Facebook

Instagram

OssDsign siktar på Nasdaq First North


2019-02-15

Bild: OSSDSIGN

Bild: OSSDSIGN

UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbättrad läkning av bendefekter. De har nu avslutat en investering på 64 miljoner kronor och påbörjar också förberedelser för en börsintroduktion under 2019.

OssDsigns bakomliggande teknologi är framtagen genom ett samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Institutet och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

– Med finansieringen säkrad, samt processen mot en notering påbörjad, kan vi nu öka våra satsningar för att ytterligare stärka vår position på marknaden. Kapitaltillskottet kommer primärt användas för att intensifiera pågående marknadssatsning i USA samt även på nyckelmarknader i Europa. Samtidigt förbereder vi för marknadsintroduktion i Japan, säger vd Anders Lundqvist i ett pressmeddelande från OssDsign.
– Där har ledande japanska kirurger påbörjat en klinisk utvärdering av OssDsigns teknologi på en serie patienter parallellt med att den regulatoriska processen pågår. Detta innebär att vi redan vid tidpunkten för lansering kommer att kunna presentera japansk klinisk data. Finansieringen är således ett viktigt steg mot att nå vårt mål att bli en global aktör med helhetslösningar för kraniala och faciala rekonstruktioner, vilket är vårt initiala kommersiella fokus.

Erik Penser Bank har under investeringsprocessen agerat finansiell rådgivare till OssDsign, ett samarbete som fortsätter även i nästa fas då OssDsign förbereder en notering på Nasdaq First North under 2019.

Film: OSSDSIGN
Källa: Uppsala Innovation Centre

Skriv utIRRAS och AMI-USC i samarbete om förvärv av kompletterande teknologi inom medicinteknik

Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering vid University of Southern California (AMI-USC) är en världsledande institution inom biomedicinsk teknikutveckling. 

Läs mer
ARmaskinservice 550
Saga Helgadóttir, doktorand vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet, har upptäckt ny metod inom artificiell intelligens.

Hon har upptäckt ny metod inom artificiell intelligens

Doktoranden Saga Helgadóttirs forskning om så kallade ”mikrosimmare” ledde...

Läs mer

Nytt avtal ska utveckla automatiserade analysmetoder för biologiska läkemedel

Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att utveckla nya...

Läs mer

Julia Selegran vinnare av stipendium till ”London International Youth Science Forum”

Julia Selegran vann stipendiet ”London International Youth Science Forum” för sitt arbete om en genetisk sjukdom och dess koppling till malaria.

Julia Selegran går tredje året på Minervagymnasium i Umeå. Hon stä...

Läs mer
Dan Zhao med den superkänsliga och tryckbara sensorn.

Ny polymerblandning ger superkänslig värmesensor

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik har fått fram en superkänslig...

Läs mer
Magnus Berggren professor i organisk elektronik.

Miljonsatsning på bioelektronik som bot för svåra sjukdomar

Magnus Berggren, forskningsledare för Laboratoriet för organisk elektronik får det...

Läs mer
Forskarna Dmitrii Pankratov, Lo Gorton och Galina Pankratova.

Bakterier kan bli framtida strömkälla enligt ny svensk studie

En färsk studie från Lunds universitet visar hur man kan öka möjligheten att...

Läs mer
Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet, är en av 22 forskare som utsetts till Wallenberg Scholars av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Scholar-anslag för att analysera strukturer i biologiska molekyler

Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet, är en av 22 forskare som...

Läs mer

KETBIO – ny tjänst som ska boosta bioteknikforskning till marknad

Marie-Louise Wallberg, senior projektledare RISE Processum.

KETBIO är ett initiativ som sammanför experter från sex länder i Europa, med...

Läs mer

CELLINK lanserar ny produkt för digital ljusbehandling 3D bioprinting

Att bioprinta komplexa kärlstrukturer är en utmaning vid större levande vä...

Läs mer

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS, tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till...

Läs mer

AI-studie av riskfaktorer vid diabetes typ 1

Aidin Rawshani, disputerad forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och korresponderande författare till artikeln i tidskriften Circulation. 

Artificiell intelligens, AI, har nu ihop med konventionella statistiska metoder använts i en...

Läs mer


OssDsign siktar på Nasdaq First North

UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbä...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se