Facebook

Instagram

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet


2019-03-18

Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.
Bild: Thomas Kieselbach
Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS, tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till molekylärbiolog Anders Nordström för hans bidrag till utvecklingen av den moderna metabolomikforskningen.

– Jag är jätteglad över medaljen! Det känns roligt att metabolomiken uppmärksammas, säger Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Anders Nordström är biträdande föreståndare för Swedish Metabolomics Center vid Umeå universitet. Det är en nationell infrastruktur som ger service åt svenska forskare som vill göra metabola analyser. Metabolomik kan beskrivas som ett sätt att i en enda kemisk analys studera alla metaboliter, det vill säga små molekyler i ett biologiskt prov.

Kartläggningen avmänniskans hela arvsmassavar en startpunkt för utvecklingen av forskningsområdet metabolomik. För första gången blev det möjligt att använda genetik för att förstå frågeställningar om metabolism i ett övergripande perspektiv. Anders Nordström har varit aktiv samt bidragit inom olika delar av detta forskningsfält sedan början av sin karriär.

Mellan åren 2000 och 2004 doktorerade han vid SLU i Umeå och lärde sig under sitt arbete med växthormoner om de stora utmaningar som den moderna metabolomiken stod inför under de första åren. Då fanns det ingen kommersiell mjukvara för att kunna utvärdera data från metabolomikexperiment, och forskargrupperna utvecklade egna program för ändamålet. Den första kommersiella mjukvaran för metabolomik kom inte förrän mot slutet av 00-talet.

Ett viktigt genombrott för utvecklingen av kromatografiska separationer inom metabolomikstudier var Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography-tekniken, HILIC, och Anders Nordström har lagt mycket energi på att utveckla och använda HILIC för mätning av vattenlösliga metaboliter.

I dag undersöker Anders Nordström cancer och läkemedelsresistens.

– Jag är övertygad av att framtidens lösning för att bota cancer ligger i den metabola världen. Det tror jag därför att den förändrade metabolismen är en fundamental aspekt av tumörens biologi. Till exempel syns det på cancercellers stora behov av glukos, vilket utnyttjas inom sjukvården vid PET-kameraundersökning.

Medaljöverlämnandet skedde vid SMSS Annual symposium den 12 mars.

Om Anders Nordström:
Anders Nordström föddes 1974 och är uppvuxen i Piteå. Han har en grundexamen i kemi från Umeå universitet år 2000. Han disputerade på skoglig genetik och växtfysiologi inom växthormon analys 2004 vid SLU och innehade sedan en postdoktortjänst vid the Scripps Research Center i USA 2004-2007. Därefter anställdes han som forskarassistent på Karolinska Institutet 2008 och är sedan 2011 verksam som universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Om Svenska Kemisamfundet:
Svenska Kemisamfundet som är den samlande kraften i svensk kemi – katalysatorn som fångar upp all passion som finns för ämnet och riktar den utåt. Svenska Kemisamfundet har ämnesorienterade sektioner, varav en är Svenska masspektrometrisällskapet (SMSS).

Svenska masspektrometrisällskapets medalj till Berzelius ära instiftad med anledning av föreningens 30-årsjubileum 2014.Källa: Umeå universitet


Skriv utIRRAS och AMI-USC i samarbete om förvärv av kompletterande teknologi inom medicinteknik

Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC) är en världsledande institution inom biomedicinsk teknikutveckling. 

Läs mer
ARmaskinservice 550
Saga Helgadóttir, doktorand vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet, har upptäckt ny metod inom artificiell intelligens.

Hon har upptäckt ny metod inom artificiell intelligens

Doktoranden Saga Helgadóttirs forskning om så kallade ”mikrosimmare” ledde...

Läs mer

Nytt avtal ska utveckla automatiserade analysmetoder för biologiska läkemedel

Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att utveckla nya...

Läs mer

Julia Selegran vinnare av stipendium till ”London International Youth Science Forum”

Julia Selegran vann stipendiet ”London International Youth Science Forum” för sitt arbete om en genetisk sjukdom och dess koppling till malaria.

Julia Selegran går tredje året på Minervagymnasium i Umeå. Hon stä...

Läs mer
Dan Zhao med den superkänsliga och tryckbara sensorn.

Ny polymerblandning ger superkänslig värmesensor

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har fått fram en superkänslig...

Läs mer
Magnus Berggren professor i organisk elektronik.

Miljonsatsning på bioelektronik som bot för svåra sjukdomar

Magnus Berggren, forskningsledare för Laboratoriet för organisk elektronik får det...

Läs mer
Forskarna Dmitrii Pankratov, Lo Gorton och Galina Pankratova.

Bakterier kan bli framtida strömkälla enligt ny svensk studie

En färsk studie från Lunds universitet visar hur man kan öka möjligheten att...

Läs mer
Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet, är en av 22 forskare som utsetts till Wallenberg Scholars av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Scholar-anslag för att analysera strukturer i biologiska molekyler

Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet, är en av 22 forskare som...

Läs mer

KETBIO – ny tjänst som ska boosta bioteknikforskning till marknad

Marie-Louise Wallberg, senior projektledare RISE Processum.

KETBIO är ett initiativ som sammanför experter från sex länder i Europa, med...

Läs mer

CELLINK lanserar ny produkt för digital ljusbehandling 3D bioprinting

Att bioprinta komplexa kärlstrukturer är en utmaning vid större levande vä...

Läs mer

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS, tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till...

Läs mer

AI-studie av riskfaktorer vid diabetes typ 1

Aidin Rawshani, disputerad forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och korresponderande författare till artikeln i tidskriften Circulation. 

Artificiell intelligens, AI, har nu ihop med konventionella statistiska metoder använts i en...

Läs mer


OssDsign siktar på Nasdaq First North

UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbä...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se