Facebook

Instagram

Lyckat samarbete mellan vården och industrin ger stora förbättringar för patienten


2019-05-03

Simon Tholén, avdelningschef på Röntgenkliniken, Lindesbergs lasarett.
Bild: Maria Andréasson
Simon Tholén, avdelningschef på Röntgenkliniken, Lindesbergs lasarett.

Per Wretenberg, läkare och professor i ortopedi.
Bild: Örebro universitet
Per Wretenberg, läkare och professor i ortopedi.

Ny undersökningsteknik på Lindesbergs lasarett bidrar till att undvika onödiga höft- och knäledsoperationer. Tekniken är framtagen i ett samarbete mellan sjukvården i Region Örebro län och företaget Sectra AB.
– Jag ser att den ger väldigt stor vinst för patienten, säger Per Wretenberg, läkare och professor i ortopedi.

Om en patient med en protes i kroppen får ont kan det vara svårt att veta om smärtan beror på protesen. Vanliga röntgenbilder ger inte alltid de svar läkarna behöver. Men med hjälp av ny datortomografibaserad provokationsröntgen kan läkarna enkelt upptäcka lösa proteskomponenter i höft- och knäleder.
– Diagnostiken blir mycket bättre. Vi blir säkrare på om vi behöver operera eller inte. Jag ser att den ger väldigt stor vinst för patienten, säger Per Wretenberg.

Tekniken har Per Wretenberg och hans kollegor på Ortopedkliniken i Region Örebro län tagit fram i samverkan med företaget Sectra AB. Samarbetet är ett innovationsprojekt inom ramen för en så kallad testbäddsverksamhet. Med testbädd menas en miljö inom vården där företag tillsammans med hälso- och sjukvården testar nya idéer i syfte att utveckla och utvärdera nya produkter.
– Vi är experter på hur produkten ska användas. Företagen är experter på tekniken bakom. Det här är forskning som den ena inte kan göra utan den andra, säger Per Wretenberg.


Koncentration av vård möjliggör utveckling
Inom Region Örebro län sker de flesta höft- och knäledsoperationer i Lindesberg. Att det finns en koncentration av just den typen av ortopediska operationer i Lindesberg har möjliggjort utvecklingen av den nya tekniken.
– Om operationerna hade varit utspridda över länet hade utvecklingsarbetet inte varit möjligt, säger Per Wretenberg.

Lindesbergs lasarett, som är först i landet med att få rutin på att använda metoden, har goda erfarenheter.
– Det har varit väldigt givande att samarbeta med Per Wretenberg och spännande att vi på Röntgenkliniken är med och utvecklar en metod som är unik i världen, säger Simon Tholén, avdelningschef på Röntgenkliniken, Lindesbergs lasarett.

Intresset är redan stort från andra regioner att börja använda tekniken.
– De har varit här och tittat. Tekniken kommer säkert att sprida sig över landet och till många andra länder, säger Per Wretenberg.


Flera innovationsprojekt på gång samtidigt
Ett annat innovationsprojekt inom ramen för testbäddsverksamheten i Region Örebro län är ”Datorstödd navigering vid höft- och knäproteskirurgi”. Det handlar om att få större precision när man sätter in en protes. I arbetet med att ta fram tekniken samverkar ortopedkliniken med företaget Ortoma AB.

– Patienten märker egentligen ingen skillnad. Men vi vet att protesen sitter mer optimalt med hjälp från den nya metoden och chansen ökar att protesen sitter kvar under en längre tid, säger Per Wretenberg.


Fakta/Ortopedkliniken
Inom Region Örebro län är ortopeden en länsklinik med verksamhet på Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett. För att bland annat öka möjligheterna till forskning och utveckling har verksamheten med svåra olycksfall, barn och fötter koncentrerats till Örebro, nya höft- och knäleder och omoperationer till Lindesberg och titthålskirurgi och axlar till Karlskoga.Källa: Region Örebro län


Skriv utAndreas Lindberg and Christin Grundström.
Andreas Lindberg and Christin Grundström.

Umeå Biotech Incubator förstärker med nya medarbetare

Nu förstärker Umeå Biotech Incubator sitt team med en ny affärscoach och en ny community manager. De nya medarbetarna heter Andreas Lindberg och Christin Grundström.

Läs mer
Hexagon
Tautgirdas Ruzgas som forskar om en trådlös bakteriesensor som kan användas i till exempel katetrar.

Malmöforskning på IVAs 100-lista

En bakteriesensor som känner av infektioner och syntetiska antikroppar som kan upptäcka...

Läs mer
Forskarna har utvecklat en fysisk plattform med kanaler där vätska kan flyta mellan olika chip som funktionellt representerar mänskliga organ. Chipet på bilden härmar lungorna.

Ny teknik härmar kroppen och minskar antalet djurförsök

Forskare vid KTH och Harvard University har ägnat de senaste åtta åren och cirka...

Läs mer


Fortsatt satsning på BioVentureHub, en unik innovationshub inom life science

Västra Götalandsregionen och Vinnova fortsätter sin gemensamma satsning på...

Läs mer
En svenskutvecklad artificiell intelligens (AI) för automatisk bedömning av prostatacancerbiopsier kan identifiera och gradera prostatacancer jämbördigt med världsledande uropatologer.

Svensk artificiell intelligens kan revolutionera prostatacancerdiagnostiken

Idag presenteras en studie i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology som visar att en...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Midroc Automation ny branschpartner till Siemens inom pharma

Midroc Automation, sedan tidigare en Siemens Solution Partner inom flera moduler, specialistpartner...

Läs mer

Ny process skräddarsyr paketering av genmedicin

Tomas Björklund, forskargruppsledare och docent i translationell neuroforskning, Lunds universitet,

Neuroforskare i Lund har utvecklat en ny högteknologisk process för att skräddarsy...

Läs mer

Kan sociala robotar hjälpa barn med autism?


Spännande forskning, roliga experiment och samtal med forskare om allt mellan himmel och...

Läs mer
Medeon Science Park, Malmö.

Wihlborgs hyr ut nybyggnation på Medeon i Malmö till Galenica

Wihlborgs har tecknat avtal med Galenica om 2 640 m² i den fastighet som just nu byggs i...

Läs mer

Nordens biomedicinska analytiker på kongress till Borås


Nordens biomedicinska analytiker träffas vartannat år för att inspireras och...

Läs mer

AstraZeneca inleder unikt samarbete kring analystekniken DNP-NMR

AstraZeneca har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborgs universitet kring den avancerade...

Läs mer

Sprint Bioscience utser tillförordnad vd Jessica Martinsson till ordinarie vd

Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience.

Sprint Biosciences styrelse har utsett Jessica Martinsson till ordinarie vd. Jessica Martinsson har...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Elektronik-expo
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se