Facebook

Instagram

Ett litet holländskt företag har blivit stora inom medicinsk teknik


2019-05-07

Bild: Ruud van de Wiel

Sjukhus, läkarmottagningar, veterinärer och även tandläkare världen över använder medicinsk utrustning från det holländska företaget Novuqare. Företaget har knappt tjugo anställda och är ett litet företag i en bransch med många stora aktörer. Ändå har Novuqare nått stora marknadsframgångar och man har gjort det genom att på ett skickligt sätt kombinera en hög innovationstakt med en effektiv produktion och mycket täta kundkontakter.

Företagets två viktigaste produkter är ett diagnosinstrument som används för behandling av bäckenproblem, och en förseglingsutrustning för steril förpackning av medicinska instrument. Novuqare är även underleverantör till Philips Healthcare.

– Som kontraktstillverkare producerar vi olika medicinsktekniska produkter. Tack vare vår medicinska certifiering får vi ofta ansvar för att tillverka avancerad utrustning där det ställs mycket höga krav på funktion och kvalitet, säger Novuqares verkställande direktör Iwan van Vijfeijken.

Novuqare arbetar nära sina kunder och kontakterna med exempelvis läkare leder många gånger till att befintliga produkter vidareutvecklas, men också att man startar en innovationsprocess för att utveckla helt ny utrustning. Ett exempel på en partner som företaget samarbetar med i utvecklingsarbetet är det svenska företaget Getinge AB. Getinge är ett börsnoterat medicintekniskt företag med huvudkontor i Göteborg och ett produktprogram som bland annat omfattar autoklaver, hjärt—och lungmaskiner samt respiratorer.

Entreprenörer som vill bidra till en bättre sjukvård
– Vi är entreprenörer, säger Iwan van Vijfeijken.
– Vi vill bidra till förbättringar i sjukvården och vi gör det genom att arbeta enligt en triangel med viktiga kärnvärden som vi alltid följer. I triangeln kombinerar vi innovation, effektiv produktion och direktkontakt med kunderna med snabbhet, effektiva processer och hög kvalitetsstandard. Detta är också något som vi måste erbjuda eftersom vi är ett relativt litet företag i vår bransch. Genom att konsekvent följa vår strategi har vi ett recept för framgång och det gör också att vi kan lika steget före många konkurrenter, fortsätter Iwan van Vijfeijken och tillägger:
– Processer i stora företag går ofta lite trögt och de är som regel mindre villiga att ta de risker som finns med att utveckla nya produkter. Vi är villiga att göra det utan vidare och det har betytt mycket för vår expansion.

Analysinstrumentet MAPLe och förseglaren för medicinska instrument är två exempel på medicinska produkter som utvecklats av Novuqare enligt triangelstrategin. Även efter att en produkt lanserats på marknaden fortsätter innovationsprocessen och företaget arbetar mycket aktivt och nära kunderna för att få uppslag till vidareutveckling.
– Våra medarbetare är i regelbunden kontakt med kunder över hela världen för att kunna ta del av deras erfarenheter. Vi implementerar sedan den feedbacken i våra produkter så snabbt som möjligt, och vi gör allt detta i vår egen produktionsanläggning. På det sättet behåller vi kontrollen över kvaliteten och kan fortsätta det ständiga förbättringsarbetet.

De medicinska förseglarna är Novuqares bästsäljare. Sjukhus, tandläkare och veterinärer använder dem för steril förpackning av medicinska instrument.
– Det kanske inte är den mest spännande av våra produkter, men det är oumbärligt för exempelvis sjukvården och det är den bästa i sitt slag, säger Iwan van Vijfeijken. "Enheten är kompakt och pålitlig. Den fungerar praktiskt taget alltid och det måste den göra för ett sjukhus kan inte fungera utan sterila instrument. Dessutom är förseglaren mycket användarvänlig och fungerar ljudlöst. "


ebm-papst tysta drivmotor den viktigaste komponenten

Förseglaren är mycket tyst tack vare en integrerad drivmotor från ebm-papst. Enligt van Vijfeijken är motorn den viktigaste komponenten.
– Motorn säkerställer att förseglaren tjänar sitt syfte - tätning – mycket effektivt, tyst, med precision och med högsta kvalitet. Motorerna från ebm-papst är mycket tillförlitliga och vi har samarbetat med ebm-papst i mer än tio år. Samarbetet var enastående bra från första början. Vi har en tät och givande kommunikation. Om ett problem dyker upp hjälper oss ebm-papst att lösa det snabbt. Tack vare sin tekniska expertis och den höga kvalitetsstandarden är ebm-papst ledande inom sin bransch. Innovation och hållbarhet har också hög prioritet hos ebm-papst och det är något vi har gemensamt.

Novuqare arbetar mot en världsmarknad och ser många framtida tillväxtmöjligheter. "Vi har lagt en ny försäljningsstrategi för bland annat förseglaren som innebär att vi säljer dom direkt till kund utan några mellanhänder. Efterfrågan på våra förseglare ökar över hela världen. Därför bestämde vi oss för att ta detta viktiga steg”, förklarar van Vijfeijken. Han ser också många möjligheter de närmaste åren att utveckla nya medicinska produkter samt att expandera som ett resultat av det nära samarbetet med Philips Healthcare.

Att företagets medarbetare är stolta över sitt arbete menar van Vijfeijken är väldigt viktigt för företaget och för en fortsatt expansion.
– Vi är noga med att våra medarbetare är nära involverade i utvecklingsprocessen av nya produkter. Det skapar ett speciellt engagemang för de medicinska produkterna när alla känner att de bidragit till att en ny produkt tagits fram och framgångsrikt lanserats i olika länder, avslutar Iwan van Vijfeijken.
– Att vi arbetar i små team med bra laganda är också en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Jag är stolt över vad vi uppnått och ibland undrar jag hur vi kan lyckas så bra trots att vi inte är så många på företaget. Den positiva företagsandan som genomsyrar hela verksamheten kommer vi att vara rädda om även när företaget växer.Källa: ebm-papst


Skriv utAndreas Lindberg and Christin Grundström.
Andreas Lindberg and Christin Grundström.

Umeå Biotech Incubator förstärker med nya medarbetare

Nu förstärker Umeå Biotech Incubator sitt team med en ny affärscoach och en ny community manager. De nya medarbetarna heter Andreas Lindberg och Christin Grundström.

Läs mer
Hexagon
Tautgirdas Ruzgas som forskar om en trådlös bakteriesensor som kan användas i till exempel katetrar.

Malmöforskning på IVAs 100-lista

En bakteriesensor som känner av infektioner och syntetiska antikroppar som kan upptäcka...

Läs mer
Forskarna har utvecklat en fysisk plattform med kanaler där vätska kan flyta mellan olika chip som funktionellt representerar mänskliga organ. Chipet på bilden härmar lungorna.

Ny teknik härmar kroppen och minskar antalet djurförsök

Forskare vid KTH och Harvard University har ägnat de senaste åtta åren och cirka...

Läs mer


Fortsatt satsning på BioVentureHub, en unik innovationshub inom life science

Västra Götalandsregionen och Vinnova fortsätter sin gemensamma satsning på...

Läs mer
En svenskutvecklad artificiell intelligens (AI) för automatisk bedömning av prostatacancerbiopsier kan identifiera och gradera prostatacancer jämbördigt med världsledande uropatologer.

Svensk artificiell intelligens kan revolutionera prostatacancerdiagnostiken

Idag presenteras en studie i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology som visar att en...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Midroc Automation ny branschpartner till Siemens inom pharma

Midroc Automation, sedan tidigare en Siemens Solution Partner inom flera moduler, specialistpartner...

Läs mer

Ny process skräddarsyr paketering av genmedicin

Tomas Björklund, forskargruppsledare och docent i translationell neuroforskning, Lunds universitet,

Neuroforskare i Lund har utvecklat en ny högteknologisk process för att skräddarsy...

Läs mer

Kan sociala robotar hjälpa barn med autism?


Spännande forskning, roliga experiment och samtal med forskare om allt mellan himmel och...

Läs mer
Medeon Science Park, Malmö.

Wihlborgs hyr ut nybyggnation på Medeon i Malmö till Galenica

Wihlborgs har tecknat avtal med Galenica om 2 640 m² i den fastighet som just nu byggs i...

Läs mer

Nordens biomedicinska analytiker på kongress till Borås


Nordens biomedicinska analytiker träffas vartannat år för att inspireras och...

Läs mer

AstraZeneca inleder unikt samarbete kring analystekniken DNP-NMR

AstraZeneca har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborgs universitet kring den avancerade...

Läs mer

Sprint Bioscience utser tillförordnad vd Jessica Martinsson till ordinarie vd

Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience.

Sprint Biosciences styrelse har utsett Jessica Martinsson till ordinarie vd. Jessica Martinsson har...

Läs mer


Mest lästa

Finnsafety


Drivsystem

Elektronik-expo
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se