Facebook

Instagram

Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering


2017-08-07

Brighter stärker bolagets finansiering med 6,4 miljoner kronor. Kapitalet ska huvudsakligen användas till lanseringen av Brighters uppkopplade diabeteshjälpmedel Actiste. Finansieringen görs genom ett lån om 3,82 miljoner kronor och en riktad emission på hela beloppet genom kvittning samt 2,58 miljoner kronor kontant.

Arbetet med lanseringen av Actiste pågår för fullt med många aktiviteter: 0-serietillverkning, säkerställande av för-orders av abonnemang från landstingen, uppbyggnad av supportorganisation, förpackningsdesign, logistikflöden, marknadsföring och kommunikation. Dessutom CE-märkning av både den fysiska apparaten och den digitala plattformen – däribland gränssnitt/appar för användare, närstående, sjukvårdspersonal, mfl. Brighter förbereder också lansering i Indonesien och Thailand och arbetar med att kvalitetssäkra förfrågningar från andra marknader. Denna finansiering är ett komplement till den tidigare kommunicerade konvertibelemissionen.

”Vi arbetar kontinuerlig med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I detta har vi etablerat en god relation med Recall Capital som en långsiktig samarbetspartner som även har uppdrag av Brighter att säkerställa aktiens likviditet på marknaden.” säger Henrik Norström, vVD och finanschef.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra nyemission om totalt 6 400 000 kronor och 1 600 000 aktier, varav 3 816 000 kronor och 954 000 aktier genom kvittning och 2 584 000 och 646 000 aktier kontant, vilket stärker bolagets eget kapital. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital och kontantemissionen tecknas i sin helhet av Recall Capital. Teckningskursen per aktie blir 4,00 kr, vilket motsvarar en rabatt om 4,53% på stängningskursen den 3 augusti 2017. Antal aktier i bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 56 942 991 och aktiekapitalet uppgår till 2 847 149,55 kronor.

Källa: Brighter


Skriv utSprider ljus över bättre cancervård och medicinsk avbildning

I en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Communications redogör KTH-forskare för hur två olika teknologier kan kombineras för att uppnå ultrahög upplösning...

Läs mer

Sanofi Pasteur lanserar nytt fyrvalent influensavaccin - VaxigripTetra® ger ett bredare skydd mot säsongsinfluensa

Ett nytt fyrvalent influensavaccin, Vaxigrip Tetra®, finns nu tillgängligt på...

Läs mer

SSF prisar forskning som kommer till nytta

Agneta Richter-Dahlfors får SSF:s Nyttiggörandepris.

Två kvinnor och en man delar pengarna för SSF:s Nyttiggörandepris, som nu delas ut...

Läs mer


RoACTEMRA godkänns för behandling av jättecellsarterit

För första gången på 50 år har patienter med den reumatiska sjukdomen...

Läs mer

Devyser utser Ernst Westman till ny styrelseordförande

Ernst Westman, styrelseordförande i Devyser.

Med lång internationell erfarenhet av både diagnostik- och life scienceindustri är...

Läs mer

Klartecken för ny immunterapi för behandling av lungcancer och urinblåsecancer

EU kommissionen har godkänt immunterapiläkemedlet Tecentriq för behandling av...

Läs mer
Utsikt i aula medica.

Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting inviger nya forskningsbyggnaden BioClinicum

Idag får Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting nyckeln till...

Läs mer
RISE nya röntgeninstrument SAXS & WAXS.

RISE investerar i ny avancerad röntgenutrustning

RISE division Bioekonomi har investerat i instrumentet SAXS & WAXS, en avancerad rö...

Läs mer


Besökare erbjuds chip i handen på Empack

Ett chip-implantat i handen istället för bank – id? När Empack 2017 flyttar in...

Läs mer

Senzime erhåller amerikanskt patent

Senzime AB erhåller amerikanskt patent för TetraSens engångselektroder. Med sin...

Läs mer

Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering

Brighter stärker bolagets finansiering med 6,4 miljoner kronor. Kapitalet ska huvudsakligen...

Läs mer
DigniCapa

Dignitana gör avtal med vårdnätverket dignity health – tillväxten fortsätter i USA

Ett av de största vårdnätverken i USA kan nu ge behandlingar med...

Läs mer
Jan Coenen, imec, och Miriam Åslin, Xzero, testar Xzeros utrustning på imec.

Världens renaste vatten

Det svenska innovationsbolaget Xzero har inlett samarbete med FoU-institutet imec som ligger...

Läs mer

Stipendium till Katalin Dobra

Katalin Dobra mottar stipendium från Svensk Förening för Patologi (SvFP), överlämnat av Anders Edsjö (till vänster i bilden).

Idag tilldelas Universitetslektor Katalin Dobra, verksam vid Karolinska Institutet och Ö...

Läs mer
3D-skiss över läkemedelsreningsanläggningen som tagits fram av Tekniska verken, Suez och Malmberg.

Byggstart för Sveriges första storskaliga permanenta läkemedelsrening i Linköping

Idag den 14 oktober togs det första spadtaget för Sveriges första storskaliga...

Läs mer


Nytt protoncenter i Kina väljer RayStation

Ett nytt protoncenter i Zhuozhou i norra Kina, strax utanför Peking, har valt RayStation som...

Läs mer


SCAs förvärv av BSN medical slutfört

SCAs förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, har slutförts...

Läs mer


Mest lästa

Units

Weland

teijo

skoogsmaskin360

Drivsystem

Gnosjö Maskin & Verktyg

PNR

ARHO

Lindevalls

PBH Teknik

Wipab

Robotcenter i laxå

SPM

Kuntze

Stendörren

Gabs

EBM

Powertools

Dalby360


hydro pascal

Erico

PLM360

SL-Lyftok360

Safecontrol

dustcontrol

WTAB

Cranemech

iberobot

nordisk industri

Cobots360

fkv-vast360

inter-don

alingsås plåtmaskiner


MAFA

BK Services

Tele radio

Linak

Edmolift

Rubb

Förarmiljö

Vibrationsteknik

Chuck Center

Bardexa

Edge Emballage

MEAX

Beckhoff

Melament

CWS BOCO

C-Profil

Carlander

Verktygs stallet

Orderinvest

Pentronic250

EMS Vacparts

steuler kch

NOW
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se