Facebook

Instagram

Holländska patologilabb kan nu börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi


2018-04-13

Nu kan Holländska patologilabb börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi.
Bild: Sectra
Nu kan Holländska patologilabb börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi.

Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra meddelar att patologilaboratorier i Nederländerna nu kan ansluta sig till den nationella lösningen för telepatologi. Med lösningen blir patologibilder och information tillgängliga digitalt för konsultationer, second opinions och expertpaneler. Det möjliggör snabbare diagnostisering av rätt specialist och med högre kvalitet. Den unika nationella lösningen kommer därmed spela stor roll i arbetet att förbättra cancervården i Nederländerna.

– Den rikstäckande telepatologilösningen gör det enkelt att konsultera andra patologer i landet samt underlättar såväl digitala paneldiskussioner som på distans, säger dr S.L. Meijer, patolog på Academic Medical Center och ordförande på LANS-panelen.

Att etablera en nationell lösning för telepatologi i Nederländerna är ett projekt som inleddes förra året av patologiföreningen NVVP och det rikstäckande nätverket PALGA. Projektet är det första i världen av sitt slag och lösningen som används har implementerats av Sectra tillsammans med underleverantörerna Deutsche Telekom Healthcare och RAM Infotechnology.

Sectras molnbaserade lösning möjliggör för patologer att effektivt dela digitala patologibilder på en nationell nivå. Genom att underlätta samarbete och subspecialisering bidrar lösningen till att korta ledtider, minska variationer i bedömning beroende på vem som granskar patologibilderna och förbättra kvaliteten i diagnosarbetet.

De två laboratorierna Pal Dordrecht och Erasmus MC har båda varit involverade i att testa en modul för att välja bilder att ladda upp för konsultation och second opinions.

– Det här är sättet man kommer jobba på i framtiden, säger Dr. K.H. Lam, patolog på Erasmus MC.

Patologilaboratorier som ansluter sig till tjänsten kan nu börja använda moduler för att ladda upp bilder och för paneldiskussioner. Senare under våren planeras även en modul för automatisk uppladdning av alla bilder i ett patientfall att släppas.

Sectras digitala patologilösning
På en patologiavdelning analyseras vävnadsprover och kroppsvätskor för att hitta orsaken till en patients symptom. Resultaten vägleder diagnos, uppföljning och behandling av olika sjukdomar. Det råder dock stor brist på patologer, samtidigt som en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik medför att volymerna och kraven på mer specifika svar ökar. Digitalisering av vävnadsprover leder till kortare väntetider, säkrare diagnostik och en effektivare resursanvändning.

Medicinska bilder för cancerdiagnostik går som en röd tråd genom hela Sectras erbjudande. Sectras digitala patologilösning bygger på samma plattform som Sectras lösning för att hantera radiologiska bilder (Sectra PACS). Detta skapar förutsättningar för ett fördjupat och mer effektivt samarbete och delning av patientbilder och information mellan radiologi, patologi och andra specialiteter involverade i cancervården – så kallad integrerad diagnostik. Detta underlättar framför allt samarbetet vid multidisciplinära ronder. En gemensam IT-plattform minskar dessutom kostnader för underhåll, drift och integrationer.
Källa: Sectra


Skriv utKETBIO – ny tjänst ska boosta bioteknikforskning till marknad

Marie-Louise Wallberg, senior projektledare RISE Processum.

KETBIO är ett initiativ som sammanför experter från sex länder i Europa, med målet att effektivisera överföring av forskning till marknad. Ett verktyg som nu...

Läs mer
Uniteam

CELLINK lanserar ny produkt för digital ljusbehandling 3D bioprinting

Att bioprinta komplexa kärlstrukturer är en utmaning vid större levande vä...

Läs mer

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS, tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till...

Läs mer

AI-studie av riskfaktorer vid diabetes typ 1

Aidin Rawshani, disputerad forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och korresponderande författare till artikeln i tidskriften Circulation. 

Artificiell intelligens, AI, har nu ihop med konventionella statistiska metoder använts i en...

Läs mer


OssDsign siktar på Nasdaq First North

UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbä...

Läs mer
Professor Yaowen Wu, Umeå universitet.

Umeåforskare på topplista över framtidens biokemister

Professor Yaowen Wu har utsetts till framtidens forskare inom biokemi i American Chemical Societys...

Läs mer
Elektronmikroskopi.

8 miljoner till expertisnätverk för provpreparering

Umeåforskaren Linda Sandblad har tillsammans med partners från MAX IV-laboratoriet,...

Läs mer
Snabblöslig film.

AcuCort rapporterar positiva resultat från bioekvivalensstudie

AcuCort AB har fått positiva resultat från den bioekvivalensstudie som ska ligga till...

Läs mer

Stora förflyttningar för Realheart under 2018

2018 var året då Realheart nådde ett internationellt genombrott med sin forskning...

Läs mer
Operationssal med styrstation till vänster och patient till höger.

Första graviditeten efter livmodertransplantation med robotkirurgi

Den uppmärksammade forskningen kring livmodertransplantationer i Göteborg sker numera med...

Läs mer
Lennart Blomqvist, professor och FoU-chef inom Bild och Funktion.

Bättre och mer detaljerade undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset med kombinerad superkamera

Med den nya PET/MR-kameran blir Karolinska Universitetssjukhuset tredje sjukhus i Sverige att...

Läs mer

110 miljoner till biologiska läkemedel

Vinnova, RISE, Lunds universitet, Malmö universitet och tolv företag satsar 110 miljoner...

Läs mer

RUBY: ett nytt formatkoncept för bispecifika antikroppar

Alligator Bioscience har utvecklat ett nytt koncept för framtagande av bispecifika...

Läs mer
Benjamin Schmuck.

Nya steg mot DNA-kodade cellfabriker som tillverkar skräddarsydda material

Nanoskopiska ”proteinfibriller” är en typ av material som kan fås att...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se