Facebook

Instagram

KI Innovations ser samarbeten som en nyckel till framgång


2018-11-06

Samarbete skapar fördelar.
Bild: Karolinska Institutet
Samarbete skapar fördelar.

Lyckade samarbeten ligger till grund för flera framgångar som bolagen i KI Innovations innovationsprogram START och affärsinkubator DRIVE uppnår. Samarbeten mellan regionens innovationskontor och affärsinkubatorer skapar fantastiska skalfördelar, såväl för projekten och bolagen som söker sig till oss som för regionen i stort.


KI Innovations satsar mycket på att utvidga och förbättra redan befintliga samarbeten med de övriga innovationsaktörerna i regionen. Ett sådant exempel är SU Innovation, som består av SU Innovationskontor, SU Inkubator och SU Holding.

Tillsammans med SU Innovation har vi jobbat med bolag som CARTANA, Sigrid Therapeutics och ApiRays vilket resulterat i att bolagen tagit hem vinster i nationella tävlingar, fått mångmiljonbelopp i investeringskapital och en synlighet som ökar deras möjligheter att utvecklas framgångsrikt. Samarbeten mellan forskare och innovationsaktörer från olika lärosäten ger bolagen mycket uppskattade möjligheter till kompetenser från flera olika expertområden och möjligheten att röra sig fritt i ett öppet innovationsekosystem, vilket leder till den samhällsnyttan som vi alla vill skapa förutsättningar för.

– Hela vår affärsmodell bygger på samarbeten, partnerskap och utbyten och vi är glada över alla möjligheter till konstruktiva samarbeten,säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations.
– Vi ser att bolagen har nytta av att få med sig erfarenheter från olika miljöer som de sedan tar med sig och sprider till andra bolag. Det blir som ringar på vattnet - kunskap som sprider sig.

– För CARTANA var det absolut nödvändigt med stöd från olika innovationsmiljöer under den långa processen att forma en forskningsteknik till ett företag. Ett startprojekt går igenom olika faser innan ett företag faktiskt etableras. Det går från idéstadiet till en pilotfas, där idéer valideras och testas, säger Malte Kühnemund, CEO på CARTANA.
– Eftersom det inte är ovanligt att universitetsforskare byter anslutning under sin forskningskarriär eller att forskarlag från olika universitet samarbetar i ett startprojekt är det absolut nödvändigt för framgången för projekt att innovationskontor för olika universitet arbetar tillsammans. Till exempel startade mitt projekt under min doktorsperiod vid Uppsala universitet och stöddes ursprungligen av UU innovationer. Som Postdoc vid Stockholms universitet fick jag fantastiskt stöd från SU-innovationer och SU Holding. Med en grundare som är anknuten till KI och CARTANA som håller till på Karolinska Institutets campus är det en fantastisk fördel att nu få stöd från KI Innovations och dess inkubatorprogram.Företag och projekt som KI Innovations och SU Innovation tillsammans bistått:

ApiRays– fokuserar på bakteriell kontaminering i mat, vatten och även i andra produkter så som inom läkemedelshantering. Apirays har en snabb och avsevärt mer kostnadseffektiv metod jämfört med dagens procedur. Bolaget har samarbetspartners för produktion av test-kits, och har pilotprodukter som nu testas hos potentiella kunder.

CARTANAär ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar en ny teknologi för analys av hjärnceller med stor potential att öka förståelsen av hjärnan och dess sjukdomar.Med deras teknologi blir det möjligt att analysera RNA:t i enskilda hjärnceller och i relation till omgivande celler. På så sätt kan man börja förstå hjärnan på ett mer detaljerat sätt än tidigare. Detta ökar möjligheterna att finna botemedel mot de sjukdomar kopplade till hjärnan, som idag är obotliga, till exempel Alzheimers, Parkinsons och epilepsi.

Sigrid Therapeutics AB - har tagit fram en banbrytande och användarvänlig produkt tillverkad av exakt konstruerade partiklar med extraordinär absorptionsförmåga för att förbättra framtidsutsikterna för fetmarelaterade sjukdomar, öka livsstilsinsatsen och försena diabetesprogressionen. Det fungerar mekaniskt i tarmen för att förbättra den glykemiska kontrollen på ett säkert och effektivt sätt.  
Källa: Karolinska Institutet


Skriv utOperationssal med styrstation till vänster och patient till höger.
Operationssal med styrstation till vänster och patient till höger.

Första graviditeten efter livmodertransplantation med robotkirurgi

Den uppmärksammade forskningen kring livmodertransplantationer i Göteborg sker numera med stöd av robotassisterad titthålskirurgi, en förändring som gjort ingreppen...

Läs mer
Uniteam
Lennart Blomqvist, professor och FoU-chef inom Bild och Funktion.

Bättre och mer detaljerade undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset med kombinerad superkamera

Med den nya PET/MR-kameran blir Karolinska Universitetssjukhuset tredje sjukhus i Sverige att...

Läs mer

110 miljoner till biologiska läkemedel

Vinnova, RISE, Lunds universitet, Malmö universitet och tolv företag satsar 110 miljoner...

Läs mer

RUBY: ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar

Alligator Bioscience har utvecklat ett nytt koncept för framtagande av bispecifika...

Läs mer
Benjamin Schmuck.

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att...

Läs mer


Ny forskarskola stärker samarbetet med Life Science företag

ComBine, en ny företagsforskarskola vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces,...

Läs mer


Rapport om forskarvärldens roll i samhällsdebatten om genteknik

Stockholm Science City presenterar rapporten On gene technology and the role of the scientific...

Läs mer


Matrester blir hållbar och ekonomiskt gynnsam bioplast

Hur tar vi på bästa sätt till vara på de enorma mängder rester, till...

Läs mer
Snart på marknaden:

Holografisk bioprintingteknik med hög upplösning för mikroutskrift


CELLINK och Prellis Biologics Inc. kommer att utnyttja sin IP, kompetens och know-how för att...

Läs mer

Levande elektroder ger starkare signaler

Gábor Méhes, forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik.

Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, Campus...

Läs mer
Samarbete skapar fördelar.

KI Innovations ser samarbeten som en nyckel till framgång

Lyckade samarbeten ligger till grund för flera framgångar som bolagen i KI Innovations...

Läs mer

Tomas Lundqvist leder RISE arbete med att tillgängliggöra MAX IV och ESS för svensk industri

Tomas Lundqvist, senior koordinator på RISE, är den som leder arbetet med att hjälpa svenskt näringsliv att dra nytta av anläggningarna.

Med MAX IV och den kommande anläggningen ESS får Sverige tillgång till vä...

Läs mer


Roche får hållbarhetspris - för tionde året i rad

Roche har för tionde året i rad utsetts till det mest hållbara lä...

Läs mer
Kiselalgerna, de anonyma klimathjältarna i havet.

Kisel har avgörande inverkan på planetens klimat

Nu startar ett omfattande forskningsprojekt kring mineralet kisel och de anonyma klimathjä...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se