Fredagen den 18 augusti 2017 - klockan 22:16

Vder Stockholm

Vder Malm

Vder Gteborg

Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering


2017-08-07

Brighter stärker bolagets finansiering med 6,4 miljoner kronor. Kapitalet ska huvudsakligen användas till lanseringen av Brighters uppkopplade diabeteshjälpmedel Actiste. Finansieringen görs genom ett lån om 3,82 miljoner kronor och en riktad emission på hela beloppet genom kvittning samt 2,58 miljoner kronor kontant.

Arbetet med lanseringen av Actiste pågår för fullt med många aktiviteter: 0-serietillverkning, säkerställande av för-orders av abonnemang från landstingen, uppbyggnad av supportorganisation, förpackningsdesign, logistikflöden, marknadsföring och kommunikation. Dessutom CE-märkning av både den fysiska apparaten och den digitala plattformen – däribland gränssnitt/appar för användare, närstående, sjukvårdspersonal, mfl. Brighter förbereder också lansering i Indonesien och Thailand och arbetar med att kvalitetssäkra förfrågningar från andra marknader. Denna finansiering är ett komplement till den tidigare kommunicerade konvertibelemissionen.

”Vi arbetar kontinuerlig med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I detta har vi etablerat en god relation med Recall Capital som en långsiktig samarbetspartner som även har uppdrag av Brighter att säkerställa aktiens likviditet på marknaden.” säger Henrik Norström, vVD och finanschef.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra nyemission om totalt 6 400 000 kronor och 1 600 000 aktier, varav 3 816 000 kronor och 954 000 aktier genom kvittning och 2 584 000 och 646 000 aktier kontant, vilket stärker bolagets eget kapital. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital och kontantemissionen tecknas i sin helhet av Recall Capital. Teckningskursen per aktie blir 4,00 kr, vilket motsvarar en rabatt om 4,53% på stängningskursen den 3 augusti 2017. Antal aktier i bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 56 942 991 och aktiekapitalet uppgår till 2 847 149,55 kronor.

Källa: Brighter


Skriv utSenzime erhåller amerikanskt patent

Senzime AB erhåller amerikanskt patent för TetraSens engångselektroder. Med sin unika design möjliggör TetraSens en snabb applicering med effektiv funktion. Elektroderna...

Ls mer

Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering

Brighter stärker bolagets finansiering med 6,4 miljoner kronor. Kapitalet ska huvudsakligen...

Ls mer
DigniCapa

Dignitana gör avtal med vårdnätverket dignity health – tillväxten fortsätter i USA

Ett av de största vårdnätverken i USA kan nu ge behandlingar med...

Ls mer
Jan Coenen, imec, och Miriam Åslin, Xzero, testar Xzeros utrustning på imec.

Världens renaste vatten

Det svenska innovationsbolaget Xzero har inlett samarbete med FoU-institutet imec som ligger...

Ls mer

Stipendium till Katalin Dobra

Katalin Dobra mottar stipendium från Svensk Förening för Patologi (SvFP), överlämnat av Anders Edsjö (till vänster i bilden).

Idag tilldelas Universitetslektor Katalin Dobra, verksam vid Karolinska Institutet och Ö...

Ls mer
3D-skiss över läkemedelsreningsanläggningen som tagits fram av Tekniska verken, Suez och Malmberg.

Byggstart för Sveriges första storskaliga permanenta läkemedelsrening i Linköping

Idag den 14 oktober togs det första spadtaget för Sveriges första storskaliga...

Ls mer


Nytt protoncenter i Kina väljer RayStation

Ett nytt protoncenter i Zhuozhou i norra Kina, strax utanför Peking, har valt RayStation som...

Ls mer


SCAs förvärv av BSN medical slutfört

SCAs förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, har slutförts...

Ls mer


AstraZeneca tecknar avtal med ProStrakan för rätten till Moventig i Europa

AstraZeneca meddelar idag att man har ingått avtal med ProStrakan Group, dotterbolag till...

Ls mer


Biokemi och materialutveckling är framtiden för processindustrin

När bioråvaror kommer in i processindustrins anläggningar innebär det nya...

Ls mer


Unikt samarbete mellan industri och akademi kring avancerad utrustning ger nya möjligheter att angripa svåra sjukdomar

AstraZeneca, Göteborgs universitet och Chalmers meddelar i dag att man ingått ett nytt...

Ls mer


Stort amerikanskt universitetssjukhus beställer medicinskt multimediaarkiv från Sectra

Sectra har tecknat ett flerårigt avtal med University Hospitals (UH) i Cleveland, Ohio....

Ls mer


AstraZeneca investerar i ny anläggning i Södertälje för tillverkning av biologiska läkemedel

AstraZeneca meddelar i dag sina planer på att investera cirka 285 miljoner USD i en ny hö...

Ls mer
AstraZeneca Mölndal

Skanska bygger forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien för cirka 3,7 miljarder kronor

Skanska UK har skrivit kontrakt om att bygga en forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor...

Ls mer
Christopher Siegmund är ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs som är Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser.

Christopher Siegmund ny platschef för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs

Christopher Siegmund har tillträtt som ny platschef för Pfizers bioteknologiska...

Ls mer

Genovis AB lämnar in stämningsansökan gällande patentintrång av Promega Inc.


Genovis, i vilket Hansa Medical äger 10 procent av aktierna, har lämnat in en stä...

Ls mer


Sprint Bioscience godkänt för listning på Nasdaq First North

Sprint Bioscience har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets...

Ls mer


Mest lsta

Units

Weland

teijo

skoogsmaskin360

VRAB

Drivsystem

Gnosj Maskin & Verktyg

PNR

ARHO

Lindevalls

debearings

PBH Teknik

Wipab

Kapab

Robotcenter i lax

SPM

Kuntze

Stendrren

Stokvis tapes

Gabs

Robot Mklarna

EBM

Powertools

Dalby360


citagon

hydro pascal

Kvnumsjrn

Erico

PLM360

SL-Lyftok360

Safecontrol

dustcontrol

WTAB

Cranemech

iberobot

nordisk industri

Cobots360

fkv-vast360

inter-don

alingss pltmaskiner

Rubb

Frarmilj

NOW

Vibrationsteknik

Chuck Center

Bardexa

Swelash

Arboga Machine

IDCON

Edge Emballage

MEAX

Beckhoff

Melament

CWS BOCO

Roxtec250

Euromekanik250

C-Profil

Carlander

Verktygs stallet

Orderinvest

Pentronic250

Industrimssorna
Unica Media AB 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksvg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se