Facebook

Instagram

AstraZeneca inleder unikt samarbete kring analystekniken DNP-NMR


2019-09-24

AstraZeneca har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborgs universitet kring den avancerade analystekniken ”Dynamic Nuclear Polarization” (DNP-NMR). Syftet med samarbetet, där de båda avtalsparterna gemensamt investerar i ett så kallat DNP-NMR instrument, är att korta utvecklingstiden och ytterligare förbättra kvalitén på nya läkemedel.

Det nya DNP-NMR instrumentet ska placeras vid Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet och kommer att vara en resurs för svensk och europeisk forskningsinfrastruktur. Forskare från AstraZeneca kommer arbeta sida vid sida med forskare från akademiska institutioner för att utveckla ny vetenskap inom kemi, biologi, material och medicin.

– Med bättre mättekniker kan vi förbättra våra kontroller vilket leder till färre avvikelser i klinisk fas. Det här samarbetet med Göteborgs universitet är ett fint exempel på fördelarna med nära samverkan mellan företag och akademiska institutioner. Genom att arbeta sida vid sida kommer vi inte bara att använda den unika forskningsinfrastrukturen på ett bättre sätt utan våra organisationer kommer kunna tillgodogöra sig varandras kunskap och innovation, säger Matti Ahlqvist, operativ platschef på AstraZeneca i Göteborg.

Med hjälp av det nya instrumentet kan forskare på några minuter analysera molekylstrukturer som tidigare skulle ha tagit flera månader eller år. Det nya tillvägagångssättet är särskilt användbart för medicinska formuleringar och kan dessutom potentiellt även leda till nya upptäckter inom områden som tidigare varit svårtillgängliga, till exempel för så kallade nano-läkemedel för hjärt-, onkologi- och luftvägssjukdomar.

– Det är fantastiskt att det kommer att finnas ett DNP-NMR-instrument i Sverige, och särskilt roligt är att det kommer att placeras på Svenskt NMR centrum. Tillsammans med AstraZeneca kan vi nu vidareutveckla metodiken. Det ger också en mängd möjligheter för svenska forskare inom forskningsområden som sträcker sig från life science till material- och miljöforskning, säger Göran Karlsson, föreståndare för Svenskt NMR centrum på Göteborgs universitet.

Det nya DNP-NMR-instrumentet kommer att vara fullt operativt under andra halvåret av 2020. AstraZeneca och Göteborgs universitet delar lika på investeringen om cirka 40 miljoner kronor.Källa: AstraZeneca


Skriv utForskarna har utvecklat en fysisk plattform med kanaler där vätska kan flyta mellan olika chip som funktionellt representerar mänskliga organ. Chipet på bilden härmar lungorna.
Forskarna har utvecklat en fysisk plattform med kanaler där vätska kan flyta mellan olika chip som funktionellt representerar mänskliga organ. Chipet på bilden härmar lungorna.

Ny teknik härmar kroppen och minskar antalet djurförsök

Forskare vid KTH och Harvard University har ägnat de senaste åtta åren och cirka 370 miljoner kronor åt att bygga teknik som kan härma hur människokroppens olika...

Läs mer
Hexagon


Fortsatt satsning på BioVentureHub, en unik innovationshub inom life science

Västra Götalandsregionen och Vinnova fortsätter sin gemensamma satsning på...

Läs mer
En svenskutvecklad artificiell intelligens (AI) för automatisk bedömning av prostatacancerbiopsier kan identifiera och gradera prostatacancer jämbördigt med världsledande uropatologer.

Svensk artificiell intelligens kan revolutionera prostatacancerdiagnostiken

Idag presenteras en studie i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology som visar att en...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Midroc Automation ny branschpartner till Siemens inom pharma

Midroc Automation, sedan tidigare en Siemens Solution Partner inom flera moduler, specialistpartner...

Läs mer

Ny process skräddarsyr paketering av genmedicin

Tomas Björklund, forskargruppsledare och docent i translationell neuroforskning, Lunds universitet,

Neuroforskare i Lund har utvecklat en ny högteknologisk process för att skräddarsy...

Läs mer

Kan sociala robotar hjälpa barn med autism?


Spännande forskning, roliga experiment och samtal med forskare om allt mellan himmel och...

Läs mer
Medeon Science Park, Malmö.

Wihlborgs hyr ut nybyggnation på Medeon i Malmö till Galenica

Wihlborgs har tecknat avtal med Galenica om 2 640 m² i den fastighet som just nu byggs i...

Läs mer

Nordens biomedicinska analytiker på kongress till Borås


Nordens biomedicinska analytiker träffas vartannat år för att inspireras och...

Läs mer

AstraZeneca inleder unikt samarbete kring analystekniken DNP-NMR

AstraZeneca har tecknat ett samarbetsavtal med Göteborgs universitet kring den avancerade...

Läs mer

Sprint Bioscience utser tillförordnad vd Jessica Martinsson till ordinarie vd

Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience.

Sprint Biosciences styrelse har utsett Jessica Martinsson till ordinarie vd. Jessica Martinsson har...

Läs mer

Miljardsatsning på biobaserad industri

Haraholmen utanför Piteå är platsen som rymmer ett av Sveriges mest expansiva industriella centrum.

Haraholmen i Piteå är platsen för Sveriges kanske hetaste biobaserade...

Läs mer

Laserkrock banar väg för läkande strålar

Så får en protonstråle fördubblad energi. Den nya metoden bygger på att en laserstråle delas och skickas mot en tunn folie från två olika vinklar – exakt samtidigt.

Forskare på Chalmers och Göteborgs universitet presenterar en ny metod som kan fö...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se