Almi Invest) och Hongxia Li Karlsson.

Almi Invest investerar i Biofiber Tech vars nya material ersätter plaster

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB. I emissionen på 6,65 miljoner kronor går även existerande ägare och några nya investerare in med 3,65...

Läs mer
PLM360

Stora Enso planerar att konsolidera produktionen av granvirke till ett sågverk i Finland

Stora Enso planerar att konsolidera den finska produktionen av granvirke till sågverket i Varkaus. Planen innebär en permanent stängning av Kitee sågverk och en produktionsö...

Läs mer
VBN Components
Den robotiserade återvinningen av elektriska produkter - ett konkret pilotprojekt inom Circular Initiative, skapat av Stena Recycling, ABB, Combitech och Electrolux..

Branschöverskridande samarbeten och robotteknik ska göra svensk återvinningsindustri till en föregångare

En smart robot som ökar andelen återvunnet material, kunskapsutbyte och åtaganden om samarbete över branschgränser är några av resultaten från Circular...

Läs mer
Fagerberg

Saab Digital Air Traffic Solutions får NATO-order

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) har fått en order för installation av ett digitalt flygledartorn vid NATO:s flygbas i Geilenkirchen, Tyskland. NATO:s flygbas i Geilenkirchen...

Läs mer
JM Indutech

Svenska Aerogel vinnare i innovationstävling – Quartzene, isolering med nanoteknologi


Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen”The Insulation Challenge” i Holland. Det vinnande bidraget är en termiskt isolerande puts som nu kommer att användas...

Läs mer
Hexagon
Rapporten presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet \

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med...

Läs mer
bilfinger
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Härmar ultrastrukturen hos ved för 3D-printade gröna produkter

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort framsteg inom 3D-printing genom att ta fram ett träbaserat bläck som härmar den unika ultrastrukturen i trä. Deras forskning...

Läs mer
Idcon550

AI-professor huvudtalare på världskonferens i Umeå

Virginia Dignum, professor på institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Virginia Dignum, professor i social och etisk AI vid Umeå universitet, är en av huvudföreläsarna när the World Federation of Exchanges, WFE, anordnar teknikkonferens i...

Läs mer
Unicarriers

Malmö stad engagerar sig i hållbar artificiell intelligens

Giovanni Leoni (tv), Anna Felländer (mitten) och Maria Stellinger Ernblad (th).

Malmö stads engagemang i Vinnova projektet UDI2 – Ramverk för Hållbar AI, som drivs av AI Sustainability Center, syftar till att ge Malmö stad verktyg för att undvika...

Läs mer
Stokvis


Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för...

Läs mer
Schneider Electric tilldelas nordiskt pris för hållbar sjukvård 2019.

Schneider Electric tilldelas nordiskt pris för hållbarhet

Under EHMA-konferensen som i år arrangerades av Helsingfors Universitetssjukhus (HUS), och Institutet för hälsa och välfärd (THL) tilldelades Schneider Electric det nordiska...

Läs mer

Vida Nössemark ökar torkkapaciteten

  

Vida Nössemark investerar i en kanaltork från Valutec. Det ökar torkkapaciteten på sågverket med 70 000 m3 årligen.
– Vi har sedan tidigare goda...

Läs mer

Johan Nellbeck ny affärsområdeschef för Iggesund Paperboard

Johan Nellbeck ny affärsområdeschef för Iggesund Paperboard.

Johan Nellbeck har utsetts till ny chef för Holmens affärsområde Iggesund Paperboard och tillträder tjänsten senast den första november.

Läs mer

Circle K är Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel

Valet av förnybara drivmedel är en av nyckelfaktorerna för att minska klimatpåverkan från transporter. Idag finns ett stort antal alternativ till fossila bränslen och...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se