Facebook

Instagram

KI Innovations ser samarbeten som en nyckel till framgång


2018-11-06

Samarbete skapar fördelar.
Bild: Karolinska Institutet
Samarbete skapar fördelar.

Lyckade samarbeten ligger till grund för flera framgångar som bolagen i KI Innovations innovationsprogram START och affärsinkubator DRIVE uppnår. Samarbeten mellan regionens innovationskontor och affärsinkubatorer skapar fantastiska skalfördelar, såväl för projekten och bolagen som söker sig till oss som för regionen i stort.


KI Innovations satsar mycket på att utvidga och förbättra redan befintliga samarbeten med de övriga innovationsaktörerna i regionen. Ett sådant exempel är SU Innovation, som består av SU Innovationskontor, SU Inkubator och SU Holding.

Tillsammans med SU Innovation har vi jobbat med bolag som CARTANA, Sigrid Therapeutics och ApiRays vilket resulterat i att bolagen tagit hem vinster i nationella tävlingar, fått mångmiljonbelopp i investeringskapital och en synlighet som ökar deras möjligheter att utvecklas framgångsrikt. Samarbeten mellan forskare och innovationsaktörer från olika lärosäten ger bolagen mycket uppskattade möjligheter till kompetenser från flera olika expertområden och möjligheten att röra sig fritt i ett öppet innovationsekosystem, vilket leder till den samhällsnyttan som vi alla vill skapa förutsättningar för.

– Hela vår affärsmodell bygger på samarbeten, partnerskap och utbyten och vi är glada över alla möjligheter till konstruktiva samarbeten,säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations.
– Vi ser att bolagen har nytta av att få med sig erfarenheter från olika miljöer som de sedan tar med sig och sprider till andra bolag. Det blir som ringar på vattnet - kunskap som sprider sig.

– För CARTANA var det absolut nödvändigt med stöd från olika innovationsmiljöer under den långa processen att forma en forskningsteknik till ett företag. Ett startprojekt går igenom olika faser innan ett företag faktiskt etableras. Det går från idéstadiet till en pilotfas, där idéer valideras och testas, säger Malte Kühnemund, CEO på CARTANA.
– Eftersom det inte är ovanligt att universitetsforskare byter anslutning under sin forskningskarriär eller att forskarlag från olika universitet samarbetar i ett startprojekt är det absolut nödvändigt för framgången för projekt att innovationskontor för olika universitet arbetar tillsammans. Till exempel startade mitt projekt under min doktorsperiod vid Uppsala universitet och stöddes ursprungligen av UU innovationer. Som Postdoc vid Stockholms universitet fick jag fantastiskt stöd från SU-innovationer och SU Holding. Med en grundare som är anknuten till KI och CARTANA som håller till på Karolinska Institutets campus är det en fantastisk fördel att nu få stöd från KI Innovations och dess inkubatorprogram.Företag och projekt som KI Innovations och SU Innovation tillsammans bistått:

ApiRays– fokuserar på bakteriell kontaminering i mat, vatten och även i andra produkter så som inom läkemedelshantering. Apirays har en snabb och avsevärt mer kostnadseffektiv metod jämfört med dagens procedur. Bolaget har samarbetspartners för produktion av test-kits, och har pilotprodukter som nu testas hos potentiella kunder.

CARTANAär ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar en ny teknologi för analys av hjärnceller med stor potential att öka förståelsen av hjärnan och dess sjukdomar.Med deras teknologi blir det möjligt att analysera RNA:t i enskilda hjärnceller och i relation till omgivande celler. På så sätt kan man börja förstå hjärnan på ett mer detaljerat sätt än tidigare. Detta ökar möjligheterna att finna botemedel mot de sjukdomar kopplade till hjärnan, som idag är obotliga, till exempel Alzheimers, Parkinsons och epilepsi.

Sigrid Therapeutics AB - har tagit fram en banbrytande och användarvänlig produkt tillverkad av exakt konstruerade partiklar med extraordinär absorptionsförmåga för att förbättra framtidsutsikterna för fetmarelaterade sjukdomar, öka livsstilsinsatsen och försena diabetesprogressionen. Det fungerar mekaniskt i tarmen för att förbättra den glykemiska kontrollen på ett säkert och effektivt sätt.  
Källa: Karolinska Institutet


Skriv utKETBIO – ny tjänst ska boosta bioteknikforskning till marknad

Marie-Louise Wallberg, senior projektledare RISE Processum.

KETBIO är ett initiativ som sammanför experter från sex länder i Europa, med målet att effektivisera överföring av forskning till marknad. Ett verktyg som nu...

Läs mer
Uniteam

CELLINK lanserar ny produkt för digital ljusbehandling 3D bioprinting

Att bioprinta komplexa kärlstrukturer är en utmaning vid större levande vä...

Läs mer

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS, tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till...

Läs mer

AI-studie av riskfaktorer vid diabetes typ 1

Aidin Rawshani, disputerad forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och korresponderande författare till artikeln i tidskriften Circulation. 

Artificiell intelligens, AI, har nu ihop med konventionella statistiska metoder använts i en...

Läs mer


OssDsign siktar på Nasdaq First North

UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbä...

Läs mer
Professor Yaowen Wu, Umeå universitet.

Umeåforskare på topplista över framtidens biokemister

Professor Yaowen Wu har utsetts till framtidens forskare inom biokemi i American Chemical Societys...

Läs mer
Elektronmikroskopi.

8 miljoner till expertisnätverk för provpreparering

Umeåforskaren Linda Sandblad har tillsammans med partners från MAX IV-laboratoriet,...

Läs mer
Snabblöslig film.

AcuCort rapporterar positiva resultat från bioekvivalensstudie

AcuCort AB har fått positiva resultat från den bioekvivalensstudie som ska ligga till...

Läs mer

Stora förflyttningar för Realheart under 2018

2018 var året då Realheart nådde ett internationellt genombrott med sin forskning...

Läs mer
Operationssal med styrstation till vänster och patient till höger.

Första graviditeten efter livmodertransplantation med robotkirurgi

Den uppmärksammade forskningen kring livmodertransplantationer i Göteborg sker numera med...

Läs mer
Lennart Blomqvist, professor och FoU-chef inom Bild och Funktion.

Bättre och mer detaljerade undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset med kombinerad superkamera

Med den nya PET/MR-kameran blir Karolinska Universitetssjukhuset tredje sjukhus i Sverige att...

Läs mer

110 miljoner till biologiska läkemedel

Vinnova, RISE, Lunds universitet, Malmö universitet och tolv företag satsar 110 miljoner...

Läs mer

RUBY: ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar

Alligator Bioscience har utvecklat ett nytt koncept för framtagande av bispecifika...

Läs mer
Benjamin Schmuck.

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se