Facebook

Instagram

Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering


2017-08-07

Brighter stärker bolagets finansiering med 6,4 miljoner kronor. Kapitalet ska huvudsakligen användas till lanseringen av Brighters uppkopplade diabeteshjälpmedel Actiste. Finansieringen görs genom ett lån om 3,82 miljoner kronor och en riktad emission på hela beloppet genom kvittning samt 2,58 miljoner kronor kontant.

Arbetet med lanseringen av Actiste pågår för fullt med många aktiviteter: 0-serietillverkning, säkerställande av för-orders av abonnemang från landstingen, uppbyggnad av supportorganisation, förpackningsdesign, logistikflöden, marknadsföring och kommunikation. Dessutom CE-märkning av både den fysiska apparaten och den digitala plattformen – däribland gränssnitt/appar för användare, närstående, sjukvårdspersonal, mfl. Brighter förbereder också lansering i Indonesien och Thailand och arbetar med att kvalitetssäkra förfrågningar från andra marknader. Denna finansiering är ett komplement till den tidigare kommunicerade konvertibelemissionen.

”Vi arbetar kontinuerlig med bolagets kapitalstruktur och finansiering för att optimera verksamheten. I detta har vi etablerat en god relation med Recall Capital som en långsiktig samarbetspartner som även har uppdrag av Brighter att säkerställa aktiens likviditet på marknaden.” säger Henrik Norström, vVD och finanschef.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra nyemission om totalt 6 400 000 kronor och 1 600 000 aktier, varav 3 816 000 kronor och 954 000 aktier genom kvittning och 2 584 000 och 646 000 aktier kontant, vilket stärker bolagets eget kapital. Kvittningen avser lån utställt av Recall Capital och kontantemissionen tecknas i sin helhet av Recall Capital. Teckningskursen per aktie blir 4,00 kr, vilket motsvarar en rabatt om 4,53% på stängningskursen den 3 augusti 2017. Antal aktier i bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 56 942 991 och aktiekapitalet uppgår till 2 847 149,55 kronor.

Källa: Brighter


Skriv ut

Arjo lanserar IndiGo™, banbrytande teknologi för transport av sjukvårdssängar

IndiGo är en helt ny lösning som ger en intuitiv användarupplevelse. Detta är ett resultat av en utvecklingsprocess där kunden varit i fokus.

Läs mer
Nu kan Holländska patologilabb börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi.

Holländska patologilabb kan nu börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi

Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra meddelar att patologilaboratorier i...

Läs mer

Snabbare tillstånd för forskning på läkemedel – förslagen lämnas till riksdagen

Det ska både bli enklare och gå fortare att få tillstånd för kliniska...

Läs mer


Karolinska Universitetssjukhuset tar över ansvaret för Stockholms medicinska biobank och ett nytt regionalt biobanksråd bildas

Stockholms medicinska biobank har som främsta uppdrag att samla in och tillhandahålla...

Läs mer

CELLINK publicerar artikel om biobläck tillsammans med världsledande forskare

Publikationen "A perspective on the physical, mechanical and biological specifications of bioinks...

Läs mer
Michelle Werner, Country President för AstraZeneca Nordic-Baltic.

Michelle Werner ny marknadsbolagschef för AstraZeneca Nordic-Baltic

Michelle Werner har tillträtt som chef för AstraZenecas nordisk-baltiska marknadsbolag....

Läs mer


Caverion konstruerar renrum för Nobel Biocare AB i Karlskoga

Nobel Biocare AB och Caverion Sverige AB har tecknat avtal om konstruktion av renrum för en ny...

Läs mer


Högre tillförlitlighet till lägre kostnad

Analytisk mätning digitaliseras i allt högre grad. Fördelarna med de senaste och...

Läs mer


Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph

Senzime meddelade under onsdagen att de tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i...

Läs mer


AcuCort förväntas få patentskydd i USA

Det amerikanska patentverket har tillkännagivit en ”Notice of Allowance” för...

Läs mer
LapSim och EndoSim Haptic System.

Jan Grung Pedersen Utsedd till ched för industriella samarbeten i Surgical Science

Surgical Science har anställt Jan Grund Pedersen som chef för område Industri/OEM....

Läs mer


Hemsös nyproducerade forsknings- och utbildningsfastighet fullt uthyrd

Karolinska Institutet är största hyresgäst i Hemsös nyproducerade forsknings-...

Läs mer

Trelleborg förvärvar tillverkare av belagda vävar inom hälsovård & medicinteknik

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Coated Systems tecknat avtal och...

Läs mer
Elekta Versa HD.

Ottawa Hospital köper Elekta Versa HD för avancerad cancerbehandling

Under onsdagen meddelade bolaget att de har tecknat ett strategiskt avtal med Ottawa Hospital (TOH)...

Läs mer

Positivt CHMP utlåtande för emicizumab för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Studieresultat visar att barn och vuxna med hemofili A som utvecklat inhibitorer fick betydligt...

Läs mer


METTLER TOLEDO lanserar ny produktserie: InMotion KF Oven Autosampler

Ny Oven Autosampler från METTLER TOLEDO ger en innovativ lösning för automatiserad...

Läs mer


Senzime tecknar samarbetsavtal med Philips

Senzime AB meddelar att företaget har tecknat ett licens- och samarbetsavtal med Philips...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se