Facebook

Instagram

Wallenbergstiftelserna satsar på forskning inom AI och autonoma system


2019-06-04

Professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i WASP-HS och professor Virginia Dignum, WASP-HS vetenskapliga ledare.
Bild: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i WASP-HS och professor Virginia Dignum, WASP-HS vetenskapliga ledare.

AI, maskininlärning, robotisering… det pågående teknikskiftet kommer att påverka vårt samhälle och våra beteenden på flera sätt. Wallenbergstiftelserna satsar nu upp till 660 miljoner kronor på forskningsprogrammet WASP-HS som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet.

Förkortningen HS står för humaniora och samhälle. Forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

– Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har genom forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP,sedan tidigare satsat 3 miljarder kronor på grundforskning inom mjukvara, autonoma system och AI. Men vi får inte glömma bort att den nya tekniken också förändrar vardagen för många människor och samhället i stort, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Mot bakgrund av detta gör Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, som framför allt stödjer samhällsvetenskaplig forskning, och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, som i huvudsak stödjer humaniora, en gemensam satsning på det tioåriga forskningsprogrammet WASP-HS.

Värduniversitet för programmet är Umeå universitet.

– Vi är väldigt glada för att huvudansvaret för den här satsningen placeras hos oss. Det är ett viktigt område med stor potential. Utvecklingen av ett samhälle där artificiell intelligens och autonoma system genomsyrar människors liv är ännu bara i sin linda, säger Umeå universitets rektor Hans Adolfsson.

Internationellt framstående AI-forskare
En av de främsta orsakerna till programmets placering i Umeå är professor Virginia Dignum. Hon var en av de första professorerna som rekryterades till Sverige inom WASP:s AI-satsning och hon blir WASP-HS vetenskapliga ledare.

– Vi kommer bland annat titta på metoder och verktyg för att säkerställa att AI och autonoma system formas så att de inte strider mot mänskliga värderingar och etiska principer, säger Virginia Dignum som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI vid Umeå universitet. 

Programmet är tvärvetenskapligt där humaniora och samhällsvetenskap kombineras med teknisk forskning.

– WASP-HS kommer att bedriva en omfattande forskarskola med upp till 70 doktorander, rekrytera minst tio nya forskargrupper och tolv gästprofessorer. Ett av WASP-HS huvudmål är att stärka den svenska forskningskompetensen inom området med forskarutbildning och rekrytering av unga forskare och gästforskare, säger professor Kerstin Sahlin, styrelseordförande i WASP-HS.

WASP-HS ska vara fristående från, men drivas i nära samarbete med, WASP.

– Det innebär att WASP-HS ska bedriva oberoende studier av teknikens inverkan på företagande och samhälle men samtidigt samverka med WASP inom bland annat forskar­utbildningen, förklarar Virginia Dignum.

En viktig del i programmet är internationella samarbeten bestående av partnerskap, gästforskare samt postdoktorandvistelser utomlands.Källa: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse


Skriv utThomas Lydhig, teknisk projektledare på Semcon.
Thomas Lydhig, teknisk projektledare på Semcon.

Samarbetande robot i laboratoriet ger snabbare analys

Med hjälp av en samarbetande robot ska Semcon automatisera analysen av prover för ett internationellt laboratorieföretag. Syftet är att skapa en snabbare och säkrare process...

Läs mer
Gloab550

Ny teknik för automatisering i staten testas

Regeringen har i dag gett Lantmäteriet och Myndigheten för digital förvaltning...

Läs mer
Hexagon

Nobia investerar i högautomatiserad produktionsanläggning i Sverige

Nobias styrelse har idag fattat ett inriktningsbeslut om en investering i en ny produktionsanlä...

Läs mer
ARmaskinservice 550
Ahmad Ostovar, doktorand, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

Autonomt skogsbruk och jordbruk: hur nära är vi?

Autonoma system kan öka prestanda, minska skaderisk, spara energi och pengar samt minska...

Läs mer
Dennis Helfridsson, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation i Sverige och tillträdande vd för ABB Sverige och Giovanni Fili, CEO på Exeger.

ABB samarbetar med Exeger för att påskynda världens omvandling till ren energi

ABB:s högeffektiva robotar och expertis inom industriell automatisering ska hjälpa Exeger...

Läs mer

Volvo Bussar demonstrerar elektrisk autonom lösning i bussdepå

För första gången har Volvo Bussar visat potentialen för självkö...

Läs mer


Prevas automatiserar Norge, stor order till Prevas

Prevas ska leverera nya robot- och automationslösningar till bolag inom fordonsindustrin....

Läs mer


Bättre vägar med hjälp av autonom teknik

Semcon har i ett norskt innovationsprojekt kring framtidens vägbyggnad utvecklat och validerat...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se